לוח זמנים קיץ תשע"ט

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשע"ט מורשה כ"ג

 

 

יום שלישי

בנין 905 כיתה 61

יום שישי

בנין 1105 כיתה 53

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

18.06.19

 

 

21.06.19

יום אחרון של סמסטר ב

 

 

 

 

25.06.19
תחילת
סמסטר קיץ

16:00-18:00

רטוריקה

28.06.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

סוגיות בהתנהגות האדם - מפגש 1

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

02.07.19

16:00-18:00

רטוריקה

05.07.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

09.07.19

16:30-18:00

סוגיות בהתנהגות האדם

12.07.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

16.07.19

16:00-18:00

רטוריקה

19.07.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

23.07.19

16:00-18:00

רטוריקה

26.07.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

30.07.19

16:00-18:00

רטוריקה

02.08.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

06.08.19

16:00-18:00

רטוריקה

09.08.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

סוגיות בהתנהגות האדם - מפגש 2

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

13.08.19

16:00-18:00

רטוריקה

16.08.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

20.08.19
חופשה
מרוכזת באונ

 

23.08.19
חופשה
מרוכזת באונ

 

 
 
 
 

27.08.19

16:00-18:00

רטוריקה - בוטל

30.08.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

03.09.19

16:00-18:00

רטוריקה

06.09.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

10.09.19

16:00-18:00

רטוריקה

13.09.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

17.09.19

16:00-18:00

רטוריקה

20.09.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל

 

19:50-21:20

אישות

10:55-12:25

קבלת החלטות

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות

 

24.09.19

16:00-18:00

רטוריקה

27.09.19

7:30-9:00

מועדי ישראל

 

18:10-19:40

אישות

9:20-10:45

מועדי ישראל - סיום

 

19:50-21:20

 אישות - סיום

10:55-12:25

קבלת החלטות - סיום

 

 

 

12:30-14:00

קביעת מדיניות - סיום

 

01.10.19
ראש השנה

 

04.10.19

7:30-9:00

רטוריקה

 

9:20-10:45

רטוריקה

 

10:55-12:25

סוגיות בהתנהגות האדם- מפגש 3

 

12:30-14:00

 

 

08.10.19
יום כיפור

 

11.10.19

7:30-9:00

רטוריקה

 

9:20-10:45

רטוריקה

 

10:55-12:25

 

 

12:30-14:00

 

 

15.10.19
סוכות

 

18.10.19
סוכות

 

 
 
 
 

22.10.19
איסרו חג

16:00-18:00

רטוריקה

25.10.19

7:30-9:00

רטוריקה

 

18:10-19:40

רטוריקה

9:20-10:45

רטוריקה - סיום

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

27.10.19
פתיחת
שנת תש"פ

16:00-18:00

 

 

 

 

 

18:10-19:40

 

 

 

 

19:50-21:20