לוח זמנים קיץ תשע"ט

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשע"ט ניצבים ט"ז

 

 

יום רביעי

בנין 905 כיתה 61

יום שישי

בנין 905 כיתה 62

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

19.06.19

 

 

21.06.19

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.19
תחילת
סמסטר קיץ

16:00-18:00

קביעת מדיניות

28.06.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

03.07.19

16:00-18:00

קביעת מדיניות

05.07.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

10.07.19

16:00-18:00

קביעת מדיניות

12.07.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

17.07.19

16:00-18:00

קביעת מדיניות

19.07.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

24.07.19

16:00-18:00

קביעת מדיניות

26.07.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

31.07.19

16:00-18:00

קביעת מדיניות

02.08.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

07.08.19

16:00-18:00

קביעת מדיניות

09.08.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

14.08.19

16:00-18:00

קביעת מדיניות

16.08.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער - בוטל

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

21.08.19
חופשה
מרוכזת באונ

 

23.08.19
חופשה
מרוכזת באונ

 

 
 
 
 

28.08.19

16:00-18:00

קביעת מדיניות - סיום

30.08.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

04.09.19

16:00-18:00

בין קורבנות לצמיחה

06.09.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

11.09.19

16:00-18:00

בין קורבנות לצמיחה

13.09.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

18.09.19

16:00-18:00

בין קורבנות לצמיחה

20.09.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

9:20-10:45

אישות

 

19:50-21:20

עבריינות נוער

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

25.09.19

16:00-18:00

בין קורבנות לצמיחה

27.09.19

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה - סיום

9:20-10:45

אישות - סיום

 

19:50-21:20

עבריינות נוער - סיום

10:55-12:25

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל - סיום

 

02.10.19
צום גדליה

 

04.10.19

7:30-9:00

בין קורבנות לצמיחה

 

9:20-10:45

בין קורבנות לצמיחה

 

10:55-12:25

 

 

12:30-14:00

 

 

09.10.19
יום כיפור

 

11.10.19

7:30-9:00

בין קורבנות לצמיחה

 

9:20-10:45

בין קורבנות לצמיחה

 

10:55-12:25

 

 

12:30-14:00

 

 

16.10.19
סוכות

 

18.10.19
סוכות

 

 
 
 
 

23.10.19

16:00-18:00

בין קורבנות לצמיחה

25.10.19

7:30-9:00

בין קורבנות לצמיחה

 

18:10-19:40

בין קורבנות לצמיחה

9:20-10:45

בין קורבנות לצמיחה - סיום

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

27.10.19
פתיחת
שנת תש"פ

16:00-18:00

 

 

 

 

 

18:10-19:40

 

 

 

 

19:50-21:20