בחינות קיץ תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

 

שעה

מועד ב

 

שעה

קבלת החלטות

93-056-20

ד"ר דניאלה שנקר

10.11.19

18:00

5.1.20

18:00

רטוריקה

93-059-20

ד"ר צוריאל ראשי

24.11.19

18:00

19.1.20

18:00

סוגיות בהתנהגות האדם

93-075-20

ד"ר תהל אוזן

17.11.19

18:00

12.1.20

18:00

קביעת מדיניות

93-826-20

ד"ר דניאלה שנקר

3.11.19

18:00

15.12.19

18:00

מועדי ישראל – משבועות ועד חגי תשרי

02-0473-58

ד"ר בעז שפיגל

27.10.19

18:00

8.12.19

18:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

02-017-58

ד"ר דב הרמן

6.10.19

18:00

1.12.19

18:00