בחינות קיץ תשע"ט

קורס

מס' קורס

מרצה

 

מועד א

 

 

שעה

מועד ב

 

שעה

שיטות מחקר

93-003-20

ד"ר אופיר נדב

6.10.19

18:00

24.11.19

18:00

מבוא לאסטרטגיה

93-060-20

ד"ר איתמר ריקובר

27.10.19

18:00

8.12.19

18:00

פרקים נבחרים

93-066-20

ד"ר דב לויטן

17.11.19

18:00

5.1.20

18:00

זהויות יהודיות בישראל

93-135-20

פרופ' אשר כהן

3.11.19

18:00

1.12.19

18:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

02-017-59

ד"ר דב הרמן

10.11.19

18:00

15.12.19

18:00