סמינריון - תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

 

תאריך עדכון: 16 ביוני, 2019

תיאוריה ומחקר במדיניות הענישה 93-335-30

שם המרצה: פרופסור תומר עינת

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים: תש"פ                 סמסטר: א+ב                        היקף שעות: 2 ש"ש

  1. מטרות הקורס ותוצרי למידה:

הקורס מיועד לתת לתלמידים הכרות עם מגוון המשתנים הלגאליים והחוץ-לגאליים המעצבים את שיקול הדעת של בית-המשפט בגזירת העונש, רפרטואר העונשים הפליליים העומדים לרשות מערכות אכיפת חוק בעולם המערבי ובישראל – תוך התמקדות בעונש המאסר - הקשיים המרכזיים הקשורים בהם והניסיונות לפתרונם.

 

ב. תוכן הקורס:

תכני הסמינריון יתמקדו בהכרות עם האידיאולוגיות המשפטיות-העונשיות העומדות בבסיס שיקול הדעת השיפוטי בענישה ועם המטרות והמדיניויות העומדות בבסיס דרכי הענישה והשיקום בהן עושות מערכות אכיפת החוק בעולם המערבי ובישראל שימוש.

באופן ספציפי, יתמקד הסמינריון בנושאים הבאים:

(א) מודלים של פיקוח חברתי

(ב) שיקול דעת נרחב לשופטים אל מול הבנייה של שיקול הדעת השיפוטי

(ג) גמול צדק  (Just Desert), קווי הנחייה לענישה ומדיניות ה – Hard-On-Crime

(ד) התיאוריה האבולושניסטית, גישת הצדק המאחה ויישומן במערכות הענישה בעולם המערבי

(ה) Community-Based Sanctions

(ו) תקון בקהילה

(ז) עונש המאסר: התפתחות היסטורית, בעיות עכשוויות ופתרונות אפשריים

(ח) The New Penology

(ט) Boot Camps

(י) Super-Max Prisons

 

מהלך השיעורים:

הקורס יהיה מורכב מהרצאות פרונטליות של המרצה ומפרזנטציות של הסטודנטים בשלבים האחרונים של הקורס. במסגרת לימודית זו, ייעשה שימוש במצגות ממוחשבות ובסרטי די.וי.די. כמו-כן, ייעשה מאמץ להביא מרצים אורחים בעלי מומחיות במגוון נושאים הרלוונטיים לתכני הקורס.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מערכות פיקוח חברתיות פורמאליות ובלתי פורמאליות

Packer, H. (1968). Two models of the criminal process. In H. Packer, (Ed.), The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press.

2

מתן שיקול דעת שיפוטי רחב אל מול הגבלה והבנייה של שיקול הדעת השיפוטי

Bushway, S. D. & Piehl, A. M. (2001). Judging judicial discretion: Legal factors and racial discrimination in sentencing. Law & Society Review, 35 (4): 733-764.

 

Kannai, R. (1996). The judge’s discretion in sentencing: Israel’s basic laws and Supreme Court decisions. Israel Law Review, 30: 276-315.

 

Dagan, N. & Segev, D. (In press). Retributive whisper: Communicative elements in parole. Law & Social Inquiry.

 

3

הבסיס הפילוסופי של גישות האבולושניזם

טננבאום, א. (תשס"א). הגישה האבוליסיוניסטית: האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית? שערי משפט, ב (3): 261-284.

 

4

הרציונל העומד בבסיס גישת הצדק המאחה

Maxwell, G. & Morris, A. (2001). Putting restorative justice into practice for adult offenders. The Howard Journal, 40 (1): 55-69.

5

הרציונל העומד בבסיס השימוש בחלופות למאסר ובעונשים קהילתיים

 Bottoms, A., Rex, S. & Robinson, G. (Eds.), (2004). Alternatives to prison: Options for an insecure society. Devon, UK: Willan Publishing.

6

הרציונל העומד בבסיס השימוש בחלופות למאסר ובעונשים קהילתיים

Cromwell, P. F. & Carmen, R. (1999). Community based-corrections. Belmont: West Walsworth.

                

Mackenzie, D. (2001). Corrections and sentencing in the 21st century: Evidence-based corrections and sentencing. The Prison Journal, 81: 299-312.

 

Wodahl, E. & Garland, B. (2009). The evolution of community corrections: The enduring influence of the prison. The Prison Journal, 89(1): 81-104. 

7

עונש המאסר: התפתחות היסטורית, סוגיות קרימינולוגיות-פנולוגיות ומגמות עתידיות

Crewe, B. (2005). Prisoner Society in the era of hard drugs. Punishment & Society, 7 (4): 457-481.

8

עונש המאסר: התפתחות היסטורית, סוגיות קרימינולוגיות-פנולוגיות ומגמות עתידיות

Farrington, D. (1988). “Prison size, overcrowding, prison violence and recidivism”. Journal of Crime and Justice, 8: 221-231.

9

עונש המאסר: התפתחות היסטורית, סוגיות קרימינולוגיות-פנולוגיות ומגמות עתידיות

Tewksbury, R. (2006). Behind bars: Readings on prison culture. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

 

10

Super Max Prisons

Mears, D. (2008). An assessment if super-max prisons using an evaluation research framework. The Prison Journal, 88: 43-68.

 

11

עונשים פיננסיים

Weisburd, D., Einat, T. & Kowalski, M. (2008). The miracle of the cells: An experimental study of interventions to increase payment of court-ordered financial obligations. Criminology & Public Policy, 7 (1): 9-36.

 

Einat, T. (2004). “Criminal fine enforcement in Israel: Administration, policy,

Evaluation and recommendations”. Punishment & Society, 6 (2): 175-198.

 

Einat, T. (2013). History of fines. In: G. Bruinsma & D. Weisburd (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer.

 

12

הפנולוגיה החדשה

Feeley, M. & Simon, J. (1992). The new penology: Notes on the emerging strategy of corrections and its implications. Criminology, 30 (4): 449-474.

13

שיטות מאסר בהלם

Einat, T. (2002). “Shock-Incarceration Programs in the Israeli Sanctioning Policy: Toward a New Mode of Punishment. The Israel Law Review, 36 (1): 147-177.

 

Mackenzie, D. & Piquero, A. (1994). The impact of shock incarceration programs on prison crowding. Crime & Delinquency, 40 (2): 222-249. 

 

14

דרישות וקווי הנחייה לכתיבת עבודה סמינריונית

פרקים 1, 2, ו – 3 בשיטות מחקר במדעי החברה (2009).

15

דרישות וקווי הנחייה לכתיבת עבודה סמינריונית

פרקים 1, 2, ו – 3 בשיטות מחקר במדעי החברה (2009).

16-22

פגישות אישיות עם תלמידים

 

23-26

פרזנטציות של תלמידים

 

 

 

ג. דרישות קדם:

ד. חובות הקורס: נוכחות בהרצאות; קריאת ספרות מקצועית; פרזנטציה; הגשת עבודה.

ה. מרכיבי הציון הסופי: ציון הקורס יורכב מפרזנטציה (10%) ומציון העבודה הסמינריונית (90%) שתוגש בסוף שנת הלימודים.

 

ו. ביבליוגרפיה:

טננבאום, א. (תשס"א). הגישה האבוליסיוניסטית: האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית? שערי משפט, ב (3): 261-284.

פרקים 1, 2, ו – 3 בשיטות מחקר במדעי החברה (2009).

Bottoms, A., Rex, S. & Robinson, G. (Eds.), (2004). Alternatives to prison: Options for an insecure society. Devon, UK: Willan Publishing.

Bushway, S. D. & Piehl, A. M. (2001). Judging judicial discretion: Legal factors and racial discrimination in sentencing. Law & Society Review, 35 (4): 733-764.

Crewe, B. (2005). Prisoner Society in the era of hard drugs. Punishment & Society, 7 (4): 457-481.

Dagan, N. & Segev, D. (In press). Retributive whisper: Communicative elements in parole. Law & Social Inquiry.

Einat, T. (2002). “Shock-Incarceration Programs in the Israeli Sanctioning Policy: Toward a New Mode of Punishment. The Israel Law Review, 36 (1): 147-177.

Einat, T. (2004). “Criminal fine enforcement in Israel: Administration, policy,

Einat, T. (2013). History of fines. In: G. Bruinsma & D. Weisburd (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer.

Farrington, D. (1988). “Prison size, overcrowding, prison violence and recidivism”. Journal of Crime and Justice, 8: 221-231.

Feeley, M. & Simon, J. (1992). The new penology: Notes on the emerging strategy of corrections and its implications. Criminology, 30 (4): 449-474.  

Kannai, R. (1996). The judge’s discretion in sentencing: Israel’s basic laws and Supreme Court decisions. Israel Law Review, 30: 276-315.

Mackenzie, D. & Piquero, A. (1994). The impact of shock incarceration programs on prison crowding. Crime & Delinquency, 40 (2): 222-249.

Mackenzie, D. (2001). Corrections and sentencing in the 21st century: Evidence-based corrections and sentencing. The Prison Journal, 81: 299-312.

Maxwell, G. & Morris, A. (2001). Putting restorative justice into practice for adult offenders. The Howard Journal, 40 (1): 55-69.

Mears, D. (2008). An assessment if super-max prisons using an evaluation research framework. The Prison Journal, 88: 43-68.

Packer, H. (1968). Two models of the criminal process. In H. Packer, (Ed.), The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press

Weisburd, D., Einat, T. & Kowalski, M. (2008). The miracle of the cells: An experimental study of interventions to increase payment of court-ordered financial obligations. Criminology & Public Policy, 7 (1): 9-36.

Wodahl, E. & Garland, B. (2009). The evolution of community corrections: The enduring influence of the prison. The Prison Journal, 89(1): 81-104. 

 

ספרי הלימוד (textbooks), וספרי עזר נוספים:

Cromwell, P. F. & Carmen, R. (1999). Community based-corrections. Belmont: West Walsworth.

Tewksbury, R. (2006). Behind bars: Readings on prison culture. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

 

ז. שם הקורס באנגלית: Theory and Research in the Punitive Policy