מבוא לניהול משאבי אנוש

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

 

תאריך עדכון: __________

שם ומספר הקורס:  ניהול משאבי אנוש

שם המרצה:  ד"ר גדי רביד

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים: תש"פ                     סמסטר: א                            היקף שעות

 

 אתר הקורס באינטרנט:   

 מייל: gadi.ravid@gmail.com

 שעות קבלה: אחרי השעור בתאום.     

 

  1. מטרות הקורס ותוצרי למידה :

 

מטרת הקורס – להקנות תשתית ידע אקדמית ומעשית בתחום משאבי האנוש וניהולם.  תשתית זו תבחן נושאים אלו מנקודת מבטם של העובד ומנקודת מבטו של המנהל והארגון

 

תוצרי למידה – ידע של תאוריות מובילות בתחומים השונים במשאבי אנוש

                    הבנת ההקשרים התאורטים והמעשיים בין תחומי הדעת השונים

                    יכולת יישום של הנושאים השונים בפועל

                    פיתוח יכולת בקרה בנושאים אלו

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

הקורס עוסק בהיבטים התאורטים והמעשיים של ניהול המשאב האנושי בארגון.  נקודת המוצא הינה הבנה של המערכת ברמת המאקרו שלה ומשם הבנת השפעות המיקרו של המערכת והתנהגות העובד והמנהל.  דגש יושם על היכולת לאינטגרציה בין כל התחומים והחלקים.

תיאור כללי ותמציתי של הקורס, 2-3 משפטים המפרטים במה הקורס עוסק ומה הם הנושאים המרכזיים הנלמדים בו. אין הכוונה לרשימת נושאים מפורטת, אלא לתיאור כללי.

 

מהלך השיעורים:

שיטת ההוראה הינה של שילוב ניתוח אירועים בחלק הראשון של השעור על בסיס החומר שנקראה בבית והחומר שנלמד בשעורים הקודמים.

בנוסף ידרשו הסטודנטים להציג בכל שעור נושא לדיון מנסיונם.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

הצגת נושאי הקורס

 

 

2

הסביבה – העולם המוחשי והוירטואלי

סמואל פרק 3

 

3

מאפייני יסוד מבנים ארגוניים

סמואל פרקים1-4

 

4

אסטרטגית הארגון

Robbins  פרק 9

 

5

תרבות אירגונית

בר חיים כרך ב 8

 

6

הבדלים אישיים , תפישות

בר חיים יח 5, 3, 8

 

7

מוטיבציה  ושביעות רצון

בר חיים 3

 

8

ניתוח והערכת עסוקים

בר חיים 5,7

 

9

קבוצות וצוותים

בר חיים יחידה 5

 

10

עבודת צוות

בר חיים יחידה 5

 

11

ניהול ומנהיגות – כח בארגונים

Robbins פרק 17

 

12

חניכה

Robbins פרק 17

 

13

תקשורת בארגון

בר חיים יחידה 6

 

14

ניהול השינוי 

Robbins פרק 6

 

14

קבלת החלטות

Robbinsפרק  7

 

15

ארגון לומד ולמידה ארגונית

Greenberg פרק 3

 

16

יחסי עבודה

בר חיים יחידה 9

 

17

סיכום הקורס

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין דרישות קדם

ד. חובות / דרישות / מטלות:

הצגת נושא רלוונטי לנושא הנלמד מתוך הנסיון בשטח כדי ליצור דיון בכתה (בזוגות)

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

הצגת נושא בכתה – 10%

בחינה מסכמת -90% מהציון

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

בר חיים, א. (1994). התנהגות ארגונית. האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב. כרך א-ג

בר חיים, א. (1998) ניהול משאבי אנוש –האוניברסיטה הפתוחה כרכים 1-10

סמואל, י. (1996). ארגונים: מאפיינים, מבנים ותהליכים. זמורה-ביתן, אוניברסיטת חיפה.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). Management. 9th Edition. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

 

Greenberg, J. (2011) Behaviour in Organizations, Pearson, US                                    

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Human Resource Management