לוח זמנים לשנת תש"פ

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תש"פ מורשה כ"ה

 

 

יום שלישי

בנין 905 כיתה 62

 

יום שישי

בנין 1104 כיתה 42

כיתות לימוד לתרגולים

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

29.10.19

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

01.11.19

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - בוטל

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

05.11.19

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

08.11.19

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

12.11.19

16:00-18:00

 

15.11.19

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

19.11.19

16:00-17:30

תולדות המחשבה המדינית

22.11.19

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

17:40-19:40

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

26.11.19

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

29.11.19

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

03.12.19

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

06.12.19

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

10.12.19

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

13.12.19

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

17.12.19

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

20.12.19

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

24.12.19
נר שלישי
של חנוכה

 

27.12.19
נר שישי
של חנוכה

08:00-09:30

 

 

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

31.12.19

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

03.01.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

07.01.20
צום עשרה
בטבת

 

10.01.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

14.01.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

17.01.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

21.01.20

16:00-18:00

 

24.01.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

28.01.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

31.01.20
חופשה בין
הסמסטרים

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

04.02.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

07.02.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

11.02.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

14.02.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

18.02.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

21.02.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

25.02.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

28.02.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

03.03.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

06.03.20
תחילת
סמסטר ב

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית - סיום

 

10.03.20
חופשת פורים

 

13.03.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה

 

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

17.03.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

20.03.20

07:30-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - סיום

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר

 

24.03.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

27.03.20
שעון קיץ

07:30-09:00

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:20-10:50

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

31.03.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

03.04.20
חופשת פסח

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

07.04.20
חופשת פסח

 

10.04.20
חופשת פסח

 

 
 
 

14.04.20
חופשת פסח

 

17.04.20
חופשת פסח

 

 
 
 

21.04.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

24.04.20

07:30-09:00

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:20-10:50

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

28.04.20
יום הזיכרון

 

01.05.20

07:30-09:00

 

 

09:20-10:50

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

05.05.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

08.05.20

07:30-09:00

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:20-10:50

ממשל ופוליטיקה - תרגיל - סיום

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

12.05.20
ל"ג בעומר

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

15.05.20

07:30-09:00

טרור וגרילה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

09:20-10:50

טרור וגרילה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר

 

19.05.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

22.05.20
יום ירושלים

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

26.05.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

29.05.20
שבועות

 

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה

 

 

 

 

02.06.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית - סיום

05.06.20

07:30-09:00

טרור וגרילה

 

18:10-19:40

ממשל ופוליטיקה - סיום

09:20-10:50

טרור וגרילה

 

19:50-21:20

מבוא לפסיכולוגיה - סיום

10:55-12:25

יסודות המשטר

 

 

 

12:30-14:00

יסודות המשטר - סיום

 

09.06.20

16:00-18:00

המאבק על ההגמוניה

12.06.20

07:30-09:00

המאבק על ההגמוניה

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

09:20-10:50

המאבק על ההגמוניה

 

19:50-21:20

טרור וגרילה

10:55-12:25

טרור וגרילה

 

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

16.06.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

19.06.20

07:30-09:00

המאבק על ההגמוניה

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

09:20-10:50

המאבק על ההגמוניה

 

19:50-21:20

טרור וגרילה

10:55-12:25

טרור וגרילה

 

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

23.06.20

16:00-18:00

המאבק על ההגמוניה

26.06.20

07:30-09:00

 

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה

09:20-10:50

המאבק על ההגמוניה

 

19:50-21:20

טרור וגרילה

10:55-12:25

טרור וגרילה

 

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה - סיום

 

30.06.20
סוף סמסטר ב

16:00-18:00

המאבק על ההגמוניה

 

 

18:10-19:40

המאבק על ההגמוניה - סיום

 

19:50-21:20