כיתות לימוד לקורסי אנגלית - סמסטר א'

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

ימים ושעות

מרצה

כיתת לימוד

בסיסי

41-904-01

שנתי

ד, 16-19

גב' שוש הלרשטיין

אזור 502 כיתה 7

בסיסי

41-904-02

שנתי

ה, 16-19

גב' ורדית יעקובי

בנין 505 כיתה 106

בסיסי

41-904-03

שנתי

ה, 16-19

גב' יעל אדלר

בנין 507 כיתה 5

בסיסי

41-904-04

שנתי

ה, 16-19

גב' הילי זוורו

בנין 504 כיתה 3

מתקדמים א'

41-914-20

סמסטר א'

ד, 16-20

ד"ר איילת ששון

בנין 605 כיתה 14

מתקדמים א'

41-914-21

סמסטר א'

ה, 16-20

גב' גילית וייס

בנין 507 כיתה 207

מתקדמים א'

41-914-22

סמסטר א'

ה, 16-20

גב' מגי ארט

בנין 507 כיתה 6

מתקדמים א'

41-914-23

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר אסנת חן

בנין 504 כיתה 7

מתקדמים א'

41-914-24

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר איילת ששון

בנין 605 כיתה 101

מתקדמים ב

41-922-20

סמסטר א'

ה, 16-20

 נירה הראטי-קנול

בנין 507 כיתה 101

מתקדמים ב

41-922-21

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר ענבר קמינסקי

בנין 604 כיתה 14