כיתות לימוד לשנה"ל תש"פ - כל התוכניות

שלום רב,

מצ"ב פירוט כיתות הלימוד לשנה"ל תש"פ ע"פ התוכניות - 

תוכנית משא"ן י"ב (שנה א')https://mzb.biu.ac.il/node/4994

תוכנית משא"ן י"א (שנה ב')https://mzb.biu.ac.il/node/4715

 

תוכנית מורשה כ"ה (שנה א') https://mzb.biu.ac.il/node/4993

תוכנית מורשה כ"ד (שנה ב') https://mzb.biu.ac.il/node/4841

 

תוכנית ניצבים י"ח (שנה א') https://mzb.biu.ac.il/node/4992

תוכנית ניצבים י"ז (שנה ב') https://mzb.biu.ac.il/node/4842

 

תוכנית מגןhttps://mzb.biu.ac.il/node/5114