בחינות תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה

93-302-20

ד"ר ענת אשד

19.1.20

18:00

22.3.20

18:00

מבוא ליחב"ל

93-052-20

ד"ר קובי דביר

24.5.20

18:00

28.6.20

18:00

חברה, תרבות ופוליטיקה

93-050-20

ד"ר אבי בר

7.6.20

18:00

26.7.20

18:00

פסיכופתולוגיה

93-302-20

ד"ר ענת אשד

21.6.20

18:00

2.8.20

18:00

קביעת מדיניות

93-826-20

ד"ר דניאלה שנקר

19.7.20

18:00

6.9.20

18:00

כלכלה פוליטית

93-070-20

ד"ר אבי בר

12.7.20

18:00

30.8.20

18:00

פשיעה, קורבנות וחולי

93-336-20

ד"ר תהל אוזן

5.7.20

18:00

23.8.20

18:00

קרקע התיישבות וקביעת גבולות מדינת ישראל

93-428-20

פרופ' יוסי כץ

14.6.20

18:00

9.8.20

18:00

מו"מ

93-121-20

ד"ר קובי דביר

14.6.20

18:00

9.8.20

18:00

אנושות במשבר

01-808-56

ד"ר שרה שוורץ

15.3.20

18:00

19.4.20

18:00

הרמב"ם

03-099-57

ד"ר מאיר סיידלר

16.2.20

18:00

29.3.20

18:00