בחינות תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה

93-302-30

ד"ר תהל אוזן-בן צבי

26.1.20

18:00

1.3.20

18:00

דיני עונשין

93-309-30

השופט הרן פינשטיין

12.1.20

18:00

9.2.20

18:00

סייגים לאחריות פלילית

93-310-30

השופט הרן פינשטיין

22.3.20

18:00

19.4.20

18:00

קבלת החלטות

93-056-30

ד"ר דניאלה שנקר

16.2.20

18:00

15.3.20

18:00

מחשבה מדינית

93-053-30

ד"ר גדעון חזן

28.6.20

18:00

2.8.20

18:00

מבוא לאסטרטגיה

93-060-30

ד"ר איתמר ריקובר

5.7.20

18:00

9.8.20

18:00

סוגיות בהתנהגות האדם

93-075-30

ד"ר תהל אוזן- בן צבי

10.5.20

18:00

7.6.20

18:00

פסיכופתולוגיה

93-302-30

ד"ר תהל אוזן-בן צבי

14.6.20

18:00

19.7.20

18:00

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

01-802-58

ד"ר איילת סיידלר

23.2.20

18:00

29.3.20

18:00

אישות

02-017-57

ד"ר דב הרמן

21.6.20

18:00

26.7.20

18:00