בחינות

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-20

ד"ר ענת אשד

26.1.20

18:00

1.3.20

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-20

ד"ר מורן שמש עירון

16.2.20

18:00

15.3.20

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-20

ד"ר מורן שמש עירון

28.6.20

18:00

9.8.20

18:00

יסודות המשטר, מבחן מושגים

93-129-20

ד"ר אביחי ארביטמן

23.2.20

18:00

29.3.20

18:00

מחשבה מדינית

93-053-20

ד"ר דקלה שר

7.6.20

18:00

2.8.20

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-20

ד"ר אבי בר

21.6.20

18:00

30.8.20

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-20

ד"ר יעל סקה

8.3.20

18:00

19.4.20

18:00

יסודות המשטר

93-129-20

ד"ר אביחי ארביטמן

5.7.20

18:00

6.9.20

18:00

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-20

ד"ר ענת אשד

14.6.20

18:00

23.8.20

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-20

ד"ר יעל סקה

24.5.20

18:00

19.7.20

18:00

המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלם

93-445-20

ד"ר דוד קורן

12.7.20

18:00

13.9.20

18:00

טרור וגרילה

93-125-20

ד"ר איתמר ריקובר

26.7.20

18:00

17.9.20

יום ה'

16:00