משא - ומתן ככלי לפתרון בעיות במגזר הציבורי

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                          

מנהל המכללות

המדור לזרועות הביטחון

                                                       

שם ומספר הקורס:  משא-ומתן ככלי לפתרון בעיות במגזר הציבורי 93-121

סוג הקורס: שיעור

שם המרצה: ד"ר קובי דביר

שנת לימודים: תש"פ              סמסטר: ב'           היקף שעות: 1 ש"ס

דרכי התקשרות: kobidvir@post.bgu.ac.il

 

 1. מטרות הקורס: להקנות לסטודנטים כלים עיוניים ופרקטיים לניתוח ולניהול משא-ומתן במגזר הציבורי, תוך הבנת תהליך המשא-ומתן ככלי לפתרון סכסוכים ויישובם.

במרכז הקורס מודל ייחודי, ששימוש בו נועד להגדיל את הסיכויים למימוש הסכם ובכך ליישב סכסוך באמצעות משא-ומתן. המודל מבוסס על שלוש זירות התרחשות הפעילות לאחר החתימה על ההסכם: הזירה הפנים-ארגונית, הזירה הבין-ארגונית וזירת היישום. שלוש הזירות יחד משפיעות על אופן היישום של ההסכם.

הלומד ידע להבחין בין סגנונות שונים בניהול משא-ומתן במגזר הציבורי, תוך התאמת סגנון הניהול לסיטואציה, זיהוי כשלים אפשריים בתהליך ומימוש הסכם חתום באמצעות משא-ומתן.

 

 1. תוכן הקורס:
  1. מבוא ובסיס תיאורטי (פרקים א'-ג')
  2. שלבי המשא-ומתן (פרקים ד'-ח')
  3. מודל ליישוב סכסוכים במגזר הציבורי (פרקים ט'-י"א)
  4. ניתוח משאים ומתנים והתנהלות הצדדים במגזר הציבורי (פרק י"ב)

 

     מהלך השיעורים: הרצאות, דיונים, ניתוח אירועים

     תוכנית הוראה:

מספר השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1

משא-ומתן ככלי לפתרון בעיות במגזר הציבורי

א 1

 

2

סכסוכים ויישובם

ב 3

 

3

המשא-ומתן: התהליך והצלחתו

ג 1

 

4

שלב קדם משא-ומתן

ד 2

 

5

שלב המיקוח

ה 2

 

6

מכשולים פסיכולוגיים במשא-ומתן; מו"מ גלוי ומו"מ חשאי

ו 1

 

7

סיום המשא-ומתן ותוצאותיו

ז 2

 

8

שלב בתר משא-ומתן

ח 1

 

9

מודל לניהול שלב בתר משא-ומתן – זירה חיצונית

ט 1

 

10

מודל לניהול שלב בתר משא-ומתן – זירה פנימית

י 1

 

11

מודל לניהול שלב בתר משא-ומתן – זירת יישום

יא 1

 

12

יישום – ניתוח משא-ומתן במשברים ציבוריים

יב 1

 

13

יישום – ניתוח משא-ומתן במשברים ציבוריים

יב 2

 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 1. נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות
 2. על הסטודנטים להוכיח בקיאות בחומר הקריאה של הקורס
 3. מבחן סוף קורס (סוג השאלות בבחינה על בסיס שאלות פתוחות ולא סגורות (אמריקאיות) וללא חומר עזר).

 

    דרישות קדם: אין

 

מרכיבי הציון הסופי: מבחן סוף קורס –100%

 

הערה: הצלחה (בציון 60 לפחות) בבחינה  ומילוי שאר  הדרישות   בקורס מהווים תנאי הכרחי לשקלול הציון.

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (קריאת חובה מסומנת  בכוכבית)

 

 1. משא-ומתן ככלי לפתרון בעיות במגזר הציבורי

 

 1. גיא מונדלק, יחסי עבודה בעידן של תמורות. נייר עמדה 54. (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004), ע"ע 69-21. *

 

 1. מיקי פלד, "המתמחים יצרו סדק ראשון בשיטה" כלכליסט. (7.12.2011), ע"ע 4-3.

 

 1. סכסוכים ויישובם

 

 1. Ronald, J. Fisher, "Intergroup conflict", In Morton Deutsch & Peter. T. Coleman (Eds). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. (San-Francisco: Jossey-Bass, 2000). pp.166-184

 

 1. חביבה בר ודוד בר-גל, לחיות עם הקונפליקט. (ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1995), ע"ע 37-21.

 

 1. סטיבן ר. קובי, האלטרנטיבה ה-3: גישה יעילה לפתרון בעיות החיים. (תל-אביב: אור-עם, 2012), עמ' 30-15 *

 

 1. משא-ומתן: התהליך והצלחתו

 

 1. אמירה גלין, משא-ומתן המימד החבוי. (תל-אביב: רמות, 2005), עמ' 38-23. *
 2. Terrence P. Hopmann, "Bargaining and Problem Solving: Two Perspectives on International Negotiation", In Chester A. Crocker, Fen. O. Hampson & Pamela R. Aall (Eds). Turbulent Peace. (Washington D. C.: United State Institute of Peace, 2001), pp. 445-468

 

 1. Eytan Gilboa, "Media and International Conflict: A Multidisciplinary Approach", Journal of dispute resolution, Vol. 2007. No.1, 229-237.

 

 

 

 

 

 1. שלב קדם משא-ומתן

 

 1. ויליאם זרטמן, "בשלות למשא-ומתן". בתוך: תמר הרמן ורובין טוויט. (עורכות). המשא-ומתן הישראלי-ערבי. (תל-אביב: פפירוס, 1993), עמ' 119-116.

 

 1. William I. Zartman, "Pre-Negotiation: Phases and Functions", International Journal, 1989, Vol. 44, 237-253.*

 

 1. שלב המיקוח

 

 1. Terrence P. Hopmann, The Negotiation Process and The Resolution of International Conflict. (Columbia, S.C.: University of South Carolina Press, 1996), Chapter 3.

 

 1. Amrita Narlikar, Deadlocks in multilateral negotiations: causes and solutions. (New York: Cambridge University Press, 2010). Introduction*

 

 1. אמירה גלין, דינמיקה של משא-ומתן: מתיאוריה ליישום. (תל-אביב: רמות, 2003), ע"ע 103-67.

 

 1. מכשולים פסיכולוגיים במשא-ומתן; משא-ומתן גלוי ומשא-ומתן חשאי

 

 1. לי רוס, מכשולים פסיכולוגיים לפתרון סכסוכים, בתוך ת. הרמן ור. טוויט (עורכות) המשא-ומתן הישראלי-ערבי. (תל-אביב: פפירוס, 1993) ע"ע 132-128. *

 

 1. John, A. Wanis-St, "Back-Channel Negotiation: International Bargaining in the Shadows", Negotiation Journal, 2006, 22(2), 119-144.

 

 1. סיום המשא-ומתן ותוצאותיו

 

 1. אפרים דוידי, המדריך לניהול משא-ומתן. (תל-אביב: ועדים, 1995), ע"ע 70-45.

 

 1. Zhenzhong Ma, "Negotiation into China: The impact of individual perception on Chinese negotiation" International Journal of Emerging Markets, 2006, Vol. 1, No. 1, 64-83. *

 

 1. שלב בתר משא-ומתן

 

 1. דניאל בר-טל, וגמה בנינק, "מהות ההתפייסות", פוליטיקה, 2002, 9, ע"ע 33-9. *

 

 1. לואיס קרייסברג, "פעולות התפייסות בזירה הפנימית ובזירה הבינלאומית", פוליטיקה, 2002, 9, ע"ע 58-35.

 

 1. מודל לניהול שלב בתר משא-ומתן – הזירה הפנים-קבוצתית

 

 1. קובי דביר, בתר משא-ומתן בתהליך יישוב הסכסוך בין תנועת העבודה והתנועה הרוויזיוניסטית: 2005-1934. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 2011, ע"ע 63-49. *

 

 1. Daniel Bar-Tal, "From intractable conflict thorough conflict resolution to reconciliation", Political psychology, 2000, Vol. 21, No 2, 351-365.

 

 

 

 

 

 

 

 1. מודל לניהול שלב בתר משא-ומתן – הזירה הבין-קבוצתית

 

 1. Ifat Maoz, "An experiment in peace: Reconciliation-aimed workshops of Jewish-Israeli and Palestinian youth", Journal of peace research, 2000, Vol 37, No 6, 721-736. *

 

 1. רות גונט, פסיכולוגיה חברתית. (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1996). יחידה 8.

 

 1. Louis Kriesberg, "Coexistence and the reconciliation of communal conflict", In E. Weiner (Ed), The handbook of interethnic coexistence. (New-York: The Continuum publishing company, 2000), pp. 182-198.

 

 1. מודל לניהול שלב בתר משא-ומתן – זירת היישום

 

 1. Richard E. Matland, "Synthesizing the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation", Journal of public administration research and theory, 1995, Vol 5, No. 2, 145-174. *

 

 1. Jeffrey L. Pressman & Aaron Wildavsky, Implementation. (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1973). Introduction.

 

 

 1. יישום – ניתוח משא-ומתן במשברים ציבוריים

 

 1. אביעד בר-חיים ודוד ברגל, "משא-ומתן קיבוצי והסכמים קיבוציים". בתוך: ניהול משאבי אנוש, 9. (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2005), ע"ע 139-123. *

 

 1. Gerald M. Steinberg, Unripeness and Conflict Management:  Re-Examining the Oslo Process and its Lessons (Occasional Paper #4, Program on Conflict Management, Bar  Ilan University, 2002).