מבוא ליחסים בינלאומיים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                          

המדור לזרועות הביטחון

 

מבוא ליחסים בינלאומיים- 93-052

ד"ר קובי דביר

סוג הקורס: הרצאה + תרגיל

שנת לימודים: תש"פ            סמסטר: שנתי                    היקף שעות:  3 ש"ש

 

מתרגלים: ד"ר אביחי ארביטמן, מר ניר לוטן.

שעת קבלה: בתיאום מראש.

 

מייל: kobidvir@post.bgu.ac.il

 

 

 

 

  1. מטרות הקורס:

הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים חשיבתיים ומחקריים להבנה ולניתוח תהליכים, מבנים

ואירועים בתחום היחסים הבינלאומיים תוך שילוב בין חומר תיאורטי לבין חומר אמפירי. הקורס מהווה תשתית בסיסית לנושאים שונים ביחסים הבינלאומיים שיילמדו בהמשך התואר. בקורס ינותחו נושאים מרכזיים בתחום היחסים הבין- לאומיים ובהם ייבחנו מגמות המשך מול שינוי.

הקורס יעסוק במגוון סוגי האינטראקציה בין שחקנים שונים במערכת הבינלאומית, בנושאים שונים, במישור הגלובלי והאזורי. מבט על אירועים מההיסטוריה הבינלאומית יסייע להבנת תהליכים בפוליטיקה העולמית  ויבהיר את הקשר שלהם לאירועים מרכזיים בראשית המאה ה-21.

 

   

  1. מהלך השיעורים:

הקורס כולל הרצאות ותרגילים. ההרצאות והתרגילים מתואמים בנושאי הדיון אך הם נבדלים בהיקפים ובדגשים שלהם. ההרצאות עוסקות במושגים תיאורטיים וביישום שלהם במבט פנורמי, היסטורי ועכשווי. התרגילים מתמקדים בקריאה ובניתוח של מאמרים, עם דגש על השתתפות הסטודנטים בדיונים על נושאי הלימוד השונים. בחינת הסיום מיועדת לאינטגרציה של כל נושאי הלימוד והיישום שלהם, ותכלול הן את חומר ההרצאות והן את חומר התרגילים.

 

 

 

  1. חובות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:
  1. נוכחות והשתתפות חובה –  קריאת חובה של חומר הקריאה ע"פ הנחיית המתרגלים. בעיית נוכחות עלולה להוביל לגריעת הסטודנט/ית מהקורס.
  2. מבדקים ביבליוגרפים – 10%. במהלך הקורס יתקיימו שלושה מבדקי קריאה. שני הציונים הגבוהים יילקחו לצורך חישוב סעיף זה.
  3. הגשת עבודת בית – 30%. הנחיות מפורטות יינתנו במהלך הקורס.
  4. בחינת סוף קורס 60%. בחינה הכוללת שאלות פתוחות תתקיים בסוף הקורס, ותכלול את חומר ההרצאות והתרגילים גם יחד.

 

 

הציון הנדרש כדי לעבור את הקורס הוא לפחות 60, בכל אחת מהמטלות במהלך הקורס.

 

  1. תכנית הוראה מפורטת לשיעורים:

 

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

מבוא חקר היחסים הבין- לאומיים

2

 גישות לחקר היחב"ל

3

רמות ניתוח

5-4

שחקנים בפוליטיקה העולמית

7-6

מערכות בינלאומיות

8

גלובליזציה

10-9

עוצמה

11

אינטרס לאומי

13-12

קבלת החלטות במדיניות חוץ

15-14

עיצוב מדיניות חוץ

17-16

סכסוכים ומשברים בינלאומיים

21-18

אמצעים אלימים במדיניות חוץ

25-22

אמצעים לא אלימים במדיניות חוץ

26

היחב"ל לאן?

 

 

 

 

  1. ביבליוגרפיה: 

הסטודנטים יקראו את הפריטים הביבליוגרפים לקראת המפגשים בתרגילים, ע"פ הנחיות שיקבלו מהמתרגלים מראש. (התכנית היא בסיס לשינויים, בהתאם לצורך ולהחלטת צוות הקורס)

 

 

שיעור 1:   מבוא – חקר היחב"ל

 

Amitav Acharya and Barry Buzan. "Why is there no non-Western International Relations Theory? An introduction", in: Amitav Acharya and Barry Buzan (eds.), Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia (New York: Routledge, 2010), pp.1-25.

 

 

שיעורים 4-2:    גישות מרכזיות בחקר היחסים הגלובליים

 

קגלי צ'רלס, יוג'ין ויטקופף. "פירושים תיאורטיים מתחרים של הפוליטיקה העולמית", בתוך: הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות, מהדורה שביעית, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 2002, ע"מ 44-21.

 

Stephen Walt, “One world, many theories”, Foreign Policy, No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring, 1998), pp.29-46.

 

 

שיעור 5:   שחקנים בפוליטיקה העולמית

 

Mansbach Richard W., Ferguson, Y.H., Lampert, D. The Web of World Politics: Nonstate Actors In the Global System .Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1976, pp. 32-45.

 

 

 

שיעור 6:   מערכות בינ"ל

 

Waltz, Kenneth. "The Anarchic Structure of World Politics", in: Robert Art and Robert Jervis (eds.), International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 7th edition, NY: Pearson, 2005, pp. 29-68.

 

שיעורים 8-7:  גלובליזציה

 

קגלי צ'רלס, יוג'ין ויטקופף. "גלובליזציה והשפעת היעלמם של גבולות", בתוך: הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות, 2002, ע"מ 298-265.

 

קאהן ניסר, שרה. האיחוד האירופי - היסטוריה, מוסדות ומדיניות. רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ז. עמ' 318-285, 335-349.

 

 

שיעורים 10-9: עוצמה בפוליטיקה העולמית

 

מורגנתאו, הנס. פוליטיקה בין האומות, ת"א: יחדיו, 1968, ע"מ 189-139.

 

Nye, Joseph. "The Decline of America's Soft Power", Foreign Affairs, 83, 3, 2004: 16-20.

 

 

שיעורים 12-11:  האינטרס הלאומי

 

Robinson, Thomas. "National Interests", in: James N. Rosenau (ed.), International Politics and Foreign Policy, New York: Free Press, 1967, pp. 182-190.

 

Neuchterlein, Donald. "The Concept of National  Interest: New Approaches," Orbis, 23, 1, 1979: 73-92.

 

 

 

שיעורים 14-13:  תהליכי קבלת החלטות

 

אליסון, גרהאם. "דגמים מושגיים ומשבר הטילים בקובה", בתוך: איתן גלבוע (עורך), יחסים בינלאומיים, תל-אביב: עם עובד, 1978, עמ' 130-99.

 

בן-מאיר, יהודה. קבלת החלטות בסוגיות הבטחון הלאומי: ההיבט הישראלי. ת"א: הוצאת הקיבוץ  המאוחד, המרכז למחקרים אסטרטגיים ע"ש יפה, אוניברסיטת ת"א, 1987, עמ' 31-43.

 

 

שיעורים 16-15:  עיצוב מדיניות חוץ

 

מיכאל בריצ'ר, בלמה שטיינברג וג'אניס שטיין, "תבנית לחקר מדיניות חוץ", בתוך איתן גלבוע (עורך), יחסים בין-לאומיים (תל-אביב: עם עובד, 1978), ע"ע 146-131.

 

 

שיעורים 18-17: סכסוכים, משברים ומלחמות

 

הרמן, צ'רלס פ. "משברים בינלאומיים", בתוך: איתן גלבוע (עורך), יחסים בינלאומיים, תל-אביב: עם עובד, 1978, עמ' 228-212.

 

בר סימן-טוב, יעקב. יחסי גומלין בין ניהול סכסוך ליישוב סכסוך. בתוך: יעקב בר-סימן-טוב (עורך). הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים-2005-2000. (ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 2005), עמ' 34-16.

 

 

 

שיעורים 21-19: אמצעים אלימים במדיניות חוץ

 

הרכבי, יהושפט.  מלחמה ואסטרטגיה, ת"א: עם עובד, 1990, עמ' 406-383.

 

Kober, Avi. "Low-Intensity Conflicts: Why the Gap Between Theory and Practice?" Defense & Security Analysis, 18, 1, 2002: 15-38.

 

שטיינברג, ג'רלד. "אסטרטגיה של נשק לא-קונבנציונלי", בתוך: מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1997, ע"מ 78-46.

 

 

שיעורים 24-22: אמצעים לא אלימים במדיניות חוץ

 

סופר, ששון. "הדיפלומטיה ביחסים הבינלאומיים", בתוך: מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1996, עמ' 16-68.

 

ערן, עודד וקלין, לורן ג. האפקטיביות של סנקציות נגד ישראל בעבר, בהווה ובעתיד. עדכן אסטרטגי, 16 (4), 69-57.

 

Holsti, Kalevi, J. International Politics: A Framework for Analysis, London: Prentice-Hall, 1988, ch. 8, pp. 190-214.

 

שיעורים 26-25:  פני הזירה הבינ"ל לאן?

 

בן-ארי, הראל. "המשט לעזה והאי-סדר העולמי החדש", תכלת, 42, תשע"א, 2011.

 

 

למידה מהנה ופורייה!                                   

 

 

                                                                                                                              צוות הקורס