הפרעות קשב וריכוז

תואר: 
שנה: 

                                                         תאריך עדכון: 1/10/19

 

שם הקורס:  הפרעות קשב וריכוז (ADHD), הסתגלות והתנהגויות סיכון

 

סוג הקורס: הרצאה

מרצה: ד"ר זהבית קינברג                                                           שנת לימודים:  תש"פ                

 

 1. מטרות הקורס:

הפרעת קשב וריכוז (עם או בלי היפראקטיביות) הינה הפרעה מורכבת הכוללת בתוכה תתי סוגים שונים הבאים לידי ביטוי באופנים שונים ובטווח גילאים רחב. מטרת הקורס הינה להכיר לעומק את הפרעת הקשב והריכוז מבחינת אופן ביטויה של ההפרעה, הכלים הקיימים לצורך אבחונה, ההסברים השונים להפרעה והטיפול בה. נתייחס גם לתחלואה נלווית להפרעות קשב וריכוז כמו לקויות למידה אחרות, הפרעות התנהגות, הפרעות חרדה וכדומה. כמו כן, נדון בהשלכות של הפרעת הקשב והריכוז על חיי האדם במגוון רחב של תחומים כגון: הישגים לימודיים, יחסים חברתיים, נהיגה, תעסוקה, זוגיות והורות, וכן נבחן את הקשר בינה לבין עבריינות והתמכרויות. לבסוף, נתייחס גם לצדדיה החיוביים של ההפרעה ונעסוק באסטרטגיות התמודדות שמפתחים בעלי הפרעות קשב וריכוז וביתרונות שהיא מעניקה להם.

 

 

ב. תוכן מפורט של הנושאים שיילמדו בקורס:

 

 1. הפרעות קשב וריכוז - הכרת ההפרעה בקרב ילדים, מתבגרים ומבוגרים.
 2. הסברים להפרעות קשב וריכוז.
 3. כלים לאבחון ההפרעה.
 4. טיפול בהפרעות קשב וריכוז.
 5. הפרעות נלוות להפרעת קשב וריכוז.
 6. ההשלכות של הפרעות קשב וריכוז על מהלך החיים.
 7. הפרעות קשב וריכוז והישגים לימודיים.
 8. הפרעות קשב וריכוז ויחסים חברתיים.
 9. הפרעות קשב וריכוז ונהיגה.
 10. הפרעות קשב וריכוז ותעסוקה.
 11. הפרעות קשב וריכוז וזוגיות.
 12. הפרעות קשב וריכוז והורות.
 13. הפרעות קשב וריכוז ועבריינות.
 14. הפרעות קשב וריכוז והתמכרויות.
 15. אסטרטגיות התמודדות של בעלי הפרעות קשב וריכוז והיתרונות של ההפרעה.

 

 

ג. דרישות הקורס:

 

  נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים

 

   קריאת ספרות מקצועית + הצגת מאמר/נושא רלוונטי בכיתה (בונוס)

 

   בחינה מסכמת

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה:

הלוול, א' (2010). הורות יוצאת מן הכלל ל-ADD. אבן יהודה: אמציה.

עינת, ע', ועינת, ת' (2008). קשיים במיומנויות קריאה וכתיבה והפרעת קשב וריכוז בקרב אסירים

בישראל: מחקר חלוץ. חברה ורווחה, כח, 266-247.

צדוק, א', ובן סירא, ה' (2011). מאקדמיה לקריירה: תמות מרכזיות מתוך סדנאות תעסוקתיות

לסטודנטים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז. פסיכואקטואליה, 35-31.

 

Gjervan, B., Torgersen, T., Nordahl, H.M., & Rasmussen, K. (2012). Functional

impairment and occupational outcome in adults with ADHD. Journal of Attention Disorders, 16, 544-552.

Norvilitis, J.M., Sun, L., Zhang, J. (2010). ADHD symptomatology and adjustment

to college in China and the United States. Journal of Learning Disabilities, 43,

86-94.

Scully, C., Young, S., &  Bramham, J. (2014). Characterising the psychiatric

comorbidities among adults with ADHD who have a history of offending. The

Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 25, 535-555.

Thomason, K.E., Gudjonsson, G.H., German, E., Morris, R., & Young, S. (2014).

            Sociomoral reasoning in adults with ADHD: A pilot study. AIMS Public

            Health, 1, 147-159,

Ullsperger, J.M., Nigg, J.T., & Nikolas, N.A. (2016). Does child temperament play a

role in the association between parenting practices and child attention

deficit/ hyperactivity disorder? Journal of Abnormal Child Psychology, 44, 167-178.

 

 

קריאת רשות:

אמן, ד' (2008). ADD   במערכות יחסים אינטימיות. חיפה: אמציה.

ברקלי, ר' (2003). לשלוט ב-ADHD: המדריך השלם והמוסמך להבנת הפרעות קשב וריכוז. תל

אביב: גלילה.

היימן, ט' (2005). הפרעת קשב והיפראקטיביות. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

הלוול, א' (2010). הורות יוצאת מן הכלל ל-ADD. אבן יהודה: אמציה.

מנור, א' וטיאנו, ש' (2012). לחיות עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות. תל אביב: דיונון.

סטונר, ד' (2010). ADHD בבתי הספר: אסטרטגיות הערכה והתערבות. קרית ביאליק: אח.

עינת, ע' (2011). "וכשאני לעצמי - מה אני?" זוגיות והורות של בוגרים עם לקויות למידה. חולון:

יסוד.

פלוטניק, ר' (2008). לגדול אחרת: עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה, קשב

וריכוז. חולון: יסוד.

קינברג ז' (2012). מודל משולב להסבר הפרעות קשב וריכוז. חיבור לשם קבלת התואר ד"ר

לפילוסופיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

רוברטס, מ' ויאנסן, ג' (2002). לחיות עם ADD. קרית ביאליק: אח.

ריף, ס' (2009). כיצד לחנך וללמד ילדים עם ADD/.ADHD קרית באליק: אח.

שובל, ג', מנור, א' וטיאנו, ש' (2005). תסמונת "הילד הקשה". הרפואה, 144, 33-29.

שרוני, ו' (1995). הקשר בין לקות למידה לעבריינות נוער - מגמות בסקירה הספרותית. מפגש

לעבודה חינוכית סוציאלית, 7, 24-11.

 

Babinski, L.M., Hartsought, C.S., & Lambert, N.M. (1999). Childhood conduct

problems, hyperactivity-impulsivity, and inattention as predictors of adult

criminal activity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40, 347-355.

Barkley, R.A., & Cox, D. (2007). A review of driving risks and impairments

associated with attention-deficit/hyperactivity disorder and the effects of

stimulant medication on driving performance. Journal of Safety Research, 38,

 113-128.

Barkley, R.A., Murphy, K.R., & Kwasnik, D. (1996). Psychological adjustment and adaptive impairments in young adults with ADHD.  Journal of Attention Disorders, 1, 41-54.

Barry, T.D., Lyman, R.D., & Klinger, L.G. (2002). Academic underachievement and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: The negative impact of symptom severity on school performance. Journal of School Psychology, 40, 259-283.

Biederman, J., Monuteaux, M.C., Doyle, A.E., Seidman, L.J., Wilens, T.E., Ferrero,

     F., Morgan, C.L., & Faraone, S.V. (2004). Impact of executive functions deficits

     and ADHD on academic outcomes in children. Journal of Consulting and Clinical

     Psychology, 72, 757-766.

De Boo, G.M., & Prins, P.G.M. (2007). Social incompetence in children with ADHD:

Possible moderators and mediators in social-skills training. Clinical

Psychology Review, 27, 78-97.

Edwards, G., Barkley, R.A., Laneri, M., Fletcher, K., & Metevia, L. (2001).

           Parent – adolescent conflict in teenagers with ADHD and ODD.Journal

           of Abnormal Child Psychology, 29, 557-572.

Mannuzza, S., Klein, R., Bessler, A., Malloy, P., & Hynes, M. (1997). Educational

     and occupational outcome of hyperactive boys grown up. Journal of the

      American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36, 1222-1227.

Mikami, A.Y., & Hinshaw, S.P. (2006). Resilient adolescent adjustment among girls:

      buffers of childhood peer rejection and attention deficit hyperactivity disorder.

      Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 825-839.

Morrison, G.M., & Cosden, M.A. (1997). Risk, resilience, and adjustment of

      individuals with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 20, 43-      

       60.

Young, S., Heptinstall, E., Sonuga-Barke, E.J.S., Chadwick, O., & Taylor, E. (2005).

     The adolescent outcome of hyperactive girls: Self-report of psychosocial status.

     Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 255-262.

Young, S., Toone, B., & Tyson, C. (2003). Comorbidity and psychosocial profile of

     adults with attention deficit hyperactivity disorder. Personality and Individual

      Differences, 35, 743-755.

 

 

(הערה: ייתכנו שינויים בסדר נושאי הלימוד / במאמרי החובה).