תיאוריות בקרימינולוגיה

תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון:  23/9/19

 

תיאוריות בקרימינולוגיה

שם המרצה: ד"ר זהבית קינברג

שם המתרגלים: מורן דוידיאן וניר רוזמן

 

סוג הקורס: הרצאה ותרגיל

שנת לימודים:      תש"פ                סמסטר:           א' + ב'                  היקף שעות:  50

 

 

 1. מטרות הקורס ותוצרי למידה:

מטרת ההרצאה הינה להכיר את הקרימינולוגיה כמדע אינטרדיסיפלינארי וללמוד תיאוריות מרכזיות בתחום זה, תוך קישור למקרים ולמחקרים בתחום הקרימינולוגיה בישראל.

מטרת התרגיל הינה להכיר היבטים שונים של תחום הקרימינולוגיה באמצעות קריאה ודיון מודרך במאמרים, לדון בשאלות העולות במהלך ההרצאה ולהרחיב את התכנים הנלמדים במסגרת ההרצאה דרך מאמרים מדעיים שונים.

 

תוצרי למידה -  לאחר השלמת תהליך הלימודים מצופה מהסטודנט:

 • להכיר את תחום הקרימינולוגיה ומטרותיו
 • לשלוט בתיאוריות השונות בתחום הקרימינולוגיה
 • לדעת לנתח מקרים שונים על בסיס התיאוריות הנלמדות בקורס
 • לדעת לנתח מאמרים מדעיים העוסקים בתחום הקרימינולוגיה

 

 

 1. תוכן הקורס:

במהלך הקורס נגדיר את תחום הקרימינולוגיה כמדע אינטרדציפלינרי העוסק בפשיעה מנקודות מבט שונות. נכיר מושגי יסוד בסיסיים בתחום ונלמד על התפתחות הקרימינולוגיה בראי התקופות. עיקר הקורס יעסוק בהצגת תיאוריות שונות המסבירות את תופעת העבריינות מזויות שונות: הסברים ביולוגיים, הסברים פסיכולוגיים, הסברים סוציולוגיים וכו'.

התרגיל יציג, דרך מאמרים מדעיים, תופעות שונות בתחום הקרימינולוגיה כמו: עבריינות נוער, אלימות במשפחה, עבריינות מין, פשיעת נשים, פשעי מדינה, שיקום עבריינים ועוד.

השיעורים ילוו בתיאורי מקרה ובקטעי וידאו לצורך המחשת החומר הנלמד.

 

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת להרצאות

 

מס' הרצאה

נושא הרצאה

 

סמסטר א'

1

הצגת מטרות הקורס, דיון בשאלה: האם יצר לב האדם רע מנעוריו?

הגדרת הקרימינולוגיה וסיווגה כמדע אינטרדציפלינרי; הגדרות: תיאוריה, פשע וסטייה.

2

הקרימינולוגיה בראי התקופות: תקופת ימי הביניים, האסכולה הקלאסית, הניאו-קלאסית והפוזיטיביסטית.

3

הקרימינולוגיה בראי התקופות: תקופת ימי הביניים, האסכולה הקלאסית, הניאו-קלאסית והפוזיטיביסטית - המשך

4

הגישה הביולוגית: לומברוזו, שלדון, מערכת העצבים (מדניק).

5

הגישה הביולוגית: מבנים מוחיים ועבריינות, תורשה ועבריינות.

6

הגישה הביולוגית: המשך

7

התיאוריה הפסיכואנליטית: עקרונות ומודלים

8

התיאוריה הפסיכואנליטית - המשך מודלים + סטוט

9

התיאוריה הפסיכואנליטית - המשך מודלים + מנגנוני ההגנה

10

התיאוריה הפסיכואנליטית ועבריינות; התיאוריה של אריק אריקסון

11

תיאורית האישיות של שוהם

12

הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר - רקע ומושגי יסוד

13

הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר - המשך

14

הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר - המשך

 

סמסטר ב'

15

תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית- עקרונות ותשעת העקרונות של סאתרלנד

16

תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית - המשך

17

תוספות לתיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית: הזדהות דיפרנציאלית (גלזר) וטכניקות נטרול (סייקס ומצא)

18

תיאורית הפיקוח החברתי של הירשי

19

תיאוריית האנומיה - רקע על המהפכה התעשייתית וגישתו של דרקהיים

20

תיאורית האנומיה - מרטון

21

תיאורית האנומיה - המשך

22

גישת התיוג: המייסדים, שוהם ואדד

23

גישת התיוג: המשך ומשנתו של ז'אן ז'אנה

24

התיאוריה של אלברט כהן - תת תרבות עבריינית

25

תוספות לאלברט כהן: תיאורית ההזדמנויות הדיפרנציאליות (קלואהרד ואוהלין)

 

 

 

(הערה: ייתכנו שינויים בסדר נושאי הלימוד).

 

תכנית הוראה מפורטת לתרגילים

 

מס' תרגיל

תאריך

נושא התרגיל

קריאה נדרשת מתוך רשימת מקורות החובה

1

6/11/19

מגמות הפשיעה בישראל

פריט 1

2

20/11/19

עבריינות בני נוער

פריט 2

3

4/12/19

כנופיות ניאו נאציות

פריט 3

4

18/12/19

הגירה ופשיעה בקרב בני דור שני למהגרים

פריט 4

5

8/1/20

ענישה בלתי פורמאלית: פשיעה, ביוש ורה-אינטגרציה

פריט 5  

6

22/1/20

עבריינות מין

פריט 7

7

5/2/20

אלימות במשפחה

פריט 8

8

19/2/20

זכויות אדם ופשעי מדינה

פריט 9

9

4/3/20

טרור

פריט 10

10

25/3/20

פשיעת נשים

פריט 11

11

6/5/20

צדק מאחה

פריט 12

12

20/5/20

שיקום

פריט 13

13

3/6/20

חזרה לבחינה

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין.

 

ד. מרכיבי הציון הסופי:

מבחן סמסטר א': 50% מהציון הסופי.

מבחן סמסטר ב': 50% מהציון הסופי.

 

המבחן בכל סמסטר יהיה מבחן משולב (המורכב מחלק פתוח וחלק סגור) ויכלול:

 1. את כל החומר המועבר במהלך ההרצאות (בהתאם להנחיות המרצה).
 2. מאמרי החובה (בהתאם להנחיות המתרגל/ת)

 

ציון עובר בקורס הוא 60. בשני המבחנים (סמסטר א' וסמסטר ב') ציון עובר הנו 60 ומעלה.

 

 

 

 

 

 

ה. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה (הנלמדת במסגרת התרגיל):

 

פריט 1: מגמות פשיעה בפרספקטיבה של זמן

קוגן, י' (1999). מגמות הפשיעה בישראל 1976-1996. משטרה וחברה, 3, 28-5.

 

פריט 2: עבריינות בקרב בני נוער

תימור, א', אוזן, ת' ורונאל, נ' (2015). חיים בבלגן: התנהגות אנטי סוציאלית בגיל ההתבגרות. בתוך

       א' תימור, ס' בן ברוך וא' אלישע (עורכים). נוער בבלגן. קטינים עוברי חוק בישראל (עמ' 37-7). ירושלים: האוניברסיטה העברית.

 

פריט 3: כנופיות ניאו נאציות. שנאה על רקע גזעי

סקה, י' ושדי, א' (2010). הכנופיה הניאו-נאצית הישראלית: היבט קרימינולוגי ומשפטי. סוגיות חברתיות בישראל,  10, 135-108.

 

פריט 4: הגירה ופשיעה בקרב דור שני של מהגרים

Killian, C. (2002). Bicultural competence: A means to crime reduction among the
children of immigrants? In: J. D. Freilich, G. Newman, S. G. Shoham & M. Addad (Eds.), Migration, culture conflicts and crime (pp. 121-133). Aldershot: Ashgate.

 

 

פריט 5: ענישה בלתי פורמאלית: פשיעה, ביוש ורה-אינטגרציה

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. Cambridge: Cambridge University Press. (pp. 69-83).

 

 

פריט 6: הגישה הפסיכואנליטית

אדד, מ' (2008). קרימינולוגיה: העבריין בהתהוותו. תל-אביב: הוצאת אור-עם. (פרק 5: האני

     העליון אשר על  המוסר).   )לימוד עצמי(

 

 

פריט 7: עבריינות מין

אידיסיס, י', אלפנט-כץ, ק' ואתגר ט' (2017). טעויות חשיבה של קטינים פוגעים מינית ביחס

     למעשיהם.  חברה ורווחה, לז, 369-391.

 

פריט 8: אלימות במשפחה

חסייסי, ב', שהם, א', וייסבורד, ד', חביב, נ' וזליג ע' (2017). פתח תקוה: השפעה של "החבילה

     הטיפולית" בתכנית אלימות במשפחה בבתי סוהר על רצידיביזם: המקרה של "בית התקוה"

     בכלא "חרמון". צוהר לבית הסוהר, 18, 32-50.

 

פריט 9 : זכויות אדם ופשעי מדינה

Cohen, S. (1993). Human rights and crime of the state: The culture of denial. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 26(2), 97-115.

 

 

 

 

פריט 10: טרור

Perry, S., Hasisi, B., & Perry, G. (2018) Who is the Lone Terrorist? A Study of Vehicle-

Borne Attackers in Israel and the West Bank, Studies in Conflict & Terrorism, 41, 899-913.

 

פריט 11: פשיעת נשים

חן, ג' ועינת, ת' (2009). דפוסי פשיעה והתמכרות לסמים בקרב אסירות. צוהר לבית הסוהר, 12,

        50-61.

 

פריט 12: צדק מאחה

שוסטר-זיני, ל' ושחף-פרידמן, א' (2016). צדק מאחה ושיח מאחה ברשות לשיקום האסיר. בתוך

      א' ינאי וט' גל (עורכים).  מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל. ירושלים:   

      הוצאת מאגנס.

 

פריט 13: שיקום

אדד, מ', ויגננסקי, א' וחימי, ח' (2015). ייאוש ישאיר אותך אסיר, תקווה תשחרר אותך: תקווה

     ומשמעות בקרב אסירים משוחררים. צוהר לבית הסוהר, 17, 52-71.

 

 

 

חומר לקריאה מומלצת ולהעשרה (לא חובה):

 

 

א. קרימינולוגיה וסטייה חברתית – פרק 1 בספר הקורס

1. על קרימינולוגים וקרימינולוגיה – מבט כללי ומושגי יסוד

 

Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2002). Criminological theory: Context and consequences (3rd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

364.973 LIL (522490)

 

Scheider, M. C. (2002). Teaching criminological theory: Presentation according to the dependent variable. Journal of Criminal Justice Education, 13(2), 387-402.

כתב עת אלקטרוני

 

2. הערות היסטוריות

וולף, י' (2001). קרימינולוגיה במקומותינו: מדע רחב-גבולות או שעטנז רב-תחומי? בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית – תיאוריה ויישום (עמ' 18-9). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס  (523975)

 

Clarke, R. V. (2004). Technology, criminology and crime science. European Journal on Criminal Policy and Research, 10, 55-63.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

 

 

 

 

ב. דרכי מחקר בקרימינולוגיה – פרק 2 בספר הקורס

1. הגיוס

 

Piquero, A. R., & Moffitt, T. E. (2005). Explaining the facts of crime: How the developmental taxonomy replies to Farrington’s invitation. In D. P. Farrington (Ed.), Integrated developmental and life-course theories of offending: Advances in criminological theory (pp. 51-72). New Brunswick & London: Transaction Publishers.

בהזמנה לספריית חברה

 

2. העבריינים החוזרים

Karin, C. E., & Stewart, E. A. (2006). Predicting who re-offends: The neglected role of neighborhood context in recidivism studies. Criminology, 44, 165-197.

כתב עת אלקטרוני

 

3. הפשיעה ברמה חברתית

Kim, S. W., & Pridemore, W. A. (2005). Social change, institutional anomie and serious property crime in transitional Russia. The British Journal of Criminology, 45(1), 81-97.

כתב עת אלקטרוני

 

4. מדידת עבריינות

Lynch, J. P., & Jarvis, J. P. (2008). Missing data and imputation in the Uniform Crime Reports and the effects on national estimates. Journal of Contemporary Criminal Justice, 24, 69-85.

כתב עת אלקטרוני

 

Stylianou, S. (2003). Measuring crime seriousness perceptions: What have we learned and what else do we want to know? Journal of Criminal Justice, 31, 37-56.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

5. סוגי עבירות ועבריינים

Byrne, J. M., & Roberts, A. R. (2007). New directions in offender typology design, development, and implementation: Can we balance risk, treatment and control?, Aggression and Violent Behavior, 12, 483-492.

כתב עת אלקטרוני

 

Johnson, R., Gilchrist, E., Beech, A. R., Weston, S., Takritu, R., & Freeman, R. (2006). A psychometric typology of U.K. domestic violence offenders. Journal of Interpersonal Violence, 21, 1270-1285.

כתב עת אלקטרוני

 

6. חיזוי עבריינות

שוהם, ש"ג (1985). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל אביב: פפירוס. (עמ' 9-19).

שמור סוציולוגיה לפי שהם.פש

 

Kurlychek, M. C., Brame, R., & Bushway, S. D. (2006). Scarlet letters and recidivism: Does an old criminal record predict future offending? Criminology and Public Policy, 5, 483-504.

כתב עת אלקטרוני

 

ג. היבטים ביולוגים: הסברים ביולוגים ופיזיולוגים לעבריינות – פרק 3 בספר הקורס

1. לומברוזו והעבריין מלידה

Carra, G., & Barale, F. (2004). Cesare Lombroso, M.D., 1835-1909. American Journal of Psychiatry, 161, 624.

כתב עת אלקטרוני

 

2. אפיונים אנטומים ופיזיולוגים

Cauffman, E., Steinberg, l., & Piquero, A. R. (2005). Psychological, neuropsychological and physiological correlates of serious antisocial behavior in adolescence: The role of self-control. Criminology, 43(1), 133-176.

כתב עת אלקטרוני

 

 

3. תורשה ועבריינות

Moffitt, T. E. (2005). The new look of behavioral genetics in developmental psycopatology: Gene-environment interplay in antisocial behaviors. Psychological Bulletin, 131, 533-554.

כתב עת אלקטרוני

 

4. ההתנהגות האלימה והמערכות המוחיות

 

Saltzman, K. M., Holden,G. W., & Holahan, C. J. (2005). The psychobiology of children exposed to marital violence. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 129-139.

כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה

 

Siever, L. J. (2008). Neurobiology of aggression and violence. The American Journal of Psychiatry, 165, 429-444.

כתב עת אלקטרוני

 

ד. היבטים פסיכולוגים: ליקויים במבנה האישיות ועבריינות – פרק 4 בספר הקורס

1. פיגור שכלי ופשיעה

Deb, S., Thomas, M., & Bright, C. (2001). Mental disorder in adults with intellectual disability: The rate of behavior disorders among a community-based population aged between 16 and 64 years. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 506-514.

כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה

2. הסברים פסיכואנליטיים להתנהגות עבריינית

Casoni, D., & Brunet, L. (2007). The psychodynamics that lead to violence: Part 1: The case of the chronically violent delinquent. Canadian Journal of Psychoanalysis, 15, 41-55.

כתב עת אלקטרוני

 

3. הסברים להתנהגות עבריינית על פי גישות פסיכולוגיות נוספות

Delisi, M., & Vaughn, M. G. (2008). The Gottfredson-Hirschi critiques revisited: Reconciling self-control theory, criminal careers, and career criminals. International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology, 52, 520-537.

כתב עת אלקטרוני

 

ה. היבטים סוציולוגים: המשפחה ותהליך הסוציאליזציה כגורמי עבריינות – פרק 5 בספר הקורס

1. המשפחה העבריינית וההרוסה, מתחים במשפחה, גודל  המשפחה, סדר לידה

Hoffmann, P. H. (2006). Family structure, community context, and adolescent problem behaviors. Journal of Youth and Adolescence, 35, 867-880.

כתב עת אלקטרוני

 

2.  תהליך שיגור הנורמות ומצבי קונפליקט

Fagan, J., & Tyler, T. R. (2005). Legal socialization of children and adolescents. Social Justice Research, 18, 217-242.

כתב עת אלקטרוני

 

3. מערכות נורמטיביות של החברה - מצבי קונפליקט, נורמות מנוגדות, פיקוח וסנקציות בלתי עקביים

שוהם, ש"ג (1985). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל אביב: פפירוס. (עמ' 30-20; 77-67).

שמור סוציולוגיה לפי שהם.פש  (25750)

 

He Len, C., & Steinberg, L. (2006). Relations between neighborhood factors, parenting behaviors, peer deviance, and delinquency among serious juvenile offenders. Developmental Psychology, 42, 319-331.

כתב עת אלקטרוני

 

Simons, R. L., Simons, L. G., Burt, C. H., Brody, J. H., & Cutrona, C. (2005). Collective efficacy, authoritative parenting and delinquency: A longitudinal test of a model integrating community and family level processes. Criminology, 43, 989-1029.

כתב עת אלקטרוני

 

ו. תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים – פרק 6 בספר הקורס

Bottoms, A. E., & Wiles P. (1997). Environmental criminology. In: M. Maruire, R. Morgan & R. Reiner (Eds.), The Oxford handbook of criminology (pp. 305- 350). Oxford: Clarendon Press.

שמור סוציולוגיה לפי OXF (461635)

 

Gruenewald, P.J., Freisthler, B., Remer, L., Lascala, E.A., & Treno, A. (2006). Ecological models of alcohol outlets and violent assaults: Crime potentials and geospatial analysis. Addiction, 101, 666-677.

כתב עת אלקטרוני

 

 

ז. תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית – פרק 7 בספר הקורס

 

Brown, E.C., Catalano, Richard, F., Fleming, C.B., Haggerty, k.P., Abbott, R.D., Cortes, R.R., & Park, J. (2005). Top of Form Mediator effects in the social development model: An examination of constituent theories. Criminal Behaviour and Mental Health, 15, 221-235.

כתב עת אלקטרוני

 

Sutherland, E.H., & Cressey, D. R. (1978). Criminology (10th Ed.). Philadelphia: Lippincott.

364 SUT (153659)


ח. אנומיה וסטייה חברתית – פרק 9 בספר הקורס

1. אנומיה

מרטון, ר' (1981). התיאוריה החברתית ומבנה. תל-אביב: יחדיו. (פרק 4 ו-5, עמ' 284-179).

שמור סוציולוגיה לפי מרט.תא  (114434)

 

Baumer, E. C. (2007). Untangling research puzzles in Merton’s multilevel anomie theory. Theoretical Criminology, 11, 63-93.

כתב עת אלקטרוני

 

2. אנומיה ופתרונות בדרך העבריינות

Caruana, A. (2000). The effect of anomie on academic dishonesty among university students. The International Journal of Educational Management, 14, 23-30.

כתב עת אלקטרוני

 

Konty, M. (2005). Microanomie: The cognitive foundations of the relationship between anomie and deviance. Criminology, 43, 107-132.

כתב עת אלקטרוני

 

 

3. ניכור

 

Smith, H. P., & Bohm, R. M. (2008). Beyond anomie: Alienation and crime. Critical Criminology, 16, 1-15.      

כתב עת אלקטרוני

 

 

ט. הסטיגמה של סטייה חברתית ושל עבריינות – פרק 10 בספר הקורס

1. תהליכי התיוג

Bartusch, D. J., &. Matsueda, R. L. (1996). Gender, reflected appraisals, and labeling: A cross-group test of an interactionist theory of delinquency. Social Forces, 75, 145-176.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

2. הרצף

שוהם, ש"ג (1984). אלימות האלם. תל אביב: גומא. (פרק 9).

שמור סוציולוגיה לפי שהם.אל  (26043)

 

Bernburg, J. G., Marvin D. K., & Craig, J. R. (2006). Official labeling, criminal embeddedness, and subsequent delinquency: A longitudinal test of labeling theory. Journal of Research in Crime and Delinquency, 43, 67-88.

כתב עת אלקטרוני

 

 

 

4. תיוג משפחה

שוהם, ש"ג (1983). תיוג משפחה וזנות. מגמות, 28, 82-74.

כתב עת באולם 4 וגם תדפיס (1157065)

 

Svensson, R. (2004). Shame as a consequence of the parent-child relationship:  A study of gender differences in juvenile delinquency. European Journal of Criminology, 4, 477-504.

כתב עת אלקטרוני

 

5. תיוג והתמכרות

Gelkopf, M., Levitt, S., & Bleich, A. (2002). An integration of two approaches to addiction and methadone maintenance treatment: the self-medication hypothesis, the disease model and social criticism. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 39, 140-151.

 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה

 

י. התנגשות קבוצות ועבריינות מאורגנת – פרק 11 בספר הקורס

אמיר, מ' (2001). פשע מאורגן במדינות חבר-העמים. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית – תיאוריה ויישום (עמ' 106-85). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס  (523975)

 

Dali, L. (2002). The paradoxes of organized crime. Crime, Law and Social Change, 37, 51-97.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

Schlte-Bockholt, A. (2001). A Neo-Marxist explanation of organized crime. Critical Criminology, 10, 225-242.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

י"א. קבוצות עברייני נוער – פרק 12 בספר הקורס

 1. תיאוריות להסבר עבריינות נוער
  1. היבט פסיכולוגי:

Beard, K. Y., & Sugai, G. (2004). First step to success: An early intervention for elementary children at risk for antisocial behavior. Behavioral Disorders, 29, 396-406.

כתב עת בספריה לחינוך

 

 1. היבט סוציולוגי:

Cunneen C., & White, R. (2006). Social class, youth crime and justice. In B. Goldson & J. Muncie (Eds.), Youth crime and justice (pp. 17-29). London: Sage.

364.360942 YOU 2006  (1135297)

 

Horowitz, T., & Tobaly, D. (2003). School vandalism: Individual and social context. Adolescence, 38, 131-139.

כתב עת בספריה לחינוך וגם אלקטרוני

 

Siegel, L, & Senna, J. (1997). Juvenile delinquency. New York: West. (Chap. 3, pp. 87-101).

תדפיס  (505785)

 1. כנופיות נוער

 

Esbensen, F. A., Winfree, L. T., He, N., & Taylor, T. J. (2001). Youth gangs and definitional issues: When is a gang a gang, and why does it matter? Crime and Delinquency, 47, 105-130.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

Hill, K. G., Howell, J. C., Hawkins, J. D., & Battin-Pearson, S. R. (1999). Childhood risk factors adolescent gang membership: Results from the Seattle Social Development Project. Journal of Research in Crime and Delinquency, 36, 300-322.

כתב עת וגם אלקטרוני

י"ב. מיקרו ומאקרו קרימינולוגיה – פרק 14 בספר הקורס

אורון, י' (2006). ג'נוסייד: מחשבות על הבלתי נתפס – היבטים תיאורטיים בחקר רצח עם. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 85-49)

שמור מדעי-המדינה לפי אור.ג’נ  (1107932)

 

Dyregrov, A., Gupta, L., Gjestad, R., & Mukanoheli, E. (2000). Trauma exposure and psychological reactions to genocide among Rwandan children. Journal of Traumatic Stress, 13, 3-21.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

Harff, B. (2003). No lessons learned from Holocaust? Assessing risks of genocide and political mass murder since 1955. American Political Science Review, 97, 57-73.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

 הגירה וסטייה חברתית – פרק 8 בספר הקורס

Freilich, J. D., Newman, G., Shoham, S. G., & Addad, M. (2002). Migration, culture conflict and crime. Burlington: Ashgate Publishing Company.

שמור סוציולוגיה לפי  MIG  (522373)

 

Killian, C. (2002). Bicultural competence: A means to crime reduction among the
children of immigrants? In: J. D. Freilich, G. Newman, S. G. Shoham & M. Addad (Eds.), Migration, culture conflicts and crime (pp. 121-133). Aldershot: Ashgate.

שמור סוציולוגיה לפי  MIG  (522373)

 

 

 

3.  עבריינות צווארון לבן

Alalehto, T. (2003). Economic crime: Does personality matter? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47, 335-355.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

 

4.  ויקטימולוגיה

Ronel, N., Jaishankar, K., & Bensimon, M. (Eds.) (2008). Trends and issues in victimology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

362.88

 

 

 

ו. שם הקורס באנגלית:

 

Theories in Criminology