פרופילאות פלילית - מאפיינים של עבריינים סדרתיים ו/או אלימים

תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון:  1/10/19

 

פרופילאות פלילית - מאפיינים של עבריינים סדרתיים ו/או אלימים

שם המרצה: ד"ר זהבית קינברג

 

סוג הקורס: שיעור (קורס בחירה)

שנת לימודים:      תש"פ                סמסטר:           א'                  היקף שעות:  1 נק"ז

 

 

  1. מטרות הקורס ותוצרי למידה:

מטרת הקורס הינה להכיר את סוגיית הטיפולוגיות בסוגי עבריינות שונים, תוך התמקדות בעבריינים רצידיביסטיים (סדרתיים) ו/או אלימים, ולשרטט את פרופיל העבריין על בסיס מאפייניו השונים והמגוונים.

       תוצרי למידה -  לאחר השלמת תהליך הלימודים מצופה מהסטודנט:

  • להכיר את עולם הפרופילאות הפלילית ומטרותיו
  • לדעת לשרטט את פרופיל העבריין על פי סוג העבירה
  • להכיר את המאפיינים האישיותיים, ההתנהגותיים והקוגניטיביים של העבריין הסדרתי
  • לדעת לסווג עבריינים על בסיס מאפיינים אלו
  • להבין את התהליכים המובילים את העבריין לביצוע העבירה

 

 

 

  1. תוכן הקורס:

במהלך הקורס נבחן את הסיווגים השונים של העבריינים ומאפייניהם הייחודיים ע"פ סוגי העבירות (כגון אלימות במשפחה, עבריינות מין, עבריינות נוער, רצח המוני, רצח סדרתי, עבריינות נשים ועוד). ההתייחסות למאפייני העבריינים בעבירות אלו תיעשה מנקודות מבט שונות ותעסוק במאפייניהם ההתנהגותיים, האישיותיים, הקוגניטיביים, הפסיכולוגיים, הסוציו-דמוגרפיים וכדומה.

     השיעורים ילוו בתיאורי מקרה ובקטעי וידאו לצורך המחשת החומר הנלמד.

 

 

 

 

 

 

 

 

קריאה נדרשת

נושא השיעור

מספר השיעור

Cooney, M. & Phillips, S. (2002). Typologizing violence: A blackian perpective. The International Journal of Sociology and Social Policy, 22, 75-108.

 

הקדמה - מושגי מפתח, תיאוריות וטיפולוגיות של אלימות ועבריינות

 

1

אדלשטיין, א' (2009). רצח מרובה קרבנות. באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (פרק 4).

 

רוצחים סדרתיים

רוצחות סדרתיות

 

2-4

Meloy, J.R., Hoffmann, J., Roshdi, K., & Guldimann, A. (2014). Some Warning Behaviors Discriminate Between School Shooters and Other Students of Concern.

Journal of Threat Assessment and Management, 1, 203–211.

 

רצח המוני

 

5-6

Robertiello, G., & Terry, K.J. (2007). Can we profile sex offenders? A review of sex

offender typologies. Aggression and Violent Behavior, 12, 508-518.

 

עבריינות מין

7-8

Gadd, D., & Corr, M.L. (2017). Beyond typologies: Foregrounding meaning and

motive in domestic violence perpetration. Deviant Behavior, 38, 781-791.

 

אלימות במשפחה - גברים מכים ורוצחים

 

9-10

פרי, ג', שחורי, מ' ואדד, מ' (2011). נוירוטיסיזם, פסיכוטיסיזם ואקסטרוברטיות כמבחינים בין סוגי

עבריינות של נשים. צוהר לבית הסוהר, 14, 58-72.

 

עבריינות נשים

 

11-12

גולובצ'יק, פ', בירגר, מ', קוטלר, מ' ואפטר, א' (2004). מאפיינים פסיכופתולוגיים של אסירים בני נוער בעולם ובישראל. רפואה ומשפט, 30, 95-104.

 

עבריינות נוער

13-14

 

 

(הערה: ייתכנו שינויים בסדר נושאי הלימוד / בקריאה הנדרשת).

 

ג. דרישות קדם:

אין.

 

 

ד. מרכיבי הציון הסופי:

מבחן מסכם על החומר הנלמד בכיתה ועל פריטי הקריאה הנדרשים - 100% מהציון.

 

ה. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה:

אדלשטיין, א' (2009). רצח מרובה קרבנות. באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון

          בנגב (פרק 4).

גולובצ'יק, פ', בירגר, מ', קוטלר, מ' ואפטר, א' (2004). מאפיינים פסיכופתולוגיים של אסירים בני   

          נוער בעולם ובישראל. רפואה ומשפט, 30, 95-104.

פרי, ג', שחורי, מ' ואדד, מ' (2011). נוירוטיסיזם, פסיכוטיסיזם ואקסטרוברטיות כמבחינים בין

          סוגי עבריינות של נשים. צוהר לבית הסוהר, 14, 58-72.

 

Cooney, M. & Phillips, S. (2002). Typologizing violence: A blackian perpective. The

     International Journal of Sociology and Social Policy, 22, 75-108.

Gadd, D., & Corr, M.L. (2017). Beyond typologies: Foregrounding meaning and

     motive in domestic violence perpetration. Deviant Behavior, 38, 781-791.

Meloy, J.R., Hoffmann, J., Roshdi, K., & Guldimann, A. (2014). Some Warning

    Behaviors Discriminate Between School Shooters and Other Students of Concern.

    Journal of Threat Assessment and Management, 1, 203–211.

Robertiello, G., & Terry, K.J. (2007). Can we profile sex offenders? A review of sex

    offender typologies. Aggression and Violent Behavior, 12, 508-518.

 

 

חומר לקריאה מומלצת:

 

אדלשטיין, א' (2006). קריירה פלילית ועבריינות סדרתית. באר-שבע: הוצאת הספרים של

      אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

אלישע, א' (2007). טיפולוגיה של רצח אינטימי: בחינת מאפייניהם האישיים, הבין-אישיים

     והסביבתיים של גברים שרצחו את בנות זוגם. צוהר לבית הסוהר, 11, 40-27.

קמחי, ש' ואבן, ש' (2004). מי הם מתאבדי הטרור הפלסטיני?. אוניברסיטת תל אביב: מרכז יפה

למחקרים אסטרטגיים.

 

Bender, K., & Roberts, A.R. (2007). Battered women versus male batterer typologies:

     Same or different based on evidence-based studies? Aggression and Violent  

     Behavior, 12, 519-530.

Canter, D. (2004). Offender Profiling and Investigative Psychology. Journal of

      Investigative Psychology and Offender Profiling, 1, 1-15.

Cuevas, C.A., Finkelhor, D., Turner, H.A., &  Ormord, R.K. (2007).  Juvenile     

    delinquency and victimization: A theoretical typology. Journal of Interpersonal

    Violence, 22, 1581- 1602.

Edelstein, A. (2014). Re-Thinking typologies of multiple murders: The missing 

     category of serial-mass murder and its theoretical and practical Implications.

     International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, 16,

     124-126.

Muschert, G.W. )2007).  Research in school shootings. Sociology Compass, 1, 60-80.

 

 

ו. שם הקורס באנגלית:

 

Criminal Profiling - Characteristics of recidivist and violent criminals