עדכונים בלו"ז לתלמידי משא"ן י"ב

שלום רב 

ביום שני 17/02 לא יתקיים מפגש בקורס מנהל ציבורי. המפגש בקורס יסודות המשטר של ד"ר אבי בר יתקיים בין השעות 16:00-19:40.

ביום שני 24/02 לא יתקיים מפגש בקורס יסודות המשטר. המפגש בקורס מנהל ציבורי של ד"ר שוש שור יתקיים בין השעות 16:00-19:40.

הנ"ל מעודכן באתר זרועות הביטחון

בברכה,

צוות המדור