פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

חובה

סטטיסטיקה א'

גב' זהורית דון- גולן

93-011-40

סטטיסטיקה ב'

גב' זהורית דון- גולן

93-012-40

מינהל ציבורי

ד"ר שוש שור

93-098-40

ניהול משאבי אנוש

ד"ר גדי רביד

93-217-40

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר אבי בר

93-129-40

התנהגות ארגונית א'

ד"ר דביר קווה

93-005-40

ממשל ופוליטיקה

ד"ר עדי בינס

93-051-40

ממשל ופוליטיקה- קבוצה 1

גב' לורן דגן

93-051-41

ממשל ופוליטיקה- קבוצה 2

מר ניר לויטן

93-051-42

הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 1

ד"ר ניב גולדשטיין

93-004-40

הדרכה ביבליוגרפית - קבוצה 2

גב' לורן דגן

93-004-41

בחירה

מבוא לסוציולוגיה (בחירה במשלימה)

ד"ר עדה יורמן

93-201-40

אתיקה בניהול (בחירה במ. אנוש)

עו"ד אייל ברגר

93-222-40

יהדות

אישות

ד"ר דב הרמן

02-017-56