פירוט תכנית לימודים

שם הקורס

מרצה

מס קורס

שיטות מחקר

ד"ר אמיר זילבר

93-003-30

תורת הענישה

פרופ' תומר עינת

93-301-30

סטיה חברתית

ד"ר עדה יורמן

93-303-30

אכיפת החוק

עו"ד אייל ברגר

93-312-30

רמב"ם

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-57