עדכון בלו"ז לתלמידי משא"ן י"ב

שלום לכולם

ביום שני 13/01 לא יתקיים מפגש בקורס יסודות המשטר עם ד"ר אבי בר.

במקומו המפגש בקורס מנהל ציבורי עם ד"ר שוש שור ימשך בין 16:00-19:40

ביום שני 24/02 הלימודים חזרו לסדרם ובשעה 16:00 יתקיים מפגש במנהל ציבורי, ובשעה 18:10 מפגש ביסודות המשטר

בברכה,

צוות המדור