מבחן פטור בקורס הבעה

שלום רב,

מצ"ב הודעה על מבחן פטור בהבעה.

להזכירכם, הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור בהבעה עברית. להלן פרטים על כך.

 

בהצלחה,

צוות המדור