שינוי בלוז לתלמידי מורשה כ"ד

שלום רב

המפגשים בקורסים משא ומתן של ד"ר קובי דביר וגבולות הארץ של פרופ' יוסי כץ בתאריך 27/03 בוטלו

בתאריך 03/04 הוקדמו המפגשים בקורס כלכלה פוליטית של ד"ר אבי בר לשעה 07:30, והמפגשים בקורסים משא ומתן וגבולות הארץ יחלו בשעה 10:55

בברכה,

צוות המדור