עדכון בלו"ז לתלמידי משא"ן י"א

שלום רב


ביום שישי 27/03 לא יתקיים מפגש בקורס מבוא ליחב"ל עם ד"ר קובי דביר.


במקומו יתקיים מפגש נוסף בקורס קיצוניות דתית עם ד"ר דן יפה


ביום שישי 24/04 יתקיים מפגש כפול בקורס מבוא ליחב"ל החל מהשעה 07:30


בברכה,


צוות המדור