כיתות לימוד באנגלית - כל התוכניות

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

ימים ושעות

מרצה

כיתת לימוד

בסיסי

41-904-01

שנתי

ד, 16-19

גב' שוש הלרשטיין

בנין 507 כיתה 2

בסיסי

41-904-02

שנתי

ה, 16-19

גב' ורדית יעקובי

בנין 504 כיתה 6

בסיסי

41-904-03

שנתי

ה, 16-19

גב' יעל אדלר

בנין 507 כיתה 101

בסיסי

41-904-04

שנתי

ה, 16-19

גב' הילי זוורו

בנין 507 כיתה 3

מתקדמים ב'

41-922-50

סמסטר ב'

ד, 16-20

ד"ר איילת ששון

בנין 604 כיתה 104

מתקדמים ב'

41-922-51

סמסטר ב'

ה, 16-20

גב' גילית וייס

בנין 403 כיתה 113

מתקדמים ב'

41-922-52

סמסטר ב'

ה, 16-20

גב' מגי ארט

בנין 507 כיתה 4

מתקדמים ב'

41-922-53

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר אסנת חן

בנין 604 כיתה 63

מתקדמים ב'

41-922-54

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר איילת ששון

בנין 605 כיתה 102

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב'

ה, 16-20

 נירה הראטי-קנול

בנין 604 כיתה 14