לוח זמנים קיץ תש"פ

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תש"פ משא"ן י"א

 

יום שני

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

 

 

03.07.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

06.07.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

10.07.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

18:15-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

13.07.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

17.07.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

18:15-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש - סיום

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

20.07.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

24.07.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

18:15-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

מפגש עם דמויות - מפגש 1

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

27.07.20

16:00-17:30

הנעת עובדים - מפגש 1

31.07.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

17:45-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

מועדי ישראל

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

03.08.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

07.08.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

18:15-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

10.08.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

14.08.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

18:15-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

17.08.20

חופשה מרוכזת

21.08.20

חופשה מרוכזת

 
 
 
 

24.08.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

28.08.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

18:15-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

31.08.20

16:00-17:30

הנעת עובדים - מפגש 2

04.09.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

17:45-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

מועדי ישראל

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

07.09.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

11.09.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

18:15-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

20:00-21:30

מפגש עם דמויות - מפגש 2

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

14.09.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

18.09.20

ערב ראש השנה

 

18:15-19:45

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

 

 

 

 

 

21.09.20

צום גדליה

25.09.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות

 

09:10-10:40

קבלת החלטות

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

 

28.09.20

יום כיפור

02.10.20

ערב סוכות

 
 
 
 

05.10.20

סוכות

09.10.20

הושענא רבה

 
 
 
 

12.10.20

16:00-18:00

מועדי ישראל

16.10.20

07:30-09:00

מניהול למנהיגות - סיום

 

18:15-19:45

מועדי ישראל - סיום

09:10-10:40

קבלת החלטות - סיום

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה - סיום

 

18.10.20

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א