לוח זמנים קיץ תש"פ

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תש"פ מורשה כ"ה

 

יום שלישי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

 

 

03.07.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

07.07.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

10.07.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

14.07.20

16:00-17:30

אישות - מפגש 1

17.07.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

21.07.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

24.07.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

פרקים נבחרים - מפגש 1

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

28.07.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

31.07.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

04.08.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

07.08.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

11.08.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

14.08.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

18.08.20

חופשה מרוכזת

21.08.20

חופשה מרוכזת

 
 
 
 

25.08.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

28.08.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

פרקים נבחרים - מפגש 2

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

01.09.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

04.09.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

אישות - מפגש 2

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

08.09.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

11.09.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

15.09.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

18.09.20

ערב ראש השנה

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

 

 

 

22.09.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

25.09.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות

 

20:00-21:30

פרקים נבחרים - מפגש 3

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה

 

29.09.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

02.10.20

ערב סוכות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

 

 

 

 

06.10.20

סוכות

09.10.20

הושענא רבה

 
 
 
 

13.10.20

16:00-17:30

עבריינות נוער

16.10.20

07:30-09:00

זהויות יהודיות

 

17:45-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

זהויות יהודיות - סיום

 

20:00-21:30

שיטות מחקר - סיום

10:50-12:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

12:30-14:00

מבוא לאסטרטגיה - סיום

 

18.10.20

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א