לוח זמנים קיץ תש"פ

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תש"פ מורשה כ"ד

 

יום שלישי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

 

 

03.07.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

07.07.20

16:00-18:00

רטוריקה

10.07.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

14.07.20

16:00-18:00

רטוריקה

17.07.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

21.07.20

16:00-17:30

ניהול קשרי עובדים - מפגש 1

24.07.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

17:45-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

28.07.20

16:00-18:00

רטוריקה

31.07.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

04.08.20

16:00-18:00

רטוריקה

07.08.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

11.08.20

16:00-18:00

רטוריקה

14.08.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

18.08.20

חופשה מרוכזת

21.08.20

חופשה מרוכזת

 
 
 
 

25.08.20

16:00-18:00

רטוריקה

28.08.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

01.09.20

16:00-18:00

רטוריקה

04.09.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

08.09.20

16:00-18:00

רטוריקה

11.09.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

15.09.20

16:00-18:00

רטוריקה

18.09.20

ערב ראש השנה

 

18:15-19:45

רטוריקה

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

 

 

 

 

22.09.20

16:00-18:00

רטוריקה

25.09.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה

09:10-10:40

מועדי ישראל

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית

 

29.09.20

16:00-17:30

ניהול קשרי עובדים - מפגש 2

02.10.20

ערב סוכות

 

17:45-19:45

רטוריקה

 

20:00-21:30

קבלת החלטות

 

 

 

 

06.10.20

סוכות

09.10.20

הושענא רבה

 
 
 
 

13.10.20

16:00-18:00

רטוריקה

16.10.20

07:30-09:00

מועדי ישראל

 

18:15-19:45

רטוריקה - סיום

09:10-10:40

מועדי ישראל - סיום

 

20:00-21:30

קבלת החלטות - סיום

10:50-12:20

קיצוניות דתית

 

 

 

12:30-14:00

קיצוניות דתית - סיום

 

18.10.20

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א