לוח זמנים קיץ תש"פ

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תש"פ ניצבים י"ח

 

יום רביעי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

01.07.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

03.07.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

תורת הענישה

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

08.07.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

10.07.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

רמבם - מפגש 1

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

15.07.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

17.07.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

תורת הענישה

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

22.07.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

24.07.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

תורת הענישה

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

29.07.20

ערב צום תשעה באב

31.07.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

05.08.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

07.08.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

תורת הענישה

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

12.08.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

14.08.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

רמבם - מפגש 2

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

19.08.20

חופשה מרוכזת

21.08.20

חופשה מרוכזת

 
 
 
 

26.08.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

28.08.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

תורת הענישה

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

02.09.20
 

16:00-18:00

סטייה חברתית

04.09.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

תורת הענישה

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

09.09.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

11.09.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

שיטות מחקר

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר

 

16.09.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

18.09.20

ערב ראש השנה

 

18:15-19:45

תורת הענישה

 

20:00-21:30

תורת הענישה

 

 

 

 

23.09.20

16:00-18:00

סטייה חברתית

25.09.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק

 

20:00-21:30

תורת הענישה

10:50-12:20

תורת הענישה

 

 

 

12:30-14:00

תורת הענישה

 

30.09.20

16:00-18:00

 

02.10.20

ערב סוכות

 

18:15-19:45

תורת הענישה

 

20:00-21:30

תורת הענישה

 

 

 

 

7.10.20

סוכות

09.10.20

הושענא רבה

 
 
 
 

14.10.20

16:00-18:00

סטייה חברתית - סיום

16.10.20

07:30-09:00

אכיפת החוק

 

18:15-19:45

תורת הענישה

09:10-10:40

אכיפת החוק - סיום

 

20:00-21:30

תורת הענישה - סיום

10:50-12:20

שיטות מחקר

 

 

 

12:30-14:00

שיטות מחקר - סיום

 

18.10.20

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א