לוח זמנים קיץ תש"פ

שנה: 

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תש"פ ניצבים י"ז

 

יום רביעי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

01.07.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

03.07.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

19:30-21:00

עבריינות נוער

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

08.07.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

10.07.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

19:30-21:00

חינוך נערות וחברה  - מפגש 1

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

15.07.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

17.07.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

19:30-21:00

עבריינות נוער

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

22.07.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

24.07.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

19:30-21:00

עבריינות נוער

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

29.07.20

ערב צום תשעה באב

31.07.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

05.08.20

16:00-17:30

הפרעות אכילה

07.08.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

עבריינות נוער

09:10-10:40

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

 

19:30-21:00

עבריינות נוער

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

12.08.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

14.08.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

עבריינות נוער

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

19:30-21:00

עבריינות נוער

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

19.08.20

חופשה מרוכזת

21.08.20

חופשה מרוכזת

 
 
 
 

26.08.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

28.08.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

עבריינות נוער

09:10-10:40

חינוך נערות וחברה - מפגש 2

 

19:30-21:00

עבריינות נוער - סיום

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

02.09.20
 

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

04.09.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

19:30-21:00

המאבק על ההגמוניה

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

09.09.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

11.09.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

19:30-21:00

הפרעות אכילה

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

16.09.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

18.09.20

ערב ראש השנה

 

17:45-19:15

המאבק על ההגמוניה

 

19:30-21:00

המאבק על ההגמוניה

 

 

 

 

23.09.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

25.09.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות

 

17:45-19:15

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

הפרעות אכילה

 

19:30-21:00

המאבק על ההגמוניה

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל

 

30.09.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית

02.10.20

ערב סוכות

 

17:45-19:15

המאבק על ההגמוניה

 

19:30-21:00

המאבק על ההגמוניה

 

 

 

 

7.10.20

סוכות

09.10.20

הושענא רבה

 
 
 
 

14.10.20

16:00-17:30

בין קורבנות לצמיחה פוסט טראומתית - סיום

16.10.20

07:30-09:00

קביעת מדיניות - סיום

 

17:45-19:15

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

הפרעות אכילה - סיום

 

19:30-21:00

המאבק על ההגמוניה - סיום

10:50-12:20

מועדי ישראל

 

 

 

12:30-14:00

מועדי ישראל - סיום

 

18.10.20

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א