קיץ תש"פ - אישות-תלמוד, הלכה ומנהג

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                     תאריך עדכון: 1.20

 

 

שם ומספר הקורס:  אישות-תלמוד, הלכה ומנהג

02-017-58

סוג הקורס: (מתוקשב)

שנת לימודים:    תש"פ             סמסטר: קיץ                            היקף שעות: 56

 Marital Relations and Family -    Talmud, Jewish Law and Customs

 

אתר הקורס באינטרנט:          https://lemida.biu.ac.il/

כתובת דוא"ל של המרצה: Dov.herman@biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הכרת דיני האישות במשפט העברי,  דיני נישואין וגירושין,  מעמדם של נישואין אזרחיים וזוגות החיים ללא נישואין (ידועים בציבור) במשפט העברי ובמשפט הישראלי

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

נושאי הקורס:

 1. ערך הנישואין ביהדות
 2.  גיל הנישואין במשפט העברי ובחוק הישראלי
 3.  ריבוי נשים במשפט העברי  והנוהג במדינת ישראל
 4.  פסולי חיתון
 5.  שידוכין ומעמדם במשפט העברי  והשוואה למשפט הישראלי
 6.  ההכנות לנישואין
 7.  אירוסין קידושין
 8.  נישואין
 9.  מסיבת החתונה
 10.  מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין
 11.  חובות וזכויות מחמת  הנישואין
 12.  גירושין

 

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

קריאת החומר מתוך מאגר הידע של הקורס

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

קריאה מומלצת

קריאות החובה

הנושא

שיעור

 

מס' 4 בחומר הביבליוגרפי

ערך הנישואין היהדות

1.

 

מס' 14 בחומר הביבליוגרפי

גיל הנישואין במשפט העברי

2.

 

 

גיל  הנישואין במשפט הישראלי

3.

 

מס' 2 בחומר הביבליוגרפי

ריבוי נשים

4.

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 54 - 60

פסולי חיתון

5.

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 61 - 67

פסולי חיתון

6.

מס' 3,2,12 בחומר הביבליוגרפי

 

שידוכין

7.

 

 

הכנות לנישואין

8.

מס' 13 בחומר הביבליוגרפי

 

אירוסין – קידושין

.9

 

 

אירוסין – קידושין

10.

 

 

אירוסין קידושין

.11.

 

 

אירוסין – קידושין

.12.

 

מס'  5 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

.13

 

מס' 6 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

.14.

 

מס' 11 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

15.

 

מס' 4 בחומר הביבליוגרפי

מסיבת החתונה

16.

 

מס' 9 בחומר הביבליוגרפי

מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין

17

מס' 1 בחומר הביבליוגרפי

 

מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין

18

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

19

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 128 - 148

חובות וזכויות מחמת הנישואין

20

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

21

 

מס' 7 בחומר הביבליוגרפי

חובות וזכויות מחמת הנישואין

22

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

23

 

מס' 10 בחומר הביבליוגרפי

עילות גירושין

24

 

 

עילות גירושין

25

 

מס' 8 בחומר הביבליוגרפי

עילות גירושין

26

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ'  256 - 258

עגונה

27

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 260 - 265

ייבום וחליצה, גירושין

28

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

 1. חובת הגשת מטלות כתנאי סף לזכאות בבחינה (פרטים בקובץ הנחיות לקורס במודל).
 2. קריאת חומר ביבליוגרפי.
 3. מבחן אמריקאי (רב – ברירתי) בסיום שנה"ל (דוגמה באתר הקורס במודל).

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

ציון מספרי 100% ציון מבחן.

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד וספרי עזר נוספים:

 

 חומר מחייב למבחנים:

 

ביבליוגרפיה עיקרית (חובה ומומלצת)

 1. חובה
 1. ד' דוידוביץ, 'מנהגי חתונה יהודית שנעלמו בדורות האחרונים', ידע עם, יח(תשל), עמ' 105 112.
 2.  ש הבלין, 'תקנות רבנו גרשום מאור הגולה בעיניי אישות בתחומי ספרד ופרובנס', שנתון המשפט העברי, ב(תשל), עמ' 200 257.
 3. ד' הרמן,  מעגל החיים בבית היהודי,  פארק אפק ראש העין 2005, (העמ' יינתנו במהלך השנה).
 4.  א' קנוהל, איש אשה – זכו שכינה ביניהם, הוצאת הקיבץ הדתי, עין צורים תשס"ג, עמ' 183 – 245.
 5.  ז' פלק, נשואין וגרושין תקונים בדיני המשפחה ביהדות אשכנז וצרפת, ירושלים תשכ, עמ' 96 121.
 6.  מ פרידמן, 'חלוקת תוספת כתובה ל''מוקדם'' ו''למאוחר'', בתעודת הגניזה', דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ו(תשל), עמ' 377 387.
 7.  א' רוזן צבי, דיני המשפחה בישראל בין קודש לחול, הוצאת פפירוס, אוניברסיטת ת 1996, עמ' 216 273.
 8. א' שוחטמן, 'מעמד האישה בדיני נישואין וגרושין', פ'  רדאי  (עורכת), הוצאת שוקן, ירושלים ת 1995, עמ' 380 436.
 9.  פ' שיפמן, מי מפחד מנישואין אזרחיים?, הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל 1995, עמ' 5 19, 67 74.
 10.  ב' שרשבסקי, דיני משפחה, ירושלים  1984, עמ' 372 413.
 11.  J.Z. Louterbach, , ‘The ceremony of breaking  a Glass at Wedding’,  H.U.C.H, 2(1925), pp. 351 – 380
 12.  י' ריבלין,'על נוסחת פתיחה ייחודית בשטרות',  H.U.C.A,73(2002), עמ' עט – צו.
 13.  י' כ"ץ, ''נישואים ודיני אישות במוצאי ימי הביניים'', ציון, י(תש"ח), עמ' 21 -54.
 14. ד' הרמן, '''לא טוב היות האדם לבדו' – גיל הנישואין בחברה היהודית מתקופת חז"ל ועד ימינו'', סיני, קנא(תשע"ח), עמ' קכ – קלה.

 

 ב. מומלצת
 1. א אלינסון, נישואין שלא כדת משה וישראל, ירושלים 1980, עמ' 30 50.
 2. י נויבואר, תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים 1994, עמ'  148 – 157.
 3.  ש' עמנואל, 'ביטול שידוכין', בתוך: מחקרים בתולדות יהודי אשכנז: ספר יובל לכבוד יצחק (אריק) זימר (בעריכת ג' בקון ואחרים), רמת-גן תשס"ח, עמ' 202-157.