קיץ תש"פ - תורת הענישה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                  תאריך עדכון:  11/05/2020  

מבוא לתורת הענישה (93-301-30)

שם המרצה: ד"ר תומר עינת

                                                        סוג הקורס: שיעור      

 

 1. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הפנולוגיה (תורת הענישה) הינה אותו חלק של הקרימינולוגיה אשר דן בשאלה - מה עושים עם מפר החוק לאחר שנתגלה ככזה.

מטרותיו של קורס זה משולשות:

 1. לתת לתלמידים הכרות עם מגוון העונשים הפליליים העומדים לרשות מערכות אכיפת חוק בעולם המערבי ובישראל, הקשיים המרכזיים הקשורים בהם והניסיונות לפתרונם.
 2. לחשוף את התלמידים בפני הדיון הפילוסופי, המוסרי, הדתי, ההיסטורי, הכלכלי, הפוליטי, הפסיכולוגי, החברתי והמשפטי בשאלה - מה עושים עם מפר החוק לאחר שנתגלה ככזה?
 3. לבחון בחינה מדעית של מטרות הענישה השונות ואמצעי הענישה והטיפול העומדים לרשות מערכות אכיפת החוק בעולם המערבי ובישראל.

 

 

 1. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים):

הקורס יעסוק במגוון סוגיות מוסריות הקשורות בענישה, בהתפתחותה ההיסטורית של הענישה בחברה האנושית, במטרות השונות של הענישה ובאמצעי הענישה והטיפול תוך בחינה מדעית של תוצאותיהם. תחום ההתעניינות יהיה העולם המערבי ובתוך זה מדינת ישראל. בכל הנושאים האלה יסתמך הקורס על ממצאי מחקרים אמפיריים.

 

מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

הקורס יהיה מורכב מהרצאות פרונטליות, ממצגות ממוחשבות, מסרטי די.וי.די ומסיור לימודי לבית-כלא. בנוסף, ייעשה מאמץ להביא מרצים אורחים בעלי מומחיות במגוון נושאים הרלוונטיים לתכני הקורס.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

עונש פלילי – מהו? הפער בין ענישה פורמאלית לענישה בלתי פורמאלית

פרק 1, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

2

הצדקות פילוסופיות ומוסריות להענשת עבריינים; טעמים מרכזיים לענישה ברמת המקרו 

גייגר ותימור (2009): סוגיות בתורת הענישה בישראל: עמ' 23-46; פרק 2, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

3

מטרת ההרתעה בענישה

פרק 6, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

4

מטרת ההרתעה בענישה

פרק 6, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

5

מטרות השיקום, התיקון והטיפול בענישה

פרק 7, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

6

מטרות השיקום, התיקון והטיפול בענישה

פרק 7, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

7

מטרות המניעה ונטילת היכולת בענישה

פרק 8, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

8

מטרות הנקם והגמול בענישה

פרק 5, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

 

9

מטרת הגמול-צדק בענישה, ועונש המוות

פרק 5, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה; פרק 9, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה

 

10

הגישה האבולושניסטית בענישה

טננבוים, א. (תשס"א). הגישה האבוליסיוניסטיתהאם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית? שערי משפט ב (3): 261-284.

 

11

פילוסופיית הצדק המאחה בענישה

פרקש, ע. (2009). צדק מאחה במשפט הפלילי. בתוך: שוהם ותימור (עורכים). סוגיות בתורת הענישה בישראל, 73-122.

 

12

הפנולוגיה החדשה/הפנולוגיה האדמיניסטרטיבית

Feeley, M. & Simon, J. (1992). The new penology: Notes on the emerging strategy of corrections and its implications. Criminology, 30 (4): 449-474. 

 

13

פילוסופיית הענישה האקלקטית המאפיינת את מדינת ישראל

Einat, T. (2002). Shock-Incarceration Programs in the Israeli Sanctioning Policy: Toward a New Mode of Punishment. The Israel Law Review, 36 (1): 147-177.

 

 

14

מדיניות הענישה בעולם המערבי ובישראל

Mackenzie, D. (2001). Corrections and sentencing in the 21sy century: Evidence-based corrections and sentencing. The Prison Journal, 81 (3): 299-312

 

15

התפתחות היסטורית של עונש המאסר

פרק 12, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה;    תימור, א. (2009). התפתחות בתי הסוהר בישראל. סוגיות בתורת הענישה בישראל: 311-360.

 

16

הבעיות המרכזיות המאפיינות את עונש המאסר

פרק 13, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה;

Irwin, J. & Owen, B. (2005). Harm and the contemporary prison. In: A. Liebling & S. Maruna (eds.), The effects of imprisonment, 94-117.

 

17

בתי הכלא בישראל – תמונת מצב

פרקים 14 ו-15, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה.

 

18

סיור בבית כלא

 

 

19

שיקולים מרכזיים בבסיס השימוש בחלופות למאסר [היבט מוסרי, כלכלי, קרימינולוגי, תיוגי]

פרק 17, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה; קנאי, ר. (2009).עונשים בחומרה בינונית. בתוך: שוהם ותימור, סוגיות בתורת העישה בישראל, 235-279.

 

 

20

עונשי גוף

פרק 10, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה.

 

21

עונש המבחן

פרק 18, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה.

 

22

עונש מוות

פרק 9, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה.

 

23

עונש המאסר על-תנאי

פרק 17, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה: 279-283.

 

24

עונש הקנס

פרק 17, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה: 284-299;

Einat, T. (2004). Criminal fine enforcement in Israel: Administration, Policy, Evaluation and Recommendations, Punishment & Society 6 (2): 175-194. 

 

 

25

עונש המאסר בעבודות שירות ועונש השירות לתועלת הציבור

פרק 19, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה 340-341, 333-340.

Landau., Sebba., Sagiv., Nirel and Peles (1999). The effectiveness of service work: An analysis of recidivism. Journal of Quantitative Criminology, 13 (1): 73-88.

 

26

תכניות מאסר בהלם

פרק 19, עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה:327-333;

Einat, T. (2002). Shock-Incarceration Programs in the Israeli Sanctioning Policy: Toward a New Mode of Punishment. The Israel Law Review, 36 (1): 147-177.

 

 

           
 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס: נוכחות בהרצאות; קריאת ספרות מקצועית; בחינה.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

ציון הקורס מבחינת סוף-קורס המהווה 100% מהציון הסופי.

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    ספרי הלימוד (textbooks):

 

 1. שוהם, ש. שביט, ג. עינת, ת. וקבאליון, ג. (2009). עבירות ועונשים. חיפה: הוצאת אח'.

 

מאמרים (רשות):

 1. טננבאום, א. (תשס"א). הגישה האבוליסיוניסטית: האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית? שערי משפט, ב (3): 261-284.
 2. Welch, M. (2004). Corrections. New York: McGraw-Hill.
 3. Bottoms, A., Rex, S. & Robinson, G. (Eds.), (2004). Alternatives to prison: Options for an insecure society. Devon, UK: Willan Publishing.
 4. Crewe, B. (2005). Prisoner Society in the era of hard drugs. Punishment & Society, 7 (4): 457-481.
 5. Einat, T. (2002). “Shock-Incarceration Programs in the Israeli Sanctioning Policy: Toward a New Mode of Punishment. The Israel Law Review, 36 (1): 147-177.
 6. Cromwell, P. F. & Carmen, R. (1999). Community based-corrections. Belmont: West Walsworth.
 7. Einat, T. (2004). “Criminal fine enforcement in Israel: Administration, policy, evaluation and recommendations”. Punishment & Society, 6 (2): 175-198.
 8. Farrington, D. (1988). “Prison size, overcrowding, prison violence and recidivism”. Journal of Crime and Justice, 8: 221-231.
 9. Landau, S. F., Sebba, L., Sagiv, B., Nirel, R., and Peles, Y. (1994). Punishment by "Service Work" - An Evaluation Study, Technical report. The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel.
 10. Maxwell, G. & Morris, A. (2001). “Putting restorative justice into practice for adult offenders”. The Howard Journal, 40 (1): 55-69.
 11. Tewksbery, R. (2006). Behind bars: Readings on prison culture. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 12. Feeley, M. & Simon, J. (1992). The new penology: Notes on the emerging strategy of corrections and its implications. Criminology, 30 (4): 449-474.