קיץ תש"פ - חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                   

                                                       תאריך עדכון: 3.2.2020

 

 

 

שם ומספר הקורס: 

 

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

קורס מתוקשב

 

Education and Society in Jewish Antiquity

 

מרצה : ד"ר דן יפה

קורס קיץ

 

הקורס מתוקשב

שנת לימודים:     תש"פ 2020                 סמסטר: קייץ  

 אתר הקורס באינטרנט: אין       

 

 

א. מטרות הקורס : סטודנטים יכירו את אסופת המקורות תלמודיים שדנים במבנה הפנימי של החברה היהודית בעת העתיקה. בנוסף לכך הם יבינו את ההתפתחות ההיסטורית של המקורות האלה וילמדו את המחקרים הקשורים לעניני תרבות, דת וחברה בתקופה הנדונה.

 

 

ב. תוכן הקורס : בקורס זה נדון בארגון הפנימי של החברה היהודית בהסתמך ברוב על מקורות המופיעים בספרות חז"ל. ננסה לבחון את ההתארגנות הקהילתיים של החברה היהודית בימי המשנה והתלמוד. נעסוק גם בקשרים החברתיים והדתיים בין החכמים לבין היהודים כלל. ננתח מקורות רבים על מנת להבין בעזרת מדעי החברה את ענין התרבות במקורות הנדוניים. נדון ביחסי פנים וביחסי חוץ של החכמים לתוך חברתם. יידרש עיון רב במקורות חז"ל ובמידה מועטת יותר במקורות אחרים. ניתוח כל המקורות ילווה, כמובן, בדיון הסטוריוגרפי.

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות: השתתפות בשעורים ומחינה בסוף שנה

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): אין מספרי עבור בחינה

 

 

ד. ביבליוגרפיה: חובה

 

 1. מ. הלברטל, מהפכות פרשניות בהתהוותן: ערכים כשיקולים פרשניים במדרשי הלכה, ירושלים, 1997.
 2. י. רוזן-צבי, הטקס שלא היה. מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה, ירושלים, 2008.

 

 

 

ביבליוגרפיה: רשות

 

 

1. א. אדרת, מחורבן לתקומה. דרך יבנה בשיקום האומה. ירושלים, תש"ן.

 

2.  מ. אבי-יונה, בימי רומא וביזאנטיון. היסטוריה מדינית של יהודי ארץ-ישראל למן מרד בר-כוכבא ועד ראשית הכיבוש הערבי, ירושלים, תש"ל.

 

 1. ש. ספראי, בימי הבית ובימי המשנה. מחקרים בתולדות ישראל. כרך א-ב, ירושלים, תשנ"ד.

 

 1. יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי. עורכים: א. אופנהיימר, י. גפני, מ. שטרן, ירושלים, תשנ"ג.

 

 1. תולדות עם ישראל בימי קדם, כרך א, עורכים א. מלמד, ח. תדמור, מ. שטרן, ש. ספראי.

 

 1.  א. א. אורבך, מעולמם של חכמים, ירושלים, תשס"ב.

 

 1. א. א. אורבך, חז"ל - פרקי אמונות ודעות, ירושלים, תשכ"ט.

 

 1. מ. אברבך, החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, 1982.

 

 1. מ. בר, חכמי המשנה והתלמוד. הגותם, פועלם ומנהיגותם, רמת-גן, תשע"א.

 

 1. The Jewish People in the First Century, Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions, volume one, ed. S. Safrai and M. Stern, Assen, 1974, p. 308-376.

 

 1. S. S. Miller, Sages and Commoners in Late Antique ‘Erez Israel, Tübingen, 2006, p. 301-393.