קיץ תש"פ - קבלת החלטות

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                               תאריך עדכון: 2020

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

קורס בחירה שנת לימודים:    תש"פ           היקף שעות: 2 ש"ס 

שעות קבלת קהל: לפי דרישה

מיקום קבלת קהל: לפי דרישה

דוא"ל: Daniella.schonker@beitberl.ac.il

 

א. מטרות הקורס:

להקנות למשתתפים כלים עיוניים ומעשיים לקבלת החלטות במצבים שונים.

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס מתמקד בסוגים שונים של החלטות, בגישות ומודלים לקבלת החלטות, בקבלת החלטות במצבי ידע שונים, בטקטיקות ובסיבות לכשלי החלטות. כמו כן יידונו דרכים לשיפור תהליך קבלת ההחלטות.

 

מהלך השיעורים:

הרצאות פרונטאליות, מצגות, דיונים וסרטים.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

כלים בסיסיים לקבלת החלטות מיטבית

ארנולד, ק. 2018: 30-11

2

על רגשות, אמוציות ואינטואיציה בקבלת החלטות

יסעור, 2010: פרק 6;

דובלי, 2015: פרקים 2-1

3

על לוגיקה, משחקים  ורציונאליות בקבלת החלטות

אריאלי,2010: פרק 1; דורון, 1988, פרקים 3-2

 

4

קבלת החלטות בתנאי ודאות, אי ודאות וסיכון

טאלב, 2009: עמ' 17-30

5

המשך

דורון, 1986: 53-57;

יסעור, 2010: פרק 3.

6

על חרטה ואכזבה

יסעור, 2005: פרק 6

7

ארגז כלים לפתרון בעיות

 

דובלי, 2015; פרק 3

 

8

קבלת החלטות קבוצתית

 

9

 חדשנות בקבלת החלטות

קולינס ופוראס, 1995:פרק 1,2

10

מלכודות וכשלים  בקבלת החלטות

Welch,2002: ch.4

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

קריאת הביבליוגרפיה המלווה

 

מרכיבי הציון הסופי :

 

בחינה אמריקאית 100%

 

ד. ביבליוגרפיה: (פרטי חובה לקריאה מסומנים בכוכבית)

Welch, D.A. (2002). Decisions, Decisions. New York: Prometheus Books. Ch.4.

*אריאלי, ד.מ (2010). לא רציונאלי אבל לא נורא, אור יהודה: כנרת זמורה-ביתן. פרק 11.

*ארנולד, ק.ל. (2018). מיקרו החלטות, חבל מודיעין: כנרת, זמורה-ביתן, דביר. עמ' 30-11.

*דובלי, ר. (2015). אמנות החשיבה הצלולה, ת"א: ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות, ספרי חמד. פרקים 3-1.

*דורון, ג. (1986). להחליט ולבצע. תל-אביב: כיוונים.

*דורון, ג. (1988). משחקים בפוליטיקה הישראלית, ת"א: אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת רמות. פרקים 2.3.

*וינטר, א. (2012). רגשות רציונאליים, איך הרגש מצליח במקום שבו השכל נכשל, אור יהודה: כנרת זמורה-ביתן. פרק 1.

*טאלב, נ. נ. (2009). הברבור השחור, השפעתו המטלטלת של הבלתי צפוי על הכלכלה והחיים. אור יהודה: דביר.

*יסעור, (2010). גם לכם לא היו מים חמים? מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות. תל-אביב: מטר.

*יסעור, י. (2005). היגיון ורגש בקבלת החלטות ובלקיחת סיכונים. אוניברסיטת תל-אביב: רמות.

כהנמן, ד. ולובלו, ד. (2005). "בחירות זהירות ותחזיות נועזות: מנקודת –מבט קוגניטיבית על נטילת סיכונים", בר-הלל, מ. (עורכת). רציונאליות, הוגנות, אושר מבחר מאמרים. חיפה וירושלים: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה וכתר. עמ' 127-104.

*קולינס, ג'. ופוראס, ג'. (1995). לנצח נבנו – 18 חברות מופת. תל-אביב: פקר.