קיץ תש"פ - קביעת מדיניות

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                      תאריך עדכון:2020

קביעת מדיניות

ד"ר דניאלה שנקר

 

קורס בחירה שנת לימודים: תש"פ         היקף שעות: 2 ש"ס 

 

דוא"ל: Daniella.schonker@beitberl.ac.il

 

א. מטרות הקורס:

  • להקנות למשתתפים כלים תיאורטיים ומעשיים להבנת תהליכי קביעת המדיניות ומורכבותם.
  • לבחון את השחקנים המעורבים, קביעת סדר יום, הגדרת הבעיה, זיהוי חלופות והכרעה ביניהן.
  • להכיר סוגי מדיניות חוצי תחומי-דעת– הפרטה, גלובליזציה, רגולציה – בהקשר הישראלי.

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס מתמקד בתהליכים השונים הקשורים בקביעת המדיניות הציבורית הכוללים: עיצוב, קבלת החלטה מדינית, ביצוע, והערכת המדיניות. נחתור להבנת ההיבטים האסטרטגיים, הפוליטיים והחברתיים המתקיימים בשלבים השונים של התהליך.

 

מהלך השיעורים:

הרצאות פרונטאליות, מצגות, דיון, סרטים

 

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (פרטי חובה לקריאה מסומנים בכוכבית*)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת (חובה מסומנת בכוכבית)

2-1

מדיניות ציבורית בימי קורונה : הגדרות, אידיאולוגיה, והפרדוקס הישראלי

*נחמיאס, ארבל-גנץ ומידני, 2010: עמ' 19-29

3

ההקשר הגלובאלי של מדיניות

*כהן ומזרחי, 2017: עמ' 470-445

4

ההקשר הפוליטי של מדיניות: כשלי משילות, אינטרס ציבורי

*נחמיאס, ארבל-גנץ ומידני, 2010: 324-351.

5

מי שולט בסדר יום ציבורי

גל-נור ובלאנדר, 2013: פרק 5

6

עיצוב מדיניות: מודלים  

*נחמיאס, ארבל-גנץ ומידני, 2010: 381-377

7

מניפולציות בקביעת מדיניות

 

*דורון, 1996:פרק 2

 

8

ביצוע המדיניות

*דורון, 1986: פרק ה'

 

9

מקרי בוחן: רגולציה

*גל-נור, 2007: פרק 5

10

מקרי בוחן: הפרטה

*שנקר, 2015

 

 

 

ג. חובות הקורס:

קריאת הביבליוגרפיה המלווה

 

מרכיבי הציון הסופי :

בחינה אמריקאית 100%

 

ד. ביבליוגרפיה: (פרטי חובה לקריאה מסומנים בכוכבית ומספרי העמודים ראו בטבלה שלעיל)

*גל-נור, י. (2007). מינהל ציבורי בישראל. ירושלים: אקדמון.

 

גל-נור, י. בלאנדר, ד. (2013). המערכת הפוליטית בישראל.תל  אביב וירושלים: המכללה האקדמית ספיר, הוצא עם עובד, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

 

*דורון, ג. (1986). להחליט ולבצע – פרקים במדיניות ציבורית. רחובות: כיוונים.

 

*דורון, ג. (1996). אסטרטגיה של בחירות. רחובות: כיוונים.

 

*כהן, נ. ומזרחי, ש. (2017). מבוא למינהל וניהול ציבורי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

*נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית, יסודות ועקרונות. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

*שנקר, דניאלה (2015)." לוקליזציה של החינוך: מוצר ציבורי או שירות מקומי?", רזין, א. באר, א. (עורכים). דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית, ירושלים: מחקרי פלורסהיימר.