תכנית הדר מחזור ו' (תשפ"א)

לקראת שנת הלימודים תשפ"א

תוכנית "הדר" (ע"ש סגן הדר גולדין ז"ל) מחזור ו'

תואר שני בחינוך- "מנהיגות וניהול מערכות חינוך"

בשיתוף בית-הספר לחינוך והמדור לזרועות הביטחון

 

 

מטרת התוכנית היא להעניק לסטודנטים ידע מעמיק בסוגיות נבחרות במנהל ומנהיגות בחינוך במדינת ישראל בפרט ובעולם בכלל. התוכנית שמה לה ליעד לקדם פיתוח תשתית של מנהיגות למערכת החינוך, הכנת הבוגרים למחקר ועיסוק בתפקידים בכירים במערכת החינוך בישראל : ריכוז והובלת צוותים, הדרכה, הערכה ופיקוח, ניהול חינוכי ברשויות החינוך המקומיות, ניהול מכינות קדם צבאיות  ובמסגרות החינוך השונות.

 

שם התואר:

התואר הינו תואר שני בחינוך  -"מנהיגות וניהול מערכות חינוך" במסלול ב'- ללא תזה, מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

 

קהל היעד:

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון מתחומים שונים, העובדים במסגרת התעשיות הביטחוניות ומשרדי הממשלה השונים וכן לקהל הרחב.

 

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון 80 ומעלה במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בעלי ניסיון ניהולי/ פיקודי/ הדרכתי/ חינוכי, קורות חיים ושתי המלצות.

*מועמדים בעלי ממוצע הקרוב ל- 80 יוכלו להגיש בקשה להתקבל לתוכנית ויידונו בוועדת חריגים. באם ימצאו מתאימים, יהיה עליהם ללמוד קורס השלמה ייחודי והצלחה בו היא תנאי להמשך לימודים ומעבר לסטטוס "תלמיד מן המניין".

 

מתכונת התוכנית:

משך הלימודים: הלימודים יתקיימו בשנה קלנדרית במשך 3 סמסטרים (אוקטובר 2020  עד אוקטובר 2021).

ימי הלימוד: הלימודים יתקיימו בימים שני (בין השעות 14:00-22:00) ושישי (בין השעות 8:00-14:00).

 

שכ"ל:

שכר לימוד לתואר השני הינו 200%, כמקובל באוניברסיטה.

סכום זה אינו כולל: לימודי אנגלית כשפה זרה, קורסי השלמה לתואר שני.

* שכר הלימוד הבסיסי משתנה בכל שנה על פי המדד המעודכן לאותה שנה.

 

חובות נוספות לתואר:

  1. אנגלית- על הסטודנטים ללמוד קורס אנגלית לתואר שני. ניתן ללמוד קורס במסגרת התוכנית.

סטודנטים שסיימו קורס אנגלית בתואר ראשון בציון 85 ומעלה או בעלי פטור ע"ס פסיכומטרי מ10 השנים האחרונות, תיבדק האפשרות לפטור מתואר שני באמצעות בקשה ליחידה ללימודי אנגלית. הפטור יינתן על פי כללי האוניברסיטה. ניתן גם להיבחן במבחן מיון באנגלית לתואר שני. להלן לינק לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה:

https://efl.biu.ac.il/node/1905

 

  1. קורסי השלמה- ישנו  קורס השלמה אחד לתואר אשר יתקיים במהלך סמסטר א'.

עמידה בהצלחה בקורס, כפי שייקבע על ידי הוועדה ללימודים מתקדמים של תואר שני, מהווה תנאי הכרחי לקבלת התואר.

סטודנט אשר יידרש בקורס ההשלמה יוכל לגשת לבחינת פטור. הבחינה תתקיים לפני תחילת שנת הלימודים.

  1. במהלך שנת הלימודים יתקיימו שלושה סיורים ועבודת הגשה שהינם שווי ערך לחובת הבחינה הביבליוגרפית המתקיימת בבית הספר לחינוך.
  2. יהדות- בוגר תואר ראשון של אוניברסיטת בר אילן ילמד קורס יהדות בהיקף של 2 ש"ש. (קורס שלא למד בתואר ראשון). בוגר תואר ראשון של כל מוסד אקדמי אחר ילמד קורסי יהדות בהיקף של 4 ש"ש (שני קורסים).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור לזרועות הביטחון- עדי כהן:

טלפון: 03-5349456 | מייל: adi.cohen@biu.ac.il | אתר האינטרנט: http://mzb.biu.ac.il

 

 

פירוט תוכנית הלימודים והדרישות לתואר

קורסי התואר 22 ש"ש

שם הקורס

ש"ש

קורסי חובה 16 ש"ש

מחקר כמותי- בסיסי 1

1

מחקר כמותי- בסיסי 2

1

SPSS

1

מחקר איכותני

1

כלכלת החינוך- מיקרו

1

כלכלת החינוך- מאקרו

1

מערכת מינהל החינוך במשפט

1

זכויות המנהל, המורה ואחריותם לתלמידיהם

1

תהליכי קבלת החלטות

2

מדיניות המימון של החינוך- מושגי יסוד

1

מדיניות המימון של החינוך- תיאוריות מתקדמות

1

סמינריונים 4 ש"ש

מנהיגות מערכתית

2

משאבי אנוש במערכת החינוך

2

קורסי בחירה מובנים 6 ש"ש

יחסי עבודה במערכת החינוך -שלב א'

1

יחסי עבודה במערכת החינוך -שלב ב'

1

העצמה ופיתוח צוות

1

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

1

אתיקה וחינוך

1

הפרקטיקה בעבודת מנהל בית הספר

1

חובות נוספות

קורס השלמה -תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך

1

אנגלית לתואר שני

2

בחינה ביבליוגרפית

בחינת פטור

יהדות

טעמי המצוות-מתוקשב

2

מלחמה ושלום במקרא-מתוקשב

2

 

 

 

*התוכנית כפופה לשינויים עפ"י הדרישות האקדמיות

*פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים