בחינות קיץ תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

קבלת החלטות

93-056-40

ד"ר דניאלה שנקר

1.11.20

18:00

20.12.20

18:00

הנעת עובדים

93-204-40

ד"ר מתי רחמים

24.9.20 יום ה'

9:00

15.11.20

18:00

מניהול למנהיגות

93-231-40

ד"ר דביר קוה

8.11.20

18:00

27.12.20

18:00

דיני ויחסי עבודה

93-405-40

עו"ד אייל ברגר

25.10.20

18:00

6.12.20

18:00

מפגש עם דמויות מן הסיפור המקראי

01-802-56

ד"ר איילת סיידלר

11.10.20

18:00

22.11.20

18:00

מועדי ישראל

02-0473-56

ד"ר בעז שפיגל

18.10.20

18:00

29.11.20

18:00