עדכון בלו"ז לתלמידי משא"ן י"ב

שלום רב

ביום שישי 28/08 לא יתקיים מפגש בקורס "ניהול ופיתוח קריירות" עם ד"ר הילה כהן ניסן

מפגש ההשלמה יתקיים ביום שני 12/10/20 בין השעות 20:00-21:30

בברכה,

צוות המדור