ניצבים מחזור י"ט

סטודנטים הלומדים בשנים תשפ"ד-תשפ"ה