פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

סמינריון 1

משאבי אנוש

קריירות של נשים בארגון

ד"ר ריבה זיו

93-214-40

שנתי

2

פסיכולוגיה חיובית

ד"ר דביר קוה

93-223-40

תעסוקת חריגים באירגון

ד"ר אלה קורן

93-224-40

הגורם האנושי בארגון

פרופ' ליאת קוליק

93-213-40

משילות מורכבת ומדיניות חברתית במערכות ציבוריות בישראל

ד"ר נרי הורוביץ

93-244-40

סמינריון 2

מדעי המדינה

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-40

שנתי

2

סוגיות במדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-100-40

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-117-40

תהליכי תקצוב

ד"ר הדר ליפשיץ

93-142-40

האדם מחפש משמעות

ד"ר שגית שילה לוין

93-246-40

חובה

משאבי אנוש

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר אמיר זילבר

93-252-40

שנתי

2

מדעי המדינה

מבוא ליחסים בין לאומיים

ד"ר קובי דביר

93-052-40

שנתי

2

מבוא ליחב"ל - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-052-41

שנתי

1

מבוא ליחב"ל - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר ניר לויטן

93-052-42

תולדות המחשבה המדינית

ד"ר ניב גולדשטיין

93-053-40

שנתי

2

בחירה

משאבי אנוש

סמינר משאבי אנוש

ד"ר ראובן חיראק

93-215-40

שנתי

2

מדעי המדינה

רטוריקה וניהול משא ומתן

ד"ר צוריאל ראשי

93-233-40

ב'

1

משלימה

ניהול שינויים בארגון

ד"ר דודי שלום

93-232-40

ב'

2

ניהול קשרי עובדים

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-40

שנתי

2

ניהול קונפליקטים

ד"ר תומר ברד שמידט

93-236-40

ב'

1

יהדות

פילוסופיה

הלכה, משפט ורפואה

ד"ר אלי גורפינקל

03-607-56

ב'

2