לוח זמנים לשנת תשפ"א - משא"ן שנה א', מחזור י"ג

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א משא"ן י"ג

 

 

יום שני

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

19.10.20

16:00-18:00

מינהל ציבורי

23.10.20

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

26.10.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

30.10.20

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

02.11.20

16:00-18:00

מינהל ציבורי

06.11.20

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

09.11.20

16:00-18:00

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 1

13.11.20

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

16.11.20

16:00-18:00

מינהל ציבורי

20.11.20

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

23.11.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

27.11.20

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

30.11.20

16:00-18:00

מינהל ציבורי

04.12.20

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

07.12.20

16:00-18:00

מינהל ציבורי

11.12.20
נר שני של חנוכה

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

14.12.20
נר חמישי של חנוכה

 

18.12.20

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

09:50-11:20

 

 

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

21.12.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

 25.12.20
צום עשרה בטבת

 

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

28.12.20

16:00-18:00

מינהל ציבורי

01.01.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

04.01.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

08.01.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

11.01.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

15.01.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

18.01.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

22.01.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

25.01.21
חופשה בין סמסטרים

16:00-18:00

מינהל ציבורי

29.01.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

01.02.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

05.02.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

08.02.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

12.02.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

15.02.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

19.02.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:00

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 2

 

22.02.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

26.02.21
פורים

 

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

 

01.03.21
תחילת סימסטר ב

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

05.03.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

08.03.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

12.03.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

לימודי יסוד - אישות תלמוד הלכה ומנהג

 

15.03.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

19.03.21

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש - סיום

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

 

 

22.03.21
חופשת פסח

 

26.03.21
חופשת פסח
שעון קיץ

 

 
 
 

29.03.21
חופשת פסח

 

02.04.21
חופשת פסח

 

 
 
 

05.04.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

09.04.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

12.04.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

16.04.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

19.04.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

23.04.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 3

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

26.04.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

30.04.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל - סיום

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

 

 

03.05.21

16:00-18:00

מינהל ציבורי

07.05.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

יסודות המשטר

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית - סיום

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

10.05.21
 
יום ירושלים

 

14.05.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה - סיום

 

12:30-14:00

התנהגות ארגונית א'

 

17.05.21
שבועות

 

21.05.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית א'

 

12:30-14:00

 

 

24.05.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

28.05.21

07:30-09:00

 

 

18:15-19:45

יסודות המשטר - סיום

09:10-10:40

 

 

20:00-21:30

מינהל ציבורי - סיום

10:50-12:20

 

 

 

 

12:30-14:00

 

 

31.05.21

16:00-18:00

 

04.06.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

 

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית א'

 

 

 

12:30-14:00

 

 

07.06.21

16:00-18:00

 

11.06.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

 

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית א'

 

 

 

12:30-14:00

 

 

14.06.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

18.06.21

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

 

20:00-21:30

אתיקה בניהול

10:50-12:20

התנהגות ארגונית א'

 

 

 

12:30-14:00

 

 

21.06.21

16:00-18:00

 

25.06.21
סוף סימסטר ב

07:30-09:00

אתיקה בניהול

 

18:15-19:45

 

09:10-10:40

אתיקה בניהול - סיום

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

התנהגות ארגונית א' - סיום

 

 

 

12:30-14:00

תכנון ותקצוב - סמסטר קיץ