לוח זמנים לשנת תשפ"ד - משא"ן שנה ב', מחזור ט"ו

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - משא"ן ט"ו

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

20.10.23


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

23.10.23

16:00-18:00

סמינריון 1

27.10.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

30.10.23

16:00-18:00

סמינריון 1

03.11.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

ניהול קשרי עובדים - מפגש 1

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

06.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

10.11.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

13.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

17.11.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

20.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

24.11.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

27.11.23

16:00-18:00

סמינריון 1

01.12.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

04.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

08.12.23
נר שני
של חנוכה

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

11.12.23

נר חמישי של חנוכה

15.12.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

11:30-13:30

סמינריון 2

18.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

22.12.23

צום עשרה בטבת

18:15-19:45

מחשבה מדינית

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

25.12.23

16:00-18:00

סמינריון 1

29.12.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

01.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

05.01.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

08.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

12.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

15.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

19.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2

22.01.24
סוף סמסטר א

16:00-18:00

סמינריון 1

26.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

סמינריון 2

29.01.24

16:00-18:00

סמינריון 1

02.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

סמינריון 2 - סיום

05.02.24

16:00-18:00

סמינריון 1 - סיום

09.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

הלכה, משפט ורפואה

12.02.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

16.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

הלכה, משפט ורפואה

19.02.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

23.02.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

הלכה, משפט ורפואה

26.02.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

01.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

הלכה, משפט ורפואה

04.03.24
תחילת סמס ב

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

08.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית - סיום

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

11:30-13:30

הלכה, משפט ורפואה

11.03.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

15.03.24

08:00-09:30

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:50-11:20

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

11:30-13:30

הלכה, משפט ורפואה

18.03.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

22.03.24

פורים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

25.03.24

שושן פורים

29.03.24
שעון קיץ

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

01.04.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

05.04.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

ניהול קשרי עובדים - מפגש 2

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

08.04.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

12.04.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

15.04.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

19.04.24

פסח

18:15-19:45

מחשבה מדינית

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל

 

22.04.24

ערב פסח

26.04.24

פסח

29.04.24

פסח

03.05.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

06.05.24
יום השואה

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

10.05.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

13.05.24

יום הזיכרון

17.05.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

20.05.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

24.05.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

מחשבה מדינית - סיום

09:10-10:40

מבוא ליחב"ל - הרצאה - סיום

20:00-21:30

מבוא ליחב"ל - תרגיל - סיום

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

הלכה, משפט ורפואה

27.05.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

31.05.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

ניהול שינויים בארגונים

09:10-10:40

הלכה, משפט ורפואה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה

 

12:30-14:00

 

03.06.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

07.06.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

ניהול שינויים בארגונים

09:10-10:40

הלכה, משפט ורפואה

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

הלכה, משפט ורפואה - סיום

 

12:30-14:00

 

10.06.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

14.06.24

 

יום הסטודנט


תאריך טנטטיבי


מועד סופי טרם נקבע

18:15-19:45

ניהול שינויים בארגונים

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

 

17.06.24

16:00-18:00

ניהול שינויים בארגונים

21.06.24

07:30-09:00

ניהול קונפליקטים

18:15-19:45

ניהול שינויים בארגונים

09:10-10:40

ניהול שינויים בארגונים

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

ניהול שינויים בארגונים - סיום

 

12:30-14:00

 

24.06.24

16:00-18:00

ניהול קונפליקטים

28.06.24
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

 

18:15-19:45

ניהול קונפליקטים - סיום

09:10-10:40

 

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00