לוח זמנים לשנת תשפ"א - מורשה שנה א', מחזור כ"ו

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א מורשה כ"ו

 

 

יום שלישי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

20.10.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

23.10.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

27.10.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

30.10.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

03.11.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

06.11.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

10.11.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

13.11.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

17.11.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

20.11.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

24.11.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

27.11.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

01.12.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

04.12.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

08.12.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

11.12.20
נר שני של חנוכה

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

15.12.20
נר שישי של חנוכה

 

18.12.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

22.12.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

 25.12.20
צום עשרה בטבת

 

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

 

29.12.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

01.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

05.01.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

08.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12.01.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

15.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

19.01.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

22.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

26.01.21
חופשה בין סמסטרים

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

29.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

02.02.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

05.02.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

09.02.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

12.02.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

16.02.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

19.02.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

23.02.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

26.02.21
פורים

 

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

 

02.03.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

05.03.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

09.03.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

12.03.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

16.03.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

19.03.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית - סיום

 

23.03.21
חופשת פסח

 

26.03.21
חופשת פסח
שעון קיץ

 

 
   
   

30.03.21
חופשת פסח

 

02.04.21
חופשת פסח

 

   
   
   

06.04.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

09.04.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

   

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

   

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

   

13.04.21
ערב יום הזכרון

 

16.04.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

09:10-10:40

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

   

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

   

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

   

20.04.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

23.04.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

   

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

   

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

   

27.04.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

30.04.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

   

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

   

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

   

04.05.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

07.05.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל - סיום

   

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

   

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

   

11.05.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית - בוטל

14.05.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה - סיום

09:10-10:40

ממשל ופוליטיקה - תרגיל - סיום

   

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה - סיום

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה - סיום

   

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

   

18.05.21
אסרו חג שבועות

 

21.05.21
 

07:30-09:00

 

   

09:10-10:40

 

   

10:50-12:20

 

   

12:30-14:00

 

   

25.05.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית - סיום

28.05.21
 

07:30-09:00

 

   

18:15-19:45

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

 

   

20:00-21:30

המאבק על ההגמוניה

10:50-12:20

 

   

 

 

12:30-14:00

 

   

01.06.21

16:00-18:00

טרור וגרילה

04.06.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

18:15-19:45

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

עבריינות נוער

   

20:00-21:30

המאבק על ההגמוניה

10:50-12:20

עבריינות נוער

   

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

   

08.06.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

11.06.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

18:15-19:45

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

עבריינות נוער

   

20:00-21:30

המאבק על ההגמוניה - סיום

10:50-12:20

עבריינות נוער

   

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

   

15.06.21

16:00-18:00

טרור וגרילה

18.06.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

   

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

עבריינות נוער

   

20:00-21:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

10:50-12:20

עבריינות נוער

   

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

   

22.06.21

16:00-18:00

טרור וגרילה

25.06.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל - סיום

   

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

עבריינות נוער

   

20:00-21:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

10:50-12:20

עבריינות נוער - סיום

   

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

   

29.06.21
סוף סימסטר ב

16:00-17:30

טרור וגרילה

סמסטר קיץ

   

17:45-19:15

טרור וגרילה - סיום

   

20:00-21:30