לוח זמנים לשנת תשפ"ד - צופן שנה א', מחזור א'

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - צופן מחזור א'

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

20.10.23


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

09:50-11:50

יסודות הניהול

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

24.10.23

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

27.10.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

31.10.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

03.11.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

07.11.23

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

10.11.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

14.11.23

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

17.11.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

21.11.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

24.11.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

28.11.23

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

01.12.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

05.12.23

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

08.12.23
נר שני
של חנוכה

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

12.12.23

נר שישי של חנוכה

15.12.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

09:50-11:50

יסודות הניהול

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

19.12.23

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

22.12.23

צום עשרה בטבת

18:15-19:45

מבוא לסייבר

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

26.12.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

29.12.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

02.01.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

05.01.23

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

09.01.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

12.01.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

16.01.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

19.01.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

23.01.24
סוף סמסטר א

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

26.01.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

30.01.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

02.02.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

06.02.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

09.02.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

13.02.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

16.02.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

20.02.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

23.02.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

סייבר כמעצב דעת קהל

27.02.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

01.03.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:50

יסודות הניהול - סיום

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12:00-13:30

הדרכה בבליוגרפית

05.03.24
תחילת סמס ב

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

08.03.24

07:30-09:30

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית - סיום

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:20

הדרכה בבליוגרפית

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

11:30-13:00

סייבר כמעצב דעת קהל

12.03.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

15.03.24

08:00-09:30

ניהול משא ומתן - מפגש 1

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:50-11:20

הדרכה בבליוגרפית - סיום

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

11:30-13:00

סייבר כמעצב דעת קהל

19.03.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

22.03.24

פורים

18:15-19:45

מבוא לסייבר

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

26.03.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

29.03.24
שעון קיץ

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

סייבר כמעצב דעת קהל

02.04.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

05.04.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

סייבר כמעצב דעת קהל - סיום

09.04.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

12.04.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא לסייבר

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

תורת הארגונים

16.04.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה

19.04.24

פסח

18:15-19:45

מבוא לסייבר

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

 

23.04.24

פסח

26.04.24

פסח

30.04.24

אסרו חג

03.05.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

תורת הארגונים

12:30-14:00

ניהול משא ומתן - מפגש 2

07.05.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

10.05.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא לסייבר - סיום

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל - סיום

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

תורת הארגונים

14.05.24

יום העצמאות

17.05.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

תורת הארגונים

12:30-14:00

 

21.05.24

16:00-18:00

עקרונות ההצפנה - סיום

24.05.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

 

28.05.24

16:00-18:00

 

31.05.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

 

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

 

10:50-12:20

תורת הארגונים

 

12:30-14:00

 

04.06.24

ערב יום ירושלים

07.06.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

תורת הארגונים

12:30-14:00

 

11.06.24

ערב שבועות

14.06.24

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון

10:50-12:20

תורת הארגונים

12:30-14:00

ניהול משא ומתן - מפגש 3

18.06.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

21.06.24

 

יום הסטודנט


תאריך טנטטיבי


מועד סופי טרם נקבע

18:15-19:45

מבוא למזרח תיכון

20:00-21:30

מבוא למזרח תיכון

 

25.06.24

16:00-18:00

 

28.06.24
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

מבוא למזרח תיכון

18:15-19:45

 

09:10-10:40

מבוא למזרח תיכון - סיום

20:00-21:30

 

10:50-12:20

תורת הארגונים - סיום

 

12:30-14:00