לוח זמנים לשנת תשפ"א

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"א מורשה כ"ו

 

 

יום שלישי

יום שישי

 

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

 

20.10.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

23.10.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

27.10.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

30.10.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

03.11.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

06.11.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

10.11.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

13.11.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

17.11.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

20.11.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

24.11.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

27.11.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

01.12.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

04.12.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

08.12.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

11.12.20
נר שני של חנוכה

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

15.12.20
נר שישי של חנוכה

 

18.12.20

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

22.12.20

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

 25.12.20
צום עשרה בטבת

 

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

 

29.12.20

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

01.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

05.01.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

08.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

12.01.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

15.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

19.01.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

22.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

26.01.21
חופשה בין סמסטרים

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

29.01.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

02.02.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

05.02.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

09.02.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

12.02.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

16.02.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

19.02.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

23.02.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

26.02.21
פורים

 

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

 

02.03.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

05.03.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית

 

09.03.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

12.03.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

16.03.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

19.03.21

08:00-09:30

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

11:30-13:30

הדרכה בבליוגרפית - סיום

 

23.03.21
חופשת פסח

 

26.03.21
חופשת פסח
שעון קיץ

 

 
 
 

30.03.21
חופשת פסח

 

02.04.21
חופשת פסח

 

 
 
 

06.04.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

09.04.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

 

13.04.21
ערב יום הזכרון

 

16.04.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

09:10-10:40

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

 

20.04.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

23.04.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

 

27.04.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

30.04.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

 

04.05.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

07.05.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

09:10-10:40

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל - סיום

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

 

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

 

11.05.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית

14.05.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

ממשל ופוליטיקה - הרצאה - סיום

09:10-10:40

ממשל ופוליטיקה - תרגיל - סיום

 

20:00-21:30

מבוא לפסיכולוגיה - סיום

10:50-12:20

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה - סיום

 

 

 

12:30-14:00

המאבק על ההגמוניה

 

18.05.21
אסרו חג שבועות

 

21.05.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

09:10-10:40

עבריינות נוער

 

10:50-12:20

עבריינות נוער

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

25.05.21

16:00-18:00

תולדות המחשבה המדינית - סיום

28.05.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

עבריינות נוער

 

20:00-21:30

המאבק על ההגמוניה

10:50-12:20

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

01.06.21

16:00-18:00

טרור וגרילה

04.06.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

עבריינות נוער

 

20:00-21:30

המאבק על ההגמוניה

10:50-12:20

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

08.06.21

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

11.06.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

המאבק על ההגמוניה

09:10-10:40

עבריינות נוער

 

20:00-21:30

המאבק על ההגמוניה - סיום

10:50-12:20

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

15.06.21

16:00-18:00

טרור וגרילה

18.06.21

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

 

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

עבריינות נוער

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

עבריינות נוער

 

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה

 

22.06.21

16:00-18:00

טרור וגרילה

25.06.21
סוף סימסטר ב

07:30-09:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל - סיום

 

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

עבריינות נוער

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

עבריינות נוער - סיום

 

 

 

12:30-14:00

טרור וגרילה - סיום