לוח זמנים לשנת תשפ"ד - ניצבים שנה א', מחזור כ"ב

שנה: 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - ניצבים כ"ב

יום רביעי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

18.10.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

20.10.23


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

25.10.23

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

27.10.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

01.11.23

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

03.11.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

08.11.23

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

10.11.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

15.11.23

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

17.11.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

22.11.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

24.11.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

29.11.23

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

01.12.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

06.12.23

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

08.12.23
נר שני
של חנוכה

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

13.12.23

נר שביעי של חנוכה

15.12.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

09:50-11:20

כתיבה מדעית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

20.12.23

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

22.12.23

צום עשרה בטבת

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

27.12.23

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

29.12.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

03.01.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

05.01.23

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

10.01.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

12.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

17.01.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

19.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית - סיום

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

24.01.24
סוף סמסטר א

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

26.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

31.01.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

02.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:00

הפרעות קשב וריכוז

07.02.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

09.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

14.02.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

16.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

21.02.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

23.02.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

28.02.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

01.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

06.03.24
תחילת סמס ב

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

08.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית - סיום

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז - סיום

13.03.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

15.03.24

07:30-09:30

תקשורת המונים

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

פרקים נבחרים - מפגש 1

20.03.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

22.03.24

פורים

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

27.03.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

29.03.24
שעון קיץ

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

אלימות נגד נשים

03.04.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

05.04.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

אלימות נגד נשים - סיום

10.04.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

12.04.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

פרופילאות פלילית - סיום

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

17.04.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה - סיום

19.04.24

פסח

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה - סיום

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל - סיום

 

24.04.24

פסח

26.04.24

פסח

01.05.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

03.05.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

פרקים נבחרים - מפגש 2

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

08.05.24

16:00-18:00

 

10.05.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

טרור וגרילה

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

15.05.24

16:00-18:00

 

17.05.24


יום לימודים
פרונטלי

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

טרור וגרילה

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

22.05.24

16:00-17:30

טרור וגרילה

24.05.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

17:45-19:15

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

19:30-21:00

תקשורת המונים

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

29.05.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

31.05.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

טרור וגרילה

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

05.06.24

יום ירושלים

07.06.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

09:10-10:40

תקשורת המונים

10:50-12:20

 

12:30-14:00

 

12.06.24

שבועות

14.06.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

09:10-10:40

תקשורת המונים

10:50-12:20

פרקים נבחרים - מפגש 3

12:30-14:00

 

19.06.24

16:00-17:30

טרור וגרילה

21.06.24

 

יום הסטודנט


תאריך טנטטיבי


מועד סופי טרם נקבע

17:45-19:15

טרור וגרילה

19:30-21:00

תקשורת המונים

 

26.06.24

16:00-17:30

טרור וגרילה

28.06.24
סוף סמסטר ב

07:30-09:00

תקשורת המונים

17:45-19:15

טרור וגרילה - סיום

09:10-10:40

תקשורת המונים - סיום

19:30-21:00

תקשורת המונים

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00