סמינריון - קריירות של נשים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                 תאריך עדכון:17.8.2020

שם הקורס: קריירות של נשים

ד"ר ריבה זיו

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים:  תשפ"א סמסטר:   שנתי                     היקף שעות:  2 ש"ש

 

 

  1. מטרות הסמינריון ותוצרי למידה

 

מטרת הסמינריון הינה להבין את המשתנים המשפיעים על דפוסי קריירה בחברה הישראלית תוך שימת דגש על משתנה המגדר. ובנוסף, להבין את משמעות הקריירה הארגונית משני היבטים: רמת הפרט- מניעים לבחירת קריירה, קריירה במחזור החיים, מחויבות ושינוי קריירה. רמת הארגון-תפקיד הארגון בניהול קריירה, הכנת תשתיות לניהול קריירה בארגון, שלבים בניהול קריירה בעולם משתנה, התמודדות עם מעברים בקריירה.

 

תוצרי למידה:

בתום הסמינריון הסטודנטים יהיה מסוגלים:

  1. לבחון תופעות הקשורות בדפוסי פיתוח קריירה של נשים.
  2. לדון בתופעות אלו מההיבט המושגי-תיאורטי
  3. לפתח מערכת הנחות, הגדרות ומושגים שיהוו בסיס לחקר התופעות הנ"ל

 

 

ב. תוכן הסמינריון:

 

א. התפתחות התיאורטית של המושג "קריירה".

ב. אפיונים משתנים של קריירות בעולם גלובלי.

ג. המשתנים המשפיעים על דפוסי קריירה בחברה הישראלית תוך שימת דגש על משתנה

   המגדר.

ד. יוקרה של עיסוקים, שינויים בשוק העבודה, פרופסיות חדשות ופרופסיות נעלמות.

ה. משמעות הקריירה הארגונית משני היבטים: רמת הפרט- מניעים לבחירת קריירה, קריירה

    במחזור החיים, מחויבות ושינוי קריירה. רמת הארגון-תפקיד הארגון בניהול קריירה,  

    שלבים בניהול קריירה בעולם משתנה, התמודדות עם מעברים בקריירה.

    מהלך השיעורים:  

 

החלק הראשון יוקדש ללימוד והיכרות עם נושא הסמינריון, באמצעות קריאת מחקרים ודיון בכתה. תוך כדי כך יבחרו הסטודנטים נושא לעבודה ויגישו הצעת מחקר שתכלול: שאלת מחקר, השערת מחקר, ראשי פרקים וספרות מחקרית ראשונית. החלק השני יוקדש לשמיעת מצגות הסטודנטים ולדיון במתודה ובממצאים של כל עבודה.

 

ג. חובות הקורס:

 

נוכחות במהלך השיעורים וקריאת החומר הנדרש.

  1. מרכיבי הציון הסופי:

 

הצעת מחקר והצגת רפרט בכיתה: 20%

עבודה סמינריונית בהיקף של 30-25 עמודים:  80%

 

   ה. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

 

 

מהי קריירה?

             1. Hall, D.T. (2002). Careers in and out of Organizations. San-Francisco: Sage, pp. 8-16.

2. Higgins, M.C. (2001). "Changing Careers: The Effects of Social Context". Journal of  Organizational Behavior 22(6): 595-618.

 

קריירות בעולם משתנה

   3. רמניק, ל' וקנורין-טבשי, י' (2012). "זוגיות רב-תרבותית מבפנים: נישואין בין מהגרים מברית-המועצות לשעבר לבין ישראלים-צברים". הגירה א: 98- 127.

 

השפעת מקום מגורים על ניהול קריירה     

    4. וולנסקי, ע' (2009). "יחסי גומלין בין ההשכלה הגבוהה ובין הפריפריה בישראל" . בתוך: צמרת, צ',  חלמיש, א' ומאיר-גליצנשטיין, א' (עורכים). עיירות פיתוח. ירושלים: יד בן צבי, עמ' 321- 341.

    5. פנסטר, ט' (2012) .של מי העיר הזאת. ת"א: הקיבוץ המאוחד, עמ' 102- 130.

 

השפעת השכלה על ניהול קריירה

      6. מאור, ע' (2004). העדפה מתקנת כמדיניות אפשרית בחינוך הגבוה בישראל. ת"א: עם  עובד, עמ' 63- 81.

      7. כץ, י. טל-שיר, ג. (2019). מגדלור או מגדל השן? האקדמיה בישראל בין פתיחות מאתגרת להסתגרות מתגוננת. ת"א: רסלינג

 

 השפעת המגדר על ניהול קריירה

8. מור, ד. (2019). 70 שנות אישה. ת"א: סטימצקי.

9. ששון-לוי, א' ומשגב, ח' (2017). חקר מגדר בישראל בתחילת המאה ה־ 21 : בין נאו־ליברליזם לבין נאו־קולוניאליזם. מגמות, נא (2), 165-206.

10. McDonald, S. (2011). "What's in the "old boys" network? Accessing social capital in gendered and racialized networks". Social Networks 33(4): 317-330.

 

השפעת מוצא על ניהול קריירה

11. אבורביעה-קוידר, ס. (2017). זהות מעמדית בהתהוות, פרופסיונליות פלסטיניות בנגב. ת"א: מאגנס, 42-48.

12. חסקין, מ. אבישר, נ. (2019). זיו נוצץ מדמע: סוגיית המזרחיות בהקשרים חינוכיים ותרבותיים. ת"א: רסלינג.

 

קריאת רשות

  1. Carlson, J. H. and Crawford, M. (2011). Perceptions of relational practices in the workplace. Gender Work and Organization, 18(4): 359-376.
  2. Ibarra, H.; Carter, N. M.; Silva, C. (2010). Why Men Still Get More Promotions Than Women. Harvard Business Review, 88(9): 80-85.
  3. 9. Holvino, E. (2010). "Intersections: The simultaneity of race, gender and class in Organization Studies". Gender Work and Organization 17(3): 248-277.
  1. שם הסמינריון באנגלית:   Women's Careers