סמינריון - עבירות מין: היבטים קרימינולוגיים וויקטימולוגים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון: _______9/8/2020___

 

שם ומספר הקורס:  עבירות מין: היבטים קרימינולוגיים וויקטימולוגים 93-339-30

שם המרצה: ד"ר יעל סקה

סוג הקורס: (סמינר עיוני)

שנת לימודים:  תשפ"א         מסטר:  שנתי             היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט: http://mzb.biu.ac.il/         

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה

במהלך השנים האחרונות עלתה לתודעה הציבורית בעיית האלימות המינית. אלימות מינית הנה בעיה אישית, בין אישית וחברתית משמעותית וככזו היא זוכה להתייחסות תקשורתית, חברתית, חוקית ופסיכולוגית נרחבת. עבירות מין הנן עבירות הקשורות במיניות של האדם. בקטגוריה זו נכללות עבירות הכרוכות בטווח שנע בין דיבוריים פוגעניים-בעלי אופי מיני ועד לחדירה גסה למרחב האינטימי של קורבן העבירה. סמינריון זה יעסוק בעולמם של עברייני המין והן של קורבנות העבירה. הסטודנטים יוכלו לבחור לעסוק בסוגיות קרימינולוגית או ויקטימולוגיות, 

תוך התייחסות לסוגיות משפטיות, חברתיות טיפוליות ופסיכולוגיות. לסטודנטים תהיה ההזדמנות לחקור על הגורמים לתופעות אילו, המאפיינים שלהם והטיפול בהם, לרבות, אונס, פדופיליה, הטרדות מיניות, אונס קבוצתי, גילוי עריות, פדופיליה ברשת ועוד...בהיבט והויקטימולוגי יסקור הסטודנט ספרות שעוסקת  בעולמו של הקורבן ובהשלכות הפגיעה על עולמו הפסיכו-נפשי, תפקודי, לרבות, מעמדו בהליך הפלילי, פוסט טראומה, אופני טיפול ועוד...   

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים: הסמינר יעסוק בהיבטים ויקטימולוגים וקרימינולוגיים הקשורים לעבירות מין, בתומו יוכל הסטודנט לכתוב עבודת מחקר הסוקרת ספרות אקדמית רלוונטית ולהעמיק בסוגיות הקשורות לתחום זה.

 

מהלך השיעורים: שיעורים פרונטאליים, דיוניים, צפיה בסרטונים, הנחיות אישיות ומצגות

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

עבירות מין: סוגים והגדרות

 

 

2

פדופיליה: הגדרה, מאפיינים, גורמים  

 

 

3

אונס: טיפולוגיה, מאפיינים וגורמים

 

 

4

קורבנות אונס: דיסוציאציה, אמנזיה ופוסט טראומה

 

 

5

גילוי עריות: פגיעה מינית בילדים

 

 

6

ניתוח פסק דין של בני שמואלי: מקרה של גילוי עריות שהודחק במשך שנים ועלה לתודעה אחרי עשור

 

 

7

הנחיות אישיות

 

 

8

הנחיות אישיות

 

 

9

הנחיות אישיות

 

 

10

הנחיה אישית 

 

 

11

הנחיה אישית

 

 

12

מצגות סטודנטים 

 

 

13

מצגות- סטודנטים

 

 

14

מצגות- סטודנטים

 

 

15

מצגות סטודנטים

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

  • נוכחות- בקורס זה יש חובת נוכחות ב- 80% מהשיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.
  • השתתפות בהנחיה אישית
  • העברת מצגת

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

85%- עבודה

15%- מצגת

 

ו. ביבליוגרפיה:

אידיסיס, י' ועדות, א' (2015). גם הקורבן אשם: ייחוסים של אשמה וחומרה של אונס כפונקציה

       של התנהגות הקורבן בטרם האונס, במהלכו ולאחריו בקרב מטפלות ושאינן מטפלות.

       צוהר לבית סוהר, 17, 139-121

 

בן מאיר, ח' ולבבי, י' (2010). היבטים ייחודיים בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית  מהמגזר

       החרדי. חברה ורווחה, ל', 475-453.

 

גרשוני, ר' (2008). היבטים משפטיים של הפיקוח על עברייני מין בישראל. בתוך  א שוהם (עורכת), הפיקוח על עברייני מין בישראל ענישה או טיפול? (עמ' 128-117). תל-אביב: פרלשטיין-גינוסר.

 

הרמן, ג'ל' (2003). טראומה והחלמה. תל-אביב: עם עובד.

לטי-הרצנו, מ' ותודר, ד' (2006). הפרעה פוסט טראומתית כמוות שאינו גמור. שיחות, כ', 320-

      314.

נוי, ש' (2000). מצבי לחץ טראומתיים. ירושלים, תל-אביב: שוקן.

שחורי, מ' ובן דוד, ש' (2008). מאפיינים מבחינים בין אנסים ובין מתעללים מינית בילדות. בתוך

       א שוהם (עורכת), הפיקוח על עברייני מין בישראל ענישה או טיפול? (עמ' 116-91). תל-

       אביב: פרלשטיין-גינוסר.

 

תובל-משיח, ר' ופרידמן, ש' (2004). התמודדות נרטיבית וקוגניטיבית עם טראומה. שיחות, י"ח,

       155-147.

Cannor, K.M., Davidson, J.R.T. & Lee, L.C. (2003). Spirituality, Resilience and anger in survivors of violent trauma: A community survey. Journal of Traumatic Stress, 16, 487-494.

Cano, A. E., Fernandez, M., & Alani, H. (2014). Detecting child grooming behavior patterns on social media. In International conference on social informatics (pp. 412-427). Springer, Cham.

McMackin, R. A., Leisen, M. B., Cusack, J. F., LaFratta, J., & Litwin, P. (2002). The relationship of trauma exposure to sex offending behavior among male juvenile offenders. Journal of Child Sexual Abuse, 11(2), 25-40.‏‏

Möller, A. T., Bäckström, T., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2014). Identifying risk factors for PTSD in women seeking medical help after rape. PLoS One, 9(10), e111136.

Porter, L. E., & Alison, L. J. (2006). Examining group rape: A descriptive analysis of offender and victim behavior. European journal of criminology, 3(3), 357-381.

‏‏

ז. שם הקורס באנגלית:

Sexual Offenses: Criminological and Victimological Aspects