יחסי ציבור וניהול משברים בחברות וארגונים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון: 1.9.20

 

שם ומספר הקורס:  יחסי ציבור וניהול משברים בחברות וארגונים

שם המרצה: ד"ר יחיאל שבי

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:      תשפ"א                סמסטר:             ב'                היקף שעות:  2 ש"ס

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

בסיום הקורס בהצלחה הסטודנטים יכירו את חשיבותה של מלאכת יחסי הציבור ושל הפונקציה לניהול נכון של משברים בארגון. הם יתוודעו לתפקידם של אנשי יחסי ציבור/דוברים/יועצי תקשורת/יועצים אסטרטגיים, ולתועלת של שימוש בכלים אלו בעת ניהול משבר כמו גם בעתות שגרה בארגון.

הסטודנטים יתוודעו להבדלים ולממשקים עם תחומי השיווק והפרסום ואת התועלות בשיתוף הפעולה ביניהם.

בנוסף, נקנה לסטודנטים רקע מעמיק להתנהלות מקצועית במקרי משבר ארגוני, ובמיוחד משבר שהפך למשבר תקשורתי, במהלכו ולאחריו. זאת תוך ניתוח מעמיק של מקרי בוחן למשברים תקשורתיים מסוגים שונים שהתרחשו בחברות בארץ ובחו"ל.

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

אחד הכלים החשובים העומדים לרשות מנהל משאבי האנוש בארגון , הוא היכולת לחשוף את ארגונו לדרך בה הוא נתפס בקרב עובדיו, ובקרב הגורמים איתם הוא בא במגע – לקוחות, ספקים, גורמי רגולציה וכו', וכן, כיצד הוא נתפס בציבור.

השיעורים יעסקו בחשיבותה של מלאכת יחסי הציבור וההסברה בחייו של הארגון, בתדמיתו, בסביבת העבודה שלו וביכולת שלו לחזק את מעמדו הציבורי והמקצועי. נתעמק בדרכי ההתקשרות של החברה העסקית והארגון הציבורי מול אנשי המדיה, מול הציבור, מול קהל לקוחות קיימים ופוטנציאליים ומול חשיפה תקשורתית. נכיר דרכים שונות בהתנהלות תקשורתית של ארגון במצבי משבר, בניית תדמית לארגון, צוות ניהול פרויקטים, קופסת מסרים ועוד.

במהלך הקורס יכירו את הסטודנטים משברים בארגונים שונים שהתפתחו למשברים תקשורתיים. תילמדנה דרכים להיערכות נכונה של הארגון תוך ניהול סיכונים לקראת משבר, התמודדות עם משברים בתקשורת, תהליך קבלת החלטות בשעת משבר וחיסון הארגון.

חלק נכבד יעסוק בהשפעת התקשורת על המשבר וביכולת להסתייע בתקשורת כדי להתגבר על המשבר ולצאת ממנו.

 

מהלך השיעורים: הקורס ייערך במסגרת הרצאות פרונטליות, בנוסף יוצגו סרטונים המתארים פעילויות מתחום היח"צ וניהול המשברים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

שבוע מס'

 

נושא ההרצאה

ציון מקורות קריאה (אופציונלי)

הדרישות

(במידה ורלבנטי)

1

 

מבוא לקורס והיכרות עם התחום

 

 

2

 

מהם יחסי ציבור?

Avraham, E. & Ketter, E. (2008). Media Strategies for Marketing Places in Crisis. Burlington, MA: Elsevier Inc, 12-18.

 

Distaso .Marcia W. & Denise Sevick Bortree (Edit). (2014). Ethical practice of social media in public relations.    New York : Routledge.

Guth, D. W. & Marsh, C. (2009). Public Relations: A Values-Driven Approach. (4th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 13- 25.

 

לפידות, א. (2000). מהם יחסי ציבור. בתוך: א, רוזן (עורכת), דיבור עם הציבור (עמ' 17- 23). תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.

 

3

 

ההבדל והממשק בין יחסי ציבור לפרסום

 

Swann, P. (2008). Cases in Public Relations Management. New York, NY: The McGraw-Hill Companies, Inc, 12-17.

Vaughn, Richard, "How advertising works: A planning model revisited", Journal of Advertising Research , Feb/Mar 1986, Vol. 26 Issue 1, pp. 57-65.

 

4

 

פעולות נבחרות בתחום היח"צ בארגונים; פרויקט "משאל העיר" בנס ציונה

רוזן, א. (2000). תרומה לקהילה. בתוך: א, רוזן (עורכת), דיבור עם הציבור (עמ' 169-160). תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.

שבי, י. (2012). "הקשר בין ראש העיר לתושביו – נס ציונה כמקרה בוחן", בתוך: א, לסרי (עורך), כלכלה, חברה והפרטה בשלטון המקומי, המכון לשלטון מקומי: אוניברסיטת בר אילן, עמ' 257 - 265.

 

5

 

ניתוח קמפיין תקשורתי – וופלים או בפלות; ניתוח ההתנהלות התקשורתית בזמן המחאה החברתית

 

 

6

 

ניתוח קמפיין תקשורתי – הגברת המודעות לשימוש בתוכנות סינון ברשת

 

 

7

 

מהו משבר תקשורתי בארגון?

Avraham, E. & Ketter, E. (2008). Media Strategies for Marketing Places in Crisis. Burlington, MA: Elsevier Inc, 187- 203.

 

8

 

התמודדות עם משברים

Cameron, G. T., Wilcox, D. L., Reber, B. H. & Shin, J. H. (2008). Public Relations Today: Managing Competition and Conflict. (1st edit). Boston, MA: Allyn and Bacon 46- 57.

Seeger Matthew W. & Claudia Auer (2016). The Handbook of international crisis communication research.    Chichester : John Wiley & Sons, Ltd.

Zelikow, Philip.

(2018). Suez deconstructed : an interactive study in crisis, war, and peacemaking.

Washington : Brookings Institution Press.

 

 

 

 

9

 

ניתוח מקרה בוחן – משבר תדמיתי קוקה קולה

 

 

10

 

ניתוח מקרה בוחן – משבר אוסם

 

 

11

 

ניתוח מקרה בוחן – משבר יוניליבר

 

 

12

 

ניתוח מקרה בוחן – משבר מקדונלדס

 

 

13

 

ניתוח מקרה בוחן – מערכת בחירות/ קמפיין חברתי

 

 

14

 

סיכום

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה.

ו. ביבליוגרפיה:

 

Avraham, E. & Ketter, E. (2008). Media Strategies for Marketing Places in Crisis. Burlington, MA: Elsevier Inc, 12-18; 187-203.

 

Cameron, G. T., Wilcox, D. L., Reber, B. H. & Shin, J. H. (2008). Public Relations Today: Managing Competition and Conflict. (1st edit). Boston, MA: Allyn and Bacon 46- 57.

 

Distaso .Marcia W. & Denise Sevick Bortree (Edit'). (2014). Ethical practice of social media in public relations.    New York : Routledge.

 

Guth, D. W. & Marsh, C. (2009). Public Relations: A Values-Driven Approach. (4th edit). Boston, MA: Allyn and Bacon, 13- 25

.

Swann, P. (2008). Cases in Public Relations Management. New York, NY: The McGraw-Hill Companies, Inc, 12-17.

 

Seeger Matthew W. & Claudia Auer (2016). The Handbook of international crisis communication research.    Chichester : John Wiley & Sons, Ltd.

 

Vaughn, Richard, "How advertising works: A planning model revisited", Journal of Advertising Research , Feb/Mar 1986, Vol. 26 Issue 1, pp. 57-65.

Zelikow, Philip. (2018). Suez deconstructed : an interactive study in crisis, war, and peacemaking. Washington : Brookings Institution Press.

 

לפידות, א. (2000). מהם יחסי ציבור. בתוך: א, רוזן (עורכת), דיבור עם הציבור (עמ' 17 - 23). תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.

רוזן, א. (2000). תרומה לקהילה. בתוך: א, רוזן (עורכת), דיבור עם הציבור (עמ' 169-160). תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.

שבי, י. (2012). "הקשר בין ראש העיר לתושביו – נס ציונה כמקרה בוחן", בתוך: א, לסרי (עורך), כלכלה, חברה והפרטה בשלטון המקומי, המכון לשלטון מקומי: אוניברסיטת בר אילן, עמ' 257 - 265.

ז. שם הקורס באנגלית:

Public Relations and Crisis Management in companies and organizations