סמינריון - ישראל והאליטות-חברה משנה פניה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

 

שם ומספר הקורס:  ישראל והאליטות-חברה משנה פניה

שם המרצה: ד"ר יוסי לונדין

סוג הקורס: סמינריון עיוני

שנת לימודים:              תשפ"א          סמסטר:       שנתי                     היקף שעות:  2 ש"

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס יעסוק בהכרות עם תופעת האליטות וחילופי האליטות בישראל, ויאפשר לסטודנטים לבצע עבודה סמינריונית בנושא.

במסגרת הקורס הסטודנטים

-יכירו תופעות משמעותיות המתחוללות בחברה הישראלית בעשורים האחרונים ויבינו את הקשרם של תופעות אלו בתוך מודלים כלליים הקיימים במדעי החברה

-יציגו רפרט בפני הכיתה המבוסס על בדיקת מקרי מבחן לאור הנחמד בקורס

-ילמדו לכתוב עבודה סמינריונית ברמה אקדמית נאותה, תוך שימוש מושכל במאגרי המידע הרלוונטיים ופיתוח מיומניות חקר,סיכום כתיבה, ביקורתיות  ויצירתיות.

 

ב. תוכן הקורס:

בכל חברה אנושית נוצרת במוקדם או במאוחר סוג של אליטה. קבוצה שאנשיה שולטים במישרים או בעקיפין במוקדי הכח, וחולשים על  עיצוב דרכה, ניצול משאביה וקביעת זהותה של החברה. החברה הישראלית ולפניה הישוב היהודי בארץ ישראל,  חוו במשך שני דורות שליטה כמעט הגמונית של תנועת העבודה הציונית, שאנשיה, תוך שהם מנהלים שיח ומערכת יחסים מורכבת עם אליטות משנה אחרות, זכו להגמוניה כמעט מלאה  בכל תחומי החיים במדינה צעירה. מהפך 1977 יצר למעשה חברה חדשה שבה אליטות חדשות מתחרות עם האליטה הותיקה על מוקדי הכח, ובכך יוצרים, לעיתים מתוך עימות ולעיתים מתוך דיאלוג הדדי, מציאות חדשה במרחב הציבורי  הישראלי. בסמינריון נדון בתופעת האליטה בכלל, נבחן  סוגיות שונות בחברה הישראלית בהם בא לידי ביטוי הדיאלוג/המאבק בין האליטות וננסה לעמוד על משמעותו של תהליך זה.

 

 

מהלך השיעורים: הקורס בחלקו הראשון יתבסס על הרצאות שיציגו את עקרי המחקר העכשווי הקיים בנושא, ובהמשך יוצגו במסגרת הקורס רפרטים שונים, שבמסגרת דיון ומשוב יסייעו בכתיבת הסמינריון.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מושגי יסוד-אליטה, הגמוניה, אליטות משנה

טום  בוטמור, העילית והחברה, הוצאת ספריית פועלים, 1965, עמ' 78-9

חוה עציוני הלוי, מקום בצמרת, אליטות ואליטזם בישראל, הוצאת צ'ירקובר, , 1997, עמ' 43-25

גבי שפר, "אליטזם ואליטות" בתוך:אליעזר בן רפאל, יצחק שטרנברג, (עורכים) אליטות חדשות בישראל, הוצאת מוסד ביאליק, תשס"ז, עמ' 24-16

שגיא אלבז, נויה גולן-נדיר, אליטות אסטרטגיות בישראל,  הוצאת רסלינג, תשע"ח, עמ' 29-63

עוז בלומן, "תורת האליטות והמדינה היהודית" השילוח, 15, 2019, עמ' 126-101

 

2

האחו"סלים וכל השאר- עלייתה וירידתה של אליטה

משה ליסק, עיונים בהיסטוריה חברתית של ישראל, הוצאת מוסד ביאליק, תשס"ט, עמ' 157-138

עז אלמוג, הצבר דיוקן, הוצאת עם עובד, תשס"ד, עמ' 216-127

אניטה שפירא, "עלייתה וירידתה של תנועת העבודה הארצישראלית", הליכה על קו האופק, הוצאת עם עובד,תשמ"ח, עמ' 374-355

ברוך קימרלינג, קץ שלטון האחוסלים, הוצאת כתר, 2001, עמ' 82-9

רמי לבני, קץ עידן העבריות, למה ישראל אינה במשבר אלא בעיצומה של מהפיכה, הוצאת כרמל, 2018

ערן אלדר, הדרך ל77, קריסתה של הגמונית מפלגות הפועלים, הוצאת עם עובד, 2018

משה הלינגר,מדינת ישראל לאן? אתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל ומתווה להתמודדות עימם, הוצאת מגנס,2019, עמ'213-188

3

מאבק האליטות והפוליטיקה הישראלית

 

גיורא גולדברג, "וישן מפני חדש תוציאו" בתוך, דני קורן (עורך) קץ המפלגות, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1998, עמ' 179-167

 

עופר קניג, "מצב המפלגות בישראל: דיאגנוזה", בתוך: ג. רהט, ש. ברנע, ח. פרידברג, ע. קניג (עורכים), תיקון שיטת הממשל בישראל (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), 2013, עמ' 144-125.

 

גיל סמסונוב, הנסיכים, כיצד כבשו בני המשפחה הלוחמת את הנהגת המדינה, הוצאת דביר תשע"ה

 

4

מבחן בה"ד אחד- צבא חדש לישראל?

דני זמיר, "היכן צמחו האלופים? המוצא החברתי ודפוסי החברות של דור תש"ח בעילית הצבאית הישראלית" מגמות, כה, תש"ם, עמ' 101-80

יורם פרי, "אליטה צבאית חדשה", בתוך:אליעזר בן רפאל, יצחק שטרנברג, (עורכים) אליטות חדשות בישראל, הוצאת מוסד ביאליק, תשס"ז, עמ' 117-136

יגיל לוי, צבא אחר לישראל, הוצאת ידיעות אחרונות, 2006, עמ' 370-308

 

Stuart Cohen, Israel and its Army: From cohesion to confusion  ,London 2008, ch. 6. 

אלישבע רוסמן-סטולמן, "מקומה של הציונות הדתית בצה"ל-מבט מבפנים", בתוך: יאיר שלג (עורך) ממשגיח הכשרות לנהג הקטר, הציונות הדתית והחברה הישראלית, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019, עמ' 238-215

5

בלי ארנק וחרב- האליטה המשפטית כמנהיגות חלופית

יצחק זמיר, "האליטה המשפטית", בתוך:אליעזר בן רפאל, יצחק שטרנברג, (עורכים) אליטות חדשות בישראל, הוצאת מוסד ביאליק, תשס"ז, עמ' 156-137

דניאל פרידמן, הארנק והחרב, המהפכה המשפטית ושברה,הוצאת ידיעות אחרונות, 2013

6

חברת העובדים ומגדלי ההי-טק -מהפך או אותה גברת בשינוי אדרת?

יאיר אהרוני, "אליטות עסקיות חדשות", בתוך:אליעזר בן רפאל, יצחק שטרנברג, (עורכים) אליטות חדשות בישראל, הוצאת מוסד ביאליק, תשס"ז, עמ' 114-80

עוז אלמוג, "מהרצל להרצליה פיתוח-או אם תרצו סטארט אפ אין זו הגדה" בתוך:אבי שגיא,ידידיה שטרן (עורכים) הרצל אז והיום, מדינת היהודים במדינת היהודים, הוצאת כתר, 2008, עמ' 107-43

נסים לאון, אורי כהן, "המעמד הבנוני המזרחי ומקומו של מהפך שנת 1977  בהתפתחותו" בתוך :אברהם דסקין (עורך) מאלטלנה ועד הנה, הוצאת מרכז בגין, 2011, עמ' 172-143

 

7

 

האמנם קיימת מדינת תל אביב?- עיצוב התרבות והתקשורת - בעידן התחרות בין האליטות

עז אלמוג, פרידה משרוליק, הוצאת אונברסיטת חיפה, 2004, כרך א, עמ' 330-45

 

דן כספי, "על האליטות בתקשורת", בתוך:אליעזר בן רפאל, יצחק שטרנברג, (עורכים) אליטות חדשות בישראל, הוצאת מוסד ביאליק, תשס"ז, עמ' 184-156

אלי אברהם, ישראל הסמויה מעיני התקשורת, הוצאת אקדמון,תשס"ב, עמ' 190-76

 

חביבה פדיה, שיבתו של הקול הגולה, הוצאת הקיבוץ המאוחד,2016, עמ' 68-39

ניסים ליאון, "ההתחדשות החברתית של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל ",סוציולוגיה ישראלית 16, 2014 עמ' 155-145 

טל לאור, "ובמקום הראשון במצעד...": תמהיל הטעם המוזיקלי הרווח בחברה " סוגיות חברתיות בישראל, 22 , 2016, עמ' 200-173

 

 

 

8

הקרב על התודעה-מאבק בין אליטות על ארון הספרים ומגדל השן

 יאיר שלג, מעברי ישן ליהודי חדש, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010

אריה קיזל, הנרטיב המזרחי החדש בישראל, הוצאת רסלינג,2014, פרק ה

יובל שרלו, "האליטות הדתיות לאומיות החדשות", בתוך:אליעזר בן רפאל, יצחק שטרנברג, (עורכים) אליטות חדשות בישראל, הוצאת מוסד ביאליק, תשס"ז, עמ' 354-344

אורי כהן, "הכהונה החדשה של האומה בישראל" :עילית אקדמית וזהות לאומית  בשנות החמישים, בתוך:אורי כהן, אליעזר בן רפאל ואחרים (עורכים) ישראל והמודרניות למשה ליסק ביובלו, הוצאת מוסד ביאליק, 2006, עמ' 656-600

זאב צחור, "תולדות מדינת ישראל, אקדמיה ופוליטיקה, קתדרה, 100, תשס"א, עמ'  394-378

9

 

בדרך לאליטה?- הציבור החרדי/הציבור הערבי

בנימין בראון, מדריך לחברה החרדית אמונות וזרמים, הוצאת עם עובד, 2017, עמ' 319-184

Menachem Keren-Kratz, "westernization and Israelization within Israel’s Extreme Orthodox Haredi society" Israel Studies Review 31,,2,2016 pp 62-31

 

אמטאננס שחאדה "הצבעה כביטוי לאינטרס קולקטיבי: המצביעים הערבים בבחירות 2013", בתוך: מיכל שמיר (עורכת) הבחירות בישראל – 2013  הוצאת  המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015 עמ' 254-225

 

תמר הרמן, חנן כהן, שותפות בערבון מוגבל, חיי יהודים וערבים בישראל 2017,  הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה,2017,

 

סיכום

עולם שטוח או הגמוניה חדשה?-סיכום ביניים

עז אלמוג, פרידה משרוליק, הוצאת אונברסיטת חיפה, 2004, כרך א, עמ' 42-19

 עז אלמוג,תמר אלמוג, דור הY', הוצאת מוסד שמואל נאמן,פרק טז

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:  אין

ד. חובות / דרישות / מטלות:

א. נוכחות פעילה של שמונים אחוז לפחות. ללא נוכחות זאת, לא תהיה אפשרות להגשת הסמינריון.

ב. הצגת רפרט מובנה בפני הכיתה על פי הדרישות שיוגדרו בקורס

ב. הגשת סמינריון מחקרי על בסיס הגדרת דרישות שיוצגו במהלך הקורס.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי: ציון הסמינריון מהווה מאה אחוז מציון הקורס

ו. שם הקורס באנגלית: Exchange of elites in Israel