סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א'

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                             יוני, 2020

 

סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א'

93-011-30

ד"ר דפנה עציון

תשפ"א

 

אתר הקורס באינטרנט:    http://lemida.biu.ac.il

 

 1. מטרות הקורס:

 

1. הקניית ידע תיאורטי בתכנון, ביצוע  וניתוח מחקר מדעי לכל שלביו.

2. לימוד שיטות סטטיסטיות לניתוח נתוני מחקר והסקת מסקנות.   

הקורס מורכב מ-4 הרצאות פרונטאליות בסמסטר, ושיעורי תרגול המלווים למידה מתוקשבת עצמאית.

ב. תוכן הקורס:

   

הנושא

התוכן

1.   מבוא

המחקר הכמותי במדעי החברה

2.   משתנים

סולמות מדידה

3.   שכיחויות

טבלה חד ממדית

4.   גרפים

עוגה; מוטות bar ; histogram

5.   מדדי מרכז

שכיח חציון ממוצע

6.   מדדי הטיה

נטייה לזנב skewness

7.  מדדי פיזור

טווח  שונות סטיית תקן

8.  מדדים למיקום יחסי של היחיד

דירוג אחוזוני ציון תקן

9.  התפלגות נורמאלית

חישובי שטחים תחת העקומה

10. SPSS חלונות

בניית קבצים, פקודות וקריאת דפי פלט לכל המדדים

 

 

 1. חובות הקורס:

 

אין ידע מוקדם נדרש.

 

מרכיבי הציון:

 

1. מבחן סמסטר - 95%

2. תרגיל הגשה מסכם בנושא SPSS - 5%

 

תרגיל הגשה מסכם

עבודה על תרגיל ההגשה תיעשה בדרך הבאה:

 1. הדפסת תרגיל ההגשה הנמצא במאגר הידע, תיקיית "תרגיל הגשה מסכם"
 2. פתרון תרגיל ההגשה המודפס
 3. ביצוע תרגיל ההגשה דרך כפתור "תרגיל הגשה מסכם" הנמצא בסרגל הקורס – שמירה על התשובות – לחיצה על כפתור סיום.

שימו לב! רק לחיצה על כפתור סיום משחררת את התרגיל לבדיקת המערכת, מתן ציון ורישום.

 

כיצד ללמוד (המלצות)

 

לכל יחידה מבנה דומה:

 • טקסטים
 • מצגות שמסכמות את הטקסט
 • תרגול ובו תרגילים עם פתרונות והסברים
 • מבחן לדוגמה עם הסברים

רצוי להתחיל את הלמידה מהטקסטים המציגים את המידע הבסיסי, לאחר מכן לעבור למצגת המלווה אותו. בשלב האחרון לתרגל – את התרגילים המלווים בפתרונות והסברים והן את המבחנים לדוגמה המלווים גם הם בפתרונות והסברים.                                                          

ביבליוגרפיה (כל הביבליוגרפיה רשות מאחר שהחלקים העיקריים הוכנסו ליחידות בקורס)

 1. בייט-מרום, ר', אליס, ש', אשכנזי, מ', גורדוני, ג' וצמח, מ' (2014). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (מהדורה שנייה מתוקנת). יחידות 6-7, 9-12.תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
 2. אייזנבך, ר. (1993). סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים". הוצאת אקדמון.
 3. איזנבך, ר' (2004). רגרסיה מרובה ל"לא סטטיסטיקאים". י-ם: אקדמון.
 4. זמיר, ש. ובייט-מרום, ר. (2005). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה – א' וב', יחידות 1-5,11-14. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
 5. שריד, מ. ושריד, י. (2011). המדריך העברי למשתמש בתכנת ה- SPSS ב- WINDOWS. קרית חיים: מכון שריד – שירותי מחקר והדרכה.
 6. שגיא, ר. (2001). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים. בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.
 7. שגיא, ר. (2002). שיטות מחקר וסטטיסטיקה ללא מור(ה)א. ת"א: הוצאת מכללת לוינסקי לחינוך.
 8. Frankfort Nachmias, C. and Nachmias, D. (2008). Research Methods in the Social Sciences. 7ed. New York: Worth Publishers.
 9. Huck, Schuyler, W. (2000). Reading statistics and research. New York: Longman.
 10.  Jonathan-Zamir, T., Weisburd, D., Dayan, M., and Zisso, M. (2019) The Proclivity to Rely on Professional Experience and Evidence-Based Policing: Findings from a Survey of High-Ranking Officers in the Israel Police. Criminal Justice and Behavior, 46: 10, page(s): 1456-1474. https://doi.org/10.1177/0093854819842903

 

 

 

                                 

                                                                       בהצלחה!