סמינריון - פרופילאות פלילית

תואר: 
שנה: 

 

                                                         תאריך עדכון: 2/9/20

 

שם הקורס:  פרופילאות פלילית

 

סוג הקורס: סמינריון עיוני

מרצה: ד"ר זהבית קינברג                                                                                                                                               שנת לימודים:  תשפ"א

 

 1. מטרות הקורס:
 1. היכרות עם סוגיית הטיפולוגיות בסוגי עבריינות שונים תוך התמקדות בעבריינים אלימים ו/או סדרתיים (רצידיביסטיים) . נבחן את הסיווגים השונים של העבריינים ומאפייניהם הייחודיים ע"פ סוגי העבירות (כגון רצח סדרתי, רצח המוני, אלימות במשפחה, עבריינות נוער, עבריינות מין ורצח על רקע מיני, עבריינות נשים, ופשעי שנאה). ההתייחסות למאפייני העבריינים בעבירות אלו תיעשה מנקודות מבט שונות ותעסוק במאפייניהם ההתנהגותיים, האישיותיים, הקוגניטיביים, הפסיכולוגיים וכדומה.
 2. ליווי בכתיבת עבודה סמינריונית שתעסוק בטיפולוגיה של עבריינות מסוג מסוים (נתון לבחירת הסטודנט באישור המרצה) ובחינת המאפיינים השונים של העבריין, תוך הבאת מקרה בוחן וניתוחו לאור הספרות המדעית בתחום.

 

 1. תוכן מפורט של הנושאים שיילמדו בקורס:

 

 1. הגדרת מטרת הסמינריון ודרישותיו - ציפיות ולוח זמנים.

 

2. הקדמה - מושגי מפתח, תיאוריות וטיפולוגיות של אלימות ועבריינות

Alison, L., Smith, M.D., & Morgan, K. (2003). Interpreting the accuracy of offender

               profiles. Psychology Crime & Law, 9, 185-195.

 

Canter, D. (2004). Offender Profiling and Investigative Psychology. Journal of Investigative

Psychology and Offender Profiling, 1, 1-15.

 

Cooney, M. & Phillips, S. (2002). Typologizing violence: A blackian perpective. The

     International Journal of Sociology and Social Policy, 22, 75-108.

 

Feancis, B,; Soothill, K. & Filfelstone, R. (2004). Identifying patterns and pathways of                                                                     

     offending behaviour: A new approach to typologies of crime. European Journal of

     Criminology, 1, 48-87.

 

Van-Voorhis, P. (1988). A cross classification of five offender typologies: Issues of construct

     and predictive validity. Criminal Justice and Behavior, 15, 109-124.

 

 

טיפולוגיות ומאפיינים של עבריינים לפי סוג העבירה:

 1. רוצחים סדרתיים

אדלשטיין, א' (2006). קריירה פלילית ועבריינות סדרתית. באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן

גוריון בנגב. עמ' 155-142.

אדלשטיין, א' (2009). רצח מרובה קרבנות. באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

עמ' 104-93;  200-185.

אדלשטיין, א' (2016). פרופילאות של רצח סדרתי: מצב הידע כיום. קרימינולוגיה ישראלית, ו', 37-63.

  Holmes, S. T., Hickey, E., & Holmes. R. M. (1991). Female Serial Murderesses:

             Constructing Differentiating Typologies. Journal of Contemporary Criminal Justice, 7,  

       245-256.

 

 1. רוצחים המוניים

אדלשטיין, א'. (2009). רצח מרובה קורבנות. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון. עמ' 75-23.

יהושע, ש' (2009). מאפייני אישיות של מנהיגי ארגוני טרור בכלא. צוהר לבית סוהר, 12, 116-104.

קמחי, ש' ואבן, ש' (2004). מי הם מתאבדי הטרור הפלסטיני?. אוניברסיטת תל אביב: מרכז יפה

למחקרים אסטרטגיים.

 

Edelstein, E. (2014). Re-Thinking Typologies of Multiple Murders: The Missing Category

     of Serial-Mass Murder and its Theoretical and Practical Implication.

     International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, 16,

     122-126.

Meloy, J.R., Hoffmann, J., Roshdi, K., & Guldimann, A. (2014). Some Warning

    Behaviors Discriminate Between School Shooters and Other Students of Concern.

    Journal of Threat Assessment and Management, 1, 203-211.

Muschert, G.W.(2007)  Research in school shootings. Sociology Compass, 1, 60-80.

נגיש דרך Google

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-9020.2007.00008.x/pdf

 

Palermo, G.B. (1997). The Berserk syndrome: A review of mass murder. Aggression and

            Violent Behavior, 2, 1-8.

 

 1. פשעי שנאה

סקה, י' ושדי, א' (2010). הכנופיה הניאו-נאצית הישראלית: היבט קרימינולוגי ומשפטי. סוגיות חברתיות

     בישראל,  10, 135-108.

 

Dunbar, E., Quinones, J., & Crevecoeur, D.A. (2005). Assessment of Hate Crime Offenders:

       The Role of Bias Intent in Examining Violence Risk. Journal of Forensic

       Psychology Practice, 5, 1-19.

 

Mcdevitt J., Levin, J., & Bennett, S. (2002). Hate crime offenders: An expanded typology.

      Journal of Social Issues, 58, 303-317.

 

 

 1. אלימות במשפחה - גברים מכים / רוצחים

אלישע, א' (2007). טיפולוגיה של רצח אינטימי: בחינת מאפייניהם האישיים, הבין-אישיים והסביבתיים

של גברים שרצחו את בנות זוגם. צוהר לבית הסוהר, 11, 40-27.

Bender, K., & Roberts, A.R. (2007). Battered women versus male batterer typologies: Same or

  different based on evidence-based studies? Aggression and Violent Behavior, 12, 519-

  530.

 

Capaldi, D.M., & Kim, H.K. (2007). Typological approaches to violence in couples: A

       critique and alternative conceptual approach. Clinical Psychology Review, 27, 253-265.

 

David, G., & Mary-Louise, C. (2017) Beyond Typologies: Foregrounding Meaning and

     Motive in Domestic Violence Perpetration. Deviant Behavior, 38, 781-791.

 

Gadd, D., & Corr, M.L. (2017). Beyond typologies: Foregrounding meaning and

     motive in domestic violence perpetration. Deviant Behavior, 38, 781-791.

Holtzworth-Munroe, A., & Meehan, J. (2004) Typologies of men who are maritally violent:

     Scientific and clinical Implications. Journal of Interpersonal Violence, 19, 1369-1389.

 

Roberts, A.R. (2006). Classification typology and assessment of five levels of woman

     battering. Journal of Family Violence, 31, 521-527. 

 

 

 

 1. עבריינות נשים

חן, ג' ועינת ת' (2009). דפוסי פשיעה והתמכרות לסמים בקרב אסירות. צוהר לבית סוהר, 12, 61-50.

 

פרי, ג', שחורי, מ' ואדד, מ' (2011). נוירוטיסיזם, פסיכוטיסיזם ואקסטרוברטיות כמבחינים בין סוגי

  עבריינות של נשים. צוהר לבית הסוהר, 14, 72-58.

 

 

 1. עבריינות בני נוער

גולובצ'יק, פ', בירגר, מ', קוטלר, מ' ואפטר, א' (2004). מאפיינים פסיכופתולוגיים של אסירים בני נוער

   בעולם ובישראל. רפואה ומשפט, 30, 104-95.

 

Cuevas, C.A., Finkelhor, D., Turner, H.A., & Ormrod, R.K. (2007). Juvenile delinquency                          and victimization: A theoretical typology. Journal of Interpersonal Violence, 22,

      1581-         1602.

 

Jacobs, B.A. (2004). A typology of street criminal retaliation. Journal of Research in Crime

     and Delinquency, 41, 295-323.

 

Jones, P.R., & Harris, P.W. (1999). Developing an Empirically Based Typology of Delinquent

     Youths. Journal of Quantitative Criminology, 15, 251-276.

 

 

 

 1. עבריינות מין ורצח על רקע מיני

Arrigo, B.A. & Purcell, C.E. (2001). Explaining paraphilias and Lust murder: Toward an

     integrated model. International Journal of Offender Therapy and Comparative

     Criminology, 45, 6-31.

 

Keppel, R. D., & Walter, R. (1999). Profiling killers: A revised classification model for

     understanding sexual murder. International Journal of Offender Therapy and Comparative

     Criminology, 43, 417-437.

 

Kocsis, R. N., Cooksey, R. W., & Irwin, H. J. (2002). Psychological profiling of sexual

     murders: An empirical model. International Journal of Offender Therapy and Comparative

     Criminology, 46, 532-554

 

Lanevin, R. (2003). A study of the psychosexual characteristics sex killers: Can

we identify them before it is too late? International Journal of Offender

      Therapy and Comparative Criminology, 47, 366-382.

 

Robertiello, G., & Terry, K.J. (2007). Can we profile sex offenders? A review of sex

      offender typologies. Aggression and Violent Behavior, 12, 508-518.

 

 

 1. הנחיות אישיות ומצגות סטודנטים

 

ג. דרישות הקורס:

 

  נוכחות בסמינריון, השתתפות פעילה בדיונים וקריאת ספרות רלוונטית

 

   הנחיה אישית  - חובה

 

   הגשת עבודה סופית במועד שנקבע

  

   מרכיבי הציון הסופי:   80% - עבודה;  20% - מצגת.