המאבק על ההגמוניה בעולם האסלאם בין השיעה לסונה: "בימים ההם בזמן הזה"

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם בין השיעה לסונה

שם ומספר הקורס:  

המאבק על ההגמוניה בעולם האסלאם בין השיעה לסונה: "בימים ההם בזמן הזה"

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:   תשפ"א               סמסטר:    ב                 היקף שעות: 1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט: לקורס יוקם אתר מלווה במסגרת מערך התקשוב של האוניברסיטה.

שם המרצה: ד"ר דוד קורן

 דרישות קדם: אין.

טלפון:  02-6483446          דוא"ל: davkoren@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום עם המרצה.                    

א.      מטרות הקורס

המתח הסוני-שיעי מהווה גורם מעצב דומיננטי בעולם האסלאם, החל מהמאבק על ירושת הנביא מחמד במאה ה-7 וכלה בעימות המתנהל כיום בין סעודיה הסונית לאיראן השיעית על ההגמוניה במפרץ הפרסי, בפרט, ובעולם האסלאם, ככלל.

הקורס יפרוס בפני משתתפיו סקירה היסטורית של יחסי שתי העדות, בצד ניתוח עומק של המחלוקות הדתיות-השקפתיות הקיימות ביניהן. זאת בכדי לבסס הבנה מעמיקה של הדינאמיקה הסוערת שהתפתחה ביניהן, הכוללת: מחלוקות מדיניות בצד הסכמות ושיתופי פעולה; מלחמות עקובות מדם בצד יחסי שלום ושכנות טובה; מאבקים דתיים מרים בצד מציאת נוסחאות פשרה ועוד.

דגש מרכזי בקורס יושם על ניתוח תמונת המצב הנוכחית של יחסי שתי העדות, והשפעתה על עמדתם של גורמי כוח השיעיים (כגון איראן וחזבאללה) והסוניים (סעודיה, מצרים וחמאס) כלפי ישראל.

ב.      שיטות ההוראה של הקורס

הרצאות פרונטאליות ודיונים.  בראשית הקורס יוצב מסד מידע היסטורי ורעיוני רחב בדבר יחסי שיעה-סונה; לאחר מכן ייבחנו מספר מקרי חקר המעידים על טיב מערכת היחסים בין העדות ולבסוף יבסס כל משתתף הבנה עצמאית של הסוגיות הנידונות.

במסגרת הקורס ייעשה שימוש בקבוצות דיון; קטעי מדיה אלקטרונית וכתובה, מצגות ועוד.

ג.       חובות הקורס ומרכיבי הציון

          נוכחות חובה ; בחינה מסכמת- 100 אחוז.

ד.      נושאי הקורס:

 

שיעורים מספר 2+1: הצבת המסד ההיסטורי בהתפצלות השיעה והסונה והפולמוס הדתי בין הצדדים

סקירה היסטורית מקדימה- המאבק על ירושת הנביא מחמד וההתפצלות לשני זרמים מתחרים.

עיקרי התפיסה הסונית: הגות והלכה.

עיקרי התפיסה השיעית: הגות והלכה

 המחלוקות התפיסתיות וההלכתיות בין השיעה לסונה, והשוני בקבצי החדית'.

חומרי  קריאה:

Litvak, Meir. (2009). "More Harmful than the Jews: Anti-Shi`i Polemics in Modern Radical Sunni Discourse", in: Mohammad Ali Amir-Moezzi, Meir M. Bar-Asher and Simon Hopkins (eds). Le Shi`isme Imamite Quarante ans Apres: Hommage a Etan Kohlberg. Turnhout: Brepols, pp. 293-314.

Graham, William Albert. (1977). Divine Word and Prophetic Word in Early Islam: A Reconsideration of the Sources, With Special Reference to the divine Saying or Hadith Qudsi, The Hague:Mouton.

 

קולברג, איתן. (1982). "השיעה-סיעתו של עלי", זמנים, 8, עמ' 23-16

שפר, מירי. (2006). אסלאם: מבוא קצר. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 91-68.

 

שיעורים מספר 4+3 יחסי הגומלין בין הסונה לשיעה - כרונולוגיה היסטורית ומיקוד במקרי חקר מההיסטוריה האסלאמית המוקדמת ועד למאה ה-19:

הח'ליפות העבאסית - העימות הסוני-שיעי בתקופה העבאסית, והשפעתו על ההגמוניה במוסד האסלאמי-דתי החשוב ביותר- "אל אזהר".

השושלת הצפווית.

השיעים באימפריה העות'מאנית.

חומרי קריאה:

כאהן, קלוד. (1995). האסלאם - מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאנית. תל-אביב: דביר, עמ' 24-19.

קרמר, מרטין. (1986). מחאה ומהפכה באסלאם השיעי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

שיעור מספר 6-5: תהפוכות המאה העשרים ותמונת מצב בראשית המאה העשרים ואחת-מבט כללי על המזרח התיכון.

חומרי קריאה

Brunner, Rainer. (Forthcoming). "Shiite-Sunnite Relations in Modern Times", Encyclopedia Iranica, pp. 1-13.

אולמרט, יוסף. (1986). מיעוטים במזרח התיכון: יחסי רוב-מיעוט בחברה משתנה. תל-אביב: משרד הביטחון. 

נקש, יצחק. (2008). בדרך אל הכוח: השיעה בעולם הערבי המודרני. אור יהודה: דביר.             

דהאבשה, ח'ליל. (2010). "עימות והתקרבות ביחסי הסונים והשיעים", ג'מאעה, 18, עמ' 203-193.

 ססר, אשר. (2008). "המהפך הסוני-שיעי של המאה העשרים ואחת", בין סונה לשיעה: יחסי הכוחות המשתנים. (עורכת: תמר יגנס). תל-אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, עמ' 21-9   

שיעורים מספר 8-7  : איראן- הופעתה של רפובליקה אסלאמית-שיעית, והשפעתה    הדרגתית על העיצוב המחודש של מערך היחסים בין הכוחות:

 שלטון השאה

 המהפכה האסלאמית בהנהגת חומייני

רדיקליזציה דתית בכלים מודרניים- דרכו של חומייני לשלטון

 תפיסת שלטון חכם הדת- "ולאית פקיה" - רציונאל ונגזרות מעשיות    

מלחמת איראן עראק    

חתרנות איראנית-שיעית במדינות המזרח התיכו

העימות עם ישראל בעידן שלאחר המהפכה

חומרי קריאה

סיוון, עמנואל. (1985). "העולם המוסלמי בצילו של חומייני", מולד, 42, עמ' 36-20

איילון, עמי. (2002). איראן ועיראק: משטרים מהפכניים במיצר. תל-אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה

ורד, משה. (2009). משך המלחמה ותנאי הסיום של מלחמה עתידית בין איראן לבין ישראל. רמת-גן: מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן.

  • לצרוס-יפה, חווה. (1981). "השיעה בתורתו הפוליטית של חומייני", המזרח החדש, ל', עמ' 106-91

 

שיעור מספר 9 : עראק שלפני סדאם ואחריו.

קם, אפרים. (2007). "הסבך העיראקי: האם יש אור בקצה המנהרה?", עדכן אסטרטגי, 10 (3), עמ' 10-4.

שיעור מספר 10: ניתוח המקרה הלבנוני ועליית חזבאללה

שפירא, שמעון. (1986). האימאם מוסא אל-צדר: מחוללה של התנועה השיעית בלבנון. תל-אביב: מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, מכון שילוח, אוניברסיטת תל-אביב

קידר, מרדכי. (2004). "חיזבאללה: המדוכאים מרימים ראש", נקודה, 268, 19-18

שיעור מספר 11: סעודיה כמקרה בוחן של עימות שיעי- סוני

טייטלבאום, יהושע. (2008). "סונים ושיעים בערב הסעודית", בין סונה לשיעה: יחסי הכוחות המשתנים. (עורכת: תמר יגנס). תל-אביב: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, עמ' 162-149

שיעור מספר 12-  המקרה הפלסטיני: שיעיזציה של תנועת הג'האד האסלאמי הפלסטיני

  • מאיר, חטינה.. שיעיזציה של תנועת הג'האד האסלאמי הפלסטיני (שקאקי) ברצועת עזה כתב-עת באולם 4, טקסט מלא בקטלוג הממוחשב

שיעור אחרון : סיכום ודגשים לקראת המבחן.